Teksty z tagiem: etyka

fot. Damin Kramski

Wszystko ma swoją kolej, miejsce i czas

Kto jak kto, ale my, katolicy, którzy codziennie powtarzamy „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, potrafimy ranić pogardą - mówił ks. Jan Kaczkowski w wywiadzie udzielonym "Charakterom".

Osobliwości osobowości

Interesujemy się życiem naszych sąsiadów, bliskich i rywali. Poszukiwanie wiedzy o innych nie jest jednak wytworem współczesności. Już nasi przodkowie umieli czerpać korzyści ze znajomości ludzkiej natury.

Psychologia szczególnie stosowana

Czy i jak daleko psychologowie mogą się posuwać w łamaniu podstawowych zasad etycznych i moralnych? Czy przypadek Donalda Hebba, który pod płaszczykiem naukowych badań poszukiwał na zlecenie CIA nowych „metod” skutecznego wyciągania zeznań z więźniów, jest dowodem na to, że tych granic nie ma?

Dekalog w mózgu

Przez wieki uczeni uważali, że wrażliwość moralną człowiek zawdzięcza wyłącznie wpływowi kultury bądź religii. Wyniki najnowszych badań skłaniają do postawienia rewolucyjnej tezy: ludzka moralność ma neurofizjologiczne podstawy, bowiem są dowody na istnienie w mózgu obszarów odpowiedzialnych za poznanie moralne i moralne emocje!