Teksty z tagiem: terapia str. 5

Terapia idealnego życia 

Wielu osobom, które zastanawiają się nad podjęciem psychoterapii, towarzyszy wstyd. Czego się wstydzą? Tego, że cierpią i nie umieją sobie z tym poradzić. Konsultacja jawi im się jako sąd, na którym zapadnie wyrok, kto ponosi winę za ich trudności: ja czy rodzice, partner, świat...

Psychiatry norma nie obchodzi

Psychiatra na zdrowiu psychicznym znać się nie musi. Psychoterapeuci nie muszą być „okazami zdrowia psychicznego”, podobnie jak gastrolodzy nie muszą mieć idealnych żołądków - przekonuje prof. ANDRZEJ KOKOSZKA.

Terapia za jeden halucynogen

Poszerza świadomość i dostarcza doznań mistycznych, czy raczej zaburza działanie zmysłów i ogranicza poczytalność? Wykorzystywano je w resocjalizacji przestępców i terapii chorób psychicznych. Aldous Huxley zachwalał jego właściwości, kazał je sobie podać na łożu śmierci. Mowa o LSD. Substancja ma już 72 lata i wciąż toczą się wokół niej zażarte spory.

Zawód: psychoterapeuta - Bogdan de Barbaro

Bóg czy rzemieślnik - kim jest psychoterapeuta? Co jest najważniejszym celem psychoterapii? W lutowym numerze rozpoczęliśmy cykl „Zawód: psychoterapeuta”, w którym chcemy przyjrzeć się psychoterapii widzianej oczami samych psychoterapeutów. W naszym przedsięwzięciu odwołujemy się do sondy przeprowadzonej przez amerykańskiego psychologa Ryana Howesa wśród wybitnych amerykańskich terapeutów. Do udziału w ankiecie zaprosiliśmy czołowych polskich psychoterapeutów. Sondę podsumuje prof. Jan Czesław Czabała. Miesiąc temu na nasze pytania odpowiedział Jerzy Mellibruda. W tym numerze przedstawiamy wypowiedź Bogdana de Barbaro. Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro jest psychiatrą i psychoterapeutą, przewodniczącym Sekcji Terapii Rodzin oraz członkiem zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje Zakładem Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Na pytania odpowiada z perspektywy terapii rodzinnej/małżeńskiej.

Zawód: psychoterapeuta

Bóg czy rzemieślnik - kim jest psychoterapeuta? Co jest najważniejszym celem psychoterapii? Co w niej jest najtrudniejsze dla osób korzystających z terapii? Rozpoczynamy cykl, w którym na psychoterapię spojrzymy okiem samych psychoterapeutów. W naszym przedsięwzięciu odwołujemy się do sondy przeprowadzonej przez amerykańskiego psychologa Ryana Howesa wśród najwybitniejszych amerykańskich terapeutów. Do udziału w naszej ankiecie zaprosiliśmy czołowych polskich psychoterapeutów - osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się i przyczyniają do rozwoju psychoterapii w Polsce. Sondę podsumuje prof. Jan Czesław Czabała. Jako pierwszy ankietę „Charakterów” wypełnił jeden z twórców psychoterapii w Polsce - Jerzy Mellibruda. Dr hab. JERZY MELLIBRUDA jest profesorem SWPS, specjalistą II stopnia psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, szkolenia psychoterapeutów, treningi psychologiczne. Zajmuje się między innymi profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Członek Prezydium PTP oraz dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Kochając matkę, kochając żonę

Dlaczego moje życie nie jest takie, jakie chciałbym, by było? – z tym pytaniem przychodzą ludzie na terapię. Chcą zmiany. A psychoterapia jest narzędziem, które umożliwia zmianę. Jak to narzędzie działa?

Ślady terapii w mózgu

Słowo jest tym środkiem, którym posługuje się psychoterapia. Ono prowadzi do zmian u pacjenta. Jak głębokie są to zmiany? Czy sięgają mózgu? Czy słowem można wywołać w nim zmiany?

Przede wszystkim skuteczność, czyli terapia behawioralna

Terapeuci behawioralni uznają, że objawy zaburzeń mają charakter wyuczony, a zatem do ich modyfikacji wykorzystuje się metody oparte na prawach uczenia.