Teksty z tagiem: spór

Ten jest wrogiem moim

Strony nierozwiązywalnego konfliktu nie dążą do pokoju. Przeciwnie - starają się ten konflikt podsycać, nie zwracając uwagi na jakiekolwiek koszty. Społeczeństwa zaś mają wierzyć, że śmierć i strach są niezbędnymi ofiarami.

Kłótnia na zdrowie

„Gdy się swoje psy kąsają, to się i pogodzą”, mówi stare polskie przysłowie. Sytuacje konfliktowe same w sobie nie są niczym złym i niepokojącym. O ile umiemy się kłócić tak, by znaleźć rozwiązanie problemu. Jak więc się „kąsać”, żeby się pogodzić?

Bardzo dobry... konflikt 

Żyjemy w kulturze ugrzecznienia, w której wyrażanie wprost swojego sprzeciwu i jawne konfrontowanie się z innymi wzbudza niechęć i niesmak. Czy rzeczywiście konflikt jest destrukcyjny? Czy tylko zgoda buduje?