Teksty z tagiem: religia

foto: iStock:

Trzy niebezpieczeństwa związane z zaangażowaniem religijnym

Religia ma zazwyczaj pozytywny wpływ na ludzką psychikę, poprawia poziom szczęścia i psychiczny dobrostan. Christine Hammond, amerykańska psycholożka, przestrzega jednak, że wspólnoty wierzących mogą być także inkubatorem dla rozwoju zaburzeń osobowości.

Sacrum na rozdrożach

Choć człowiek Zachodu pozostał w znacznej mierze człowiekiem wiary, przekształciło się zupełnie jego rozumienie świętości. Uległo ono swoistemu „spłaszczeniu”, „wyzuciu” z wielu głębokich, istotnych treści.

O bezinteresownym czynieniu dobra

Uczynki dobroci i miłosierdzia są praktycznym wyrazem miłości do Boga. Kiedy ludziom staje się coś złego, Bóg chce, aby inni czynili im dobrze. Chodzi o przeróżne sytuacje ludzkiego cierpienia.  

Nadzieja woła głośniej niż lęk. Eseje wokół nauczania Jezusa historycznego - Wacław Hryniewicz

Wielu duchownych uważało śmiech za rzeczywistą obelgę względem Boga. Głosili, iż sam fakt, że ktoś ośmiela się być szczęśliwym na tym świecie, już skazuje go na piekło. Skoro żyjemy na tym „łez padole”, należałoby raczej przepłakać cały swój żywot.

Czy w raju będą z nami zwierzęta?

Są podstawy, by uwierzyć, że dusza nie jest właściwa wyłącznie ludziom. Konsekwencje takiego spojrzenia radykalnie zmieniają nasz obraz świata.

Żyć z tajemnicą - Tomáš Halík

Przeczytaj fragment najnowszej książki x. Halika "Żyć w tajemnicy". Polecamy!

Tomas Halik - Żyć w dialogu

Żyć w dialogu - Tomáš Halík

Przeczytaj fragment najnowszej książki x. Halika "Żyć w dialogu". Polecamy!

Pokaż mi, w co wierzysz

Wierzymy w trzy podstawowe grupy sił, które decydują o losie świata i człowieka: siły wyższe, siły przypadku i siły ludzkie. Jakie są konsekwencje tych różnic w odcieniach wiary?