Edycja 2012

Teofrasty przyznane!
 
Tomasz Zaleśkiewicz, Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula, Paulina Mechło i Jolanta Grzelka (niestety, nie ma jej na zdjęciu) są laureatami tegorocznej, czwartej już edycji Nagrody Teofrasta, przyznawanej przez magazyn „Charaktery” autorom najlepszych polskich książek psychologicznych.
 
 
Od lewej: Agnieszka Pisula, Tomasz Zaleśkiewicz, Paulina Mechło, Artur Kołakowski
 
Nagrody wręczano za książki wydane w 2011 roku, a uroczysta gala z tej okazji miała miejsce 18 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
 
W kategorii „książka naukowa” jury przyznało nagrodę Tomaszowi Zaleśkiewiczowi za książkę Psychologia ekonomiczna, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W kategorii „książka popularnonaukowa” nagroda powędrowała
w ręce Agnieszki Pisuli i Artura Kołakowskiego za książkę Sposób na trudne dziecko (Gdańskie Wydawnictwo Psycho­logiczne), natomiast w kategorii „najpopularniejsza książka psychologiczna” – głosami Czytelników nagrodzone
zostały Paulina Mechło i Jolanta Grzelka za Trening intelektu (Wydawnictwo Helion).

Poniżej prezentujemy książki nagrodzone w tegorocznej edycji.

Książka naukowa

Tomasz Zaleśkiewicz
Psychologia ekonomiczna
Wydawnictwo Naukowe PWN

Psychologia ekonomiczna to nowoczesny przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu psychologii ekonomicznej, a także dziedzin pokrewnych: ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i teorii gier. Autor prezentuje modele teoretyczne i badania empiryczne opisujące zachowania i decyzje finansowe. Wyjaśnia, dlaczego trzeba sięgać do teorii psychologicznych, aby zrozumieć zachowania ekonomiczne. Tłumaczy, że ekonomia – tak bardzo precyzyjna dziedzina nauki, o znacznie dłuższej historii niż psychologia – potrzebuje jednak wsparcia innych nauk społecznych.
To wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji akademickich, łączy bowiem głęboki profesjonalizm ze zrozumiałą dla przeciętnego czytelnika prezentacją skomplikowanych zagadnień. Przedstawia rzetelną wiedzę na temat organizowania rzeczywistości ekonomicznej, doskonale osadzoną w dobrze zweryfikowanych na gruncie empirycznym teoriach psychologicznych.

Prof. Tomasz Zaleśkiewicz kieruje Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od kilkunastu lat zajmuje się badaniem zachowań ekonomicznych i psychologią decyzji finansowych. Prowadzi też własną firmę doradczą Psychonomia.Pl.

***
„Według starej tradycji akademickiej, przed otrzymaniem tytułu doktora trzeba przyrzec, że «(…) ochoczo i gorliwie będzie się uprawiać i rozwijać badania naukowe», i to «nie z chęci marnego zysku czy dla osiągnięcia próżnej sławy, lecz po to, by tym bardziej krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego». O ile trudno jest wniknąć w motywacje, dla których poszczególni badacze podejmują badania naukowe (czy przypadkiem nie z chęci marnego zysku lub próżnej sławy), to łatwiej jest ocenić, czy ich badania spełniają postulaty «krzewienia się prawdy» i «błyszczenia światła, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego».
Książka Tomasza Zaleśkiewicza spełnia oba ostatnie postulaty w stopniu wybitnym. Można się z niej dowiedzieć o wielu prawdach. Na przykład o tym, czy zachowania ludzi w sferze ekonomicznej są racjonalne, czy, i jak wiele z tych zachowań nie spełnia wymagań racjonalności. Można dowiedzieć się wiele o decyzjach dotyczących oszczędzania, ubezpieczania się czy płacenia podatków (w tym także o decyzjach uchylania się od płacenia podatków). Wiele interesujących ustaleń można w niej wyczytać o socjalizacji ekonomicznej dzieci, o osobliwościach traktowania przez ludzi pieniądza czy o zachowaniach ludzi w grach ekonomicznych, tj. w dobrze wyspecyfikowanych i kontrolowanych sytuacjach ekonomicznych.
Jak pokazuje choćby powyższa lista tematów, prawdy zawarte w tej książce mają praktyczne znaczenie dla każdego z nas. Można więc stanowczo powiedzieć, że książka ta krzewi «światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego».”

Fragment laudacji prof. Tadeusza Tyszki, wygłoszonej podczas uroczystej gali z okazji przyznania Nagrody Teofrasta za 2011 rok.


Najpopularniejsza książka psychologiczna

Paulina Mechło, Jolanta Grzelka
Trening intelektu
Wydawnictwo Helion

Coraz trudniej Ci się skoncentrować albo zapamiętać nowe i potrzebne informacje? Twój mózg to potężna maszyna do przetwarzania ogromnych ilości danych, która do sprawnego i wydajnego działania potrzebuje dobrego paliwa i codziennej konserwacji! Nie możesz jej przecież wymienić na nowy, lepszy model… ani wysłać do serwisu. A przecież używasz go przez cały czas! A jeśli weźmiesz pod uwagę fakt, że Twój zbiór szarych komórek musi Ci posłużyć jeszcze jakieś kilkadziesiąt lat, warto poświęcić 31 dni na porządny i intensywny trening! Znajdziesz tu kilkadziesiąt intensywnie pobudzających umysł ćwiczeń,
które pozwolą Ci rozwijać i stymulować swój intelekt! Potrenujesz zarówno pamięć – w tym szybkość rejestrowania informacji i pamięć długotrwałą – jak również zdolność do doskonałego skupiania się i angażowania uwagi w rozwiązywanie zadania. Poćwiczysz także niezwykle cenioną w życiu umiejętność elastycznego, kreatywnego myślenia.

Paulina Mechło i Jolanta Grzelka – założycielki pracowni procesów poznawczych INTELLECT, zafascynowane ludzkim mózgiem.

***
„Ta znakomita książka zaczyna się tak: «Mózg to mój ulubiony narząd» – mawia Woody Allen. Mój także, dlatego głosuję właśnie na tę książkę.”

„W księgarniach sporo jest książek, w których opisywana jest teoria, brakuje natomiast praktycznych «zeszytów ćwiczeń». Poradnik Pauliny Mechło i Jolanty Grzelki łączy dwa w jednym – Autorki nie poprzestają na opisaniu faktu, dlaczego warto ćwiczyć mózg, lecz skupiają się głównie na tym, jak to robić. Duże brawa za zeszyt ćwiczeń dla każdego!”

Wybrane opinie Czytelników biorących udział w plebiscycie.

Książka popularnonaukowa

Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula
Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Co zrobić, gdy nasze dziecko na odmowę kupna zabawki reaguje wybuchem niepohamowanej złości? Lub gdy jest gotowe zrobić dosłownie wszystko, by uniknąć odrabiania lekcji i sprzątania po sobie, a na nasze prośby i nalegania za każdym razem odpowiada: „zaraz”? Jak postąpić ma nauczyciel, gdy uczniowie spóźniają się na lekcje, a kiedy już się na nich pojawią – rozmawiają, wysyłają SMS-y lub używają wulgarnego języka? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziemy właśnie w tej książce. Autorzy, korzystając ze swego wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, przedstawiają proste, a zarazem skuteczne metody poradzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

Dr n. med. Agnieszka Pisula, psychiatra, psycholog, terapeuta i superwizor – dydaktyk terapii poznawczo-
-behawioralnej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej i prowadzeniu terapii z dziećmi i młodzieżą z różnorodnymi problemami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń dziecięcych, ale także w terapii poznawczej i behawioralnej.
Dr n. med. Artur Kołakowski, psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor – dydaktyk PTTPiB. Jest jednym z wykładowców i superwizorów w Szkole Psychoterapii Centrum CBT – Centrum Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
oraz w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

***
„Na rynku dostępnych jest wiele książek popularnych, czyli napisanych językiem zrozumiałym dla laika, atrakcyjnie prezentujących omawiany temat, a nierzadko pokazujących w prosty sposób możliwości praktycznego wykorzystania przez czytelnika omawianych zagadnień. Niestety, większość z nich popularyzuje nie naukę, a pseudonaukę, np. psychoanalizę, NLP czy metodę ustawień rodzinnych – żeby wymienić najczęściej promowane obszary pseudonauki. Z drugiej strony, w księgarniach znaleźć można znakomite prace o charakterze wyłącznie naukowym. Nierzadko jednak napisane są w sposób trudny do zrozumienia nie tylko dla laików, ale i specjalistów, a o «atrakcyjności» podania wiedzy czy wskazaniu możliwości jej praktycznego zastosowania lepiej nawet nie wspominać. Można też odnieść wrażenie, że wiele z tych prac wydawanych jest «chałupniczo» – odpadają okładki, wypadają strony, a jeśli nawet tekst przeszedł korektę językową, to z pewnością nie w języku polskim.
«Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna» to książka popularnonaukowa w pełnym tego słowa znaczeniu, a przy tym znakomicie wydana. Artur Kołakowski i Agnieszka Pisula w sposób przystępny, atrakcyjny, a przede wszystkim skrajnie wręcz praktyczny popularyzują terapię behawioralną, która należy do niezbyt szerokiego grona terapii o empirycznie potwierdzonej skuteczności. Terapia behawioralna wyrosła z analizy zachowania, która to dziedzina psychologii posługuje się własną, specjalistyczną i trudno przekładalną na język polski terminologią. Co więcej, prawa zachowania, a przede wszystkim specyficzna filozofia analizy zachowania w postaci radykalnego behawioryzmu B.F. Skinnera, często przeczą «zdroworozsądkowym» przekonaniom, co tym bardziej nie ułatwia ich zrozumienia. A tylko pełne ich zrozumienie umożliwia skuteczne wprowadzenie metod behawioralnych do praktyki. Autorzy jednak równie świetnie wywiązali się z zadania przedstawienia czytelnikom praw i filozofii analizy zachowania, jak i prezentacji metod z nich się wywodzących. W rezultacie czytelnik nie tylko wie, CO i JAK robić, żeby pomóc swojemu dziecku, ale także DLACZEGO takie a nie inne działanie będzie skuteczne.
Tak znakomita merytorycznie książka zyskała także stosowną oprawę. Jej forma jest nie mniej atrakcyjna niż jej treść – ułatwia zrozumienie prezentowanych zagadnień, a przede wszystkim zastosowanie omawianych metod w praktyce.”

Fragment laudacji dr. Przemysława Bąbla, wygłoszonej podczas uroczystej gali z okazji  przyznania Nagrody Teofrasta za 2011 rok.