Teksty z kategorii: ja str. 8

fot. Getty Images Poland

Nie, które łączy

Odmowa pozwala dziecku dowiedzieć się czegoś ważnego o granicach i potrzebach swoich oraz innej osoby. Jest przestrzenią do bezpiecznego buntu i poszukiwania rozwiązań.

fot. Getty Images Poland

Pod własną kontrolą

Dziecko łatwo może utracić zdolność do samokontroli. Odzyska ją tylko dzięki pomocy dorosłych, pod warunkiem że oni sami potrafią sprawować kontrolę nad swoimi emocjami.

fot. iStock by Getty Images

Stres pod nadzorem

Jeśli pomożemy dziecku zrozumieć jego emocje, to z czasem samo będzie potrafiło radzić sobie z tymi, które sprawiają mu najwięcej kłopotów.

fot. Krzysztof Plebankiewicz

Przygoda z psychologią

Można zdobyć stypendium oraz indeks na jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów – psychologię. Taką szansę stwarza Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej, od jedenastu już lat organizowany przez „Charaktery”.

fot. iStock by Getty Images

Programowanie uczy i pomaga

Uczmy dzieci programowania komputerów. Nie traktujmy jednak tej umiejętności jako cudownego sposobu na poprawę osiągnięć we wszystkich dziedzinach życia.

fot. Getty Images Poland

Pomoc na różne sposoby

Rozmowy, zajęcia tematyczne i integracyjne, wsparcie specjalistów – nauczyciele mają możliwości, aby pomóc „trudnym” uczniom. Często potrzeba cierpliwości i czasu, ale warto spróbować.

fot. Getty Images Poland

Gdy uczeń ucznia prześladuje

O istnieniu bullyingu wiedzą wszyscy. Dlaczego więc młodzi ludzie cierpią samotnie przez wiele lat? Dlaczego tego rodzaju praktyki są przemilczane?

fot. iStock by Getty Images

W roli kozła, w masce błazna

Grupa nie wybacza słabości. Ten, kto ją okazuje, staje się kozłem ofiarnym albo grupowym błaznem. Jeśli nie godzi się z narzuconą mu rolą, stanie się ofiarą różnych form dręczenia.