Teksty z kategorii: ja str. 4

fot. Getty Images Poland

Co ma znaczenie, o co nie warto zabiegać

Stan posiadania, pozycja społeczna, reputacja to wartości, o które warto zabiegać, pamiętając jednak, że stanowią jedynie udogodnienie w życiu, a nie jego esencję. Wartości - inaczej niż nasze cnoty - nie zależą od nas do końca, więc skupianie się na nich jest ryzykowne.

fot. Getty Images Poland

W jednym rytmie, jak świetliki

Ludzie razem śpiewają hymn, tańczą, wykonując podobne ruchy, modlą się tymi samymi słowami. Synchronia – i towarzyszący jej specyficzny wzór działania mózgu – przyczynia się do tworzenia i wzmacniania więzi społecznych. Czyni też bardziej posłusznymi.

grafika: Getty Images Poland

Najlepszy czas dla ciebie

Kiedy zabrać się za trudne zadanie? A kiedy jest najlepsza pora na odpoczynek albo twórcze myślenie? To zależy od tego, jaki mamy chronotyp.

fot. Getty Images Poland

Trzy spojrzenia na konflikt w szkole

Nauczyciel może szybko opanować konflikt i wydać wyrok. Jednak czy w ten sposób zakończy kryzys?


fot. Getty Images Poland

Jaka aktywność, taka nauka

Podczas 45-minutowej lekcji uczniowie średnio przez 18 minut aktywnie ćwiczą nowe umiejętności lub utrwalają już posiadane. Niektórym to wystarcza, większości nie.

fot. Paweł Lecki

Ciągle się uczę od moich uczniów

Moi uczniowie są dla mnie mistrzami i autorytetami. To najlepsi nauczyciele pokory i autentyczności – mówi Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018.

fot. Getty Images Poland

Seksualność? Nic w niej złego!

Tłumienie dziecięcej seksualności to jeden z najcięższych grzechów popełnianych przez dorosłych. tak wychowywane dzieci często są wycofane i nie potrafią nawiązywać relacji.

fot. Getty Images Poland

Szacunek dla granic

Im wcześniej dzieci nauczą się wyznaczać granice swojego bezpieczeństwa i bronić ich, tym skuteczniej będą to robić jako dorośli.