Edycja 2011

„Teofrasty” przyznane

Prof. Wiesław Łukaszewski, prof. Bogdan Wojciszke, prof. Piotr K. Oleś i Dorota Zawadzka zostali laureatami Nagrody Teofrasta, przyznawanej przez redakcję „Charakterów” za najlepsze książki psychologiczne.
 
 
Od lewej: prof. Wiesław Łukaszewski, prof. Piotr K. Oleś, Dorota Zawadzka, prof. Paweł Boski

To już trzecia edycja Nagrody Teofrasta, którą „Charaktery” wyróżniają książki naukowe i popularnonaukowe polskich autorów, wydane w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody. Kryterium jest jedno: czy nominowany podręcznik lub monografia wnosi istotny wkład w rozwój i promocję psychologii.
 
Uroczystą galę z tej okazji zorganizowaliśmy 17 października w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Licznie przybyłych gości powitał Bogdan Białek, redaktor naczelny „Charakterów”. – Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli przybyć na tę uroczystość. Szczególne podziękowania kieruję do tych, którzy nas w tym trudzie promowania polskiej psychologii wspierają. Dopiero budujemy tę nagrodę, tym bardziej jesteśmy wdzięczni tym, którzy nam zaufali – mówił Bogdan Białek.
 
Później głos zabrał profesor Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, patron honorowy tegorocznej edycji Nagrody Teofrasta. – Z wielką satysfakcją po raz kolejny objąłem patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem, bowiem odnoszę wrażenie, że pośród prawdziwych przyjaciół psychologii jest też mnóstwo fałszywych jej przyjaciół. Masa chiromantów i wróżbitów, głoszących dziwne poglądy, jest wśród nas. Zadaniem nauki i przyjaciół nauki jest pohamowywanie takiego dyletanctwa, czego najlepszym przykładem jest to, co robią od kilku lat „Charaktery” – powiedział profesor Kleiber.
Bogdan Białek odczytał także list  od Jacka Michałowskiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP: „Przyznawana dzisiaj statuetka Nagrody Teofrasta honoruje wysiłek i literackie umiejętności tych właśnie autorów, którzy sprostali wyzwaniu językowej oprawy bogatych relacji i pojęć psychicznego życia. Serdecznie im gratuluję i dziękuję za znakomite świadectwo wzbogacania wartości polskiej książki psychologicznej. Wyrazy uznania kieruję także ku redakcji miesięcznika «Charaktery», pomysłodawcy tej Nagrody (...)”.
 
Wręczenie nagród poprzedziła debata o osiągnięciach i przyszłości polskiej psychologii z udziałem Jubilatów, którzy – w roku 15-lecia „Charakterów” – obchodzą swoje prywatne jubileusze (ich suma daje 520 lat polskiej psychologii): Andrzeja Eliasza, Janusza Grzelaka, Tomasza Maruszewskiego, Stanisława Miki i Jana Strelaua.
 
Potem zaś nastąpiło to, na co wszyscy czekali. Bogdan Białek ogłosił, iż tegoroczna Nagroda za najpopularniejszą książkę psychologiczną, przyznawana w plebiscycie czytelników, trafia w ręce Doroty Zawadzkiej za książkę Moje dziecko.
– Wyszło tak, że w życiu zajmuję się opowiadaniem innym o tym, co przeczytałam. I mam takie wrażenie, że dzięki temu zwykli ludzie trochę mniej boją się psychologa. Dziękuję bardzo za tę nagrodę – mówiła Dorota Zawadzka.
 
Potem nastąpiła prezentacja książek nominowanych przez jury konkursu. – Postanowiliśmy przyznać w tym roku w kategorii książka naukowa dwie równorzędne nagrody oraz jedno wyróżnienie – wyjaśnił Bogdan Białek uzasadniając werdykt. Ogłosił, iż dwie równorzędne nagrody zdobyli: prof. Wiesław Łukaszewski (za książkę Udręka życia) i prof. Bogdan Wojciszke (za książkę Sprawczość i wspólnotowość), a wyróżnienie – prof. Piotr K. Oleś (za książkę Psychologia człowieka dorosłego). Laureaci nie kryli wzruszenia. – Dziękuję nie tylko za tę nagrodę, ale także za to, że „Charaktery”, które czytam regularnie, dają nam rzetelny obraz tego, co się dzieje w psychologii – mówił prof. Piotr K. Oleś.
 
– Cóż mogę dodać. Dziękuję tea­mowi „Charakterów” za to wyróżnienie – wtórował prof. Olesiowi prof. Bogdan Wojciszke.
– Jeśli chce się napisać dobrą książkę, to trzeba używać języka wspólnego, takiego, który dociera do każdego. Mam wrażenie, że to mi się udało, czego wyrazem jest ta nagroda – mówił prof. Wiesław Łukaszewski.
 
Uroczystą galę uświetnił koncert Chóru SWPS. Patronat medialny nad całym przedsięwzięciem sprawowały Program III Polskiego Radia, Empik oraz serwis PAP Nauka w Polsce, opiekę medialną – Telewizja Polska, a patronat honorowy – Polska Akademia Nauk oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 


Nagrodzone książki
NAJPOPULARNIEJSZA KSIĄŻKA PSYCHOLOGICZNA WYBRANA W PLEBISCYCIE CZYTELNIKÓW. Dorota Zawadzka, Irena Stanisławska,Moje dziecko, cz. II, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2010
 
Fragment laudacji Magdy Brzezińskiej, redaktora działu „Psychologia w działaniu” magazynu „Charaktery”: „Dorota Zawadzka w rozmowie z Ireną Stanisławską podpowiada, jak radzić sobie z problemami dzieci w wieku 6–12 lat – z problemami związanymi z rozwojem emocjonalnym, fizycznym, społecznym. Dojrzewanie, okazywanie uczuć, usamodzielnianie się, dziecko w sieci, czyli internet i związane z nim niebezpieczeństwa, temat-rzeka, czyli szkoła i tysiące problemów, jakie się pojawiają codziennie... Wydawałoby się, że poruszane tu tematy są banalne, a możliwe odpowiedzi oczywiste, ale wcale tak nie jest, o czym wie większość rodziców. Dorota Zawadzka daje wskazówki, które mogą pomóc rodzicom poczuć się pewniej w ich roli”.

KSIĄŻKA NAUKOWA – NAGRODA GŁÓWNA. Wiesław Łukaszewski, Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2010
 
Fragment laudacji prof. Małgorzaty Kossowskiej, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Książka ta zawiera mnóstwo refleksji humanistycznych i osobistych, co sprawia, że jest szczególna. Dowiadujemy się z niej m.in., jak lęk przed śmiercią wpływa na nasze zachowania w życiu. To fascynująca i wzruszająca opowieść, po prostu mądra książka, która uczy nie tylko psychologii, ale także – a może przede wszystkim – tego, jak być mądrym i wrażliwym człowiekiem”.

KSIĄŻKA NAUKOWA – NAGRODA GŁÓWNA. Bogdan Wojciszke, Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010
 
Fragment laudacji prof. Małgorzaty Kossowskiej, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Taki sposób opisu i komentowania świata społecznego, jaki prezentuje profesor Bogdan Wojciszke, jest czymś, czego ludzie potrzebują. Ta książka to ważna i solidna wiedza, poparta mnóstwem badań, a także głos w dyskusji na temat zachowań i postaw społecznych. To oryginalna, autorska i nowatorska synteza wiedzy o tym, jak postrzegamy świat społeczny i jak w nim funkcjonujemy. Tę książkę powinni przeczytać wszyscy, którzy czytać potrafią, bo dzięki zawartej w niej wiedzy świat może być lepszy”.

KSIĄŻKA NAUKOWA – WYRÓŻNIENIE SPECJALNE. Piotr K. Oleś, Psychologia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
Fragment laudacji prof. Małgorzaty Kossowskiej, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Książka ta spełnia wszelkie standardy książki naukowej i dotyczy obszaru, który psychologia ignorowała od zawsze, czyli dorosłości. Dlatego też jest ważna, bowiem profesor Oleś odkrywa tę dorosłość na nowo i pokazuje ją psychologom. Mam nadzieję, że będzie ona doskonałym impulsem do dalszych badań nad dorosłością. Ale książka ta ważna jest także z innego powodu: pokazywany jest w niej bowiem trud bycia dorosłym, a jest to bez wątpienia taki rodzaj wiedzy, który przyda się każdemu z nas”.