Psychologia w szkole - 5 / 2014 / Spis treści

Wstęp

Na rzecz „zdrowej” szkoły

W Europie od 10 do 20 procent uczniów doświadcza różnych trudności natury psychicznej. Gdy są już dorosłymi ludźmi, aż 80 procent wciąż cierpi z powodu tego rodzaju problemów. Czy szkoły dbają o zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli?

Zobacz więcej

Na dobry początek 10

Pod koniec września w Łodzi odbył się IX Kongres Zarządzania Oświatą. Dzięki uprzejmości organizatorów już w pierwszym dniu zaprosiliśmy uczestników do dyskusji „O potrzebie edukacji psychologicznej w polskiej szkole” (więcej w tekście otwierającym ten numer). Dyskusja okazała się rzeczowa, ponad 50 dyrektorów różnych szkół wykazało głęboką świadomość, że psychologia jest wręcz niezbędna współczesnej szkole.

Zobacz więcej

Jak uważność pomaga w podejmowaniu decyzji

Uważność to doświadczanie w pełni tego, co w danej chwili się dzieje, bez zmieniania i dodawania czegokolwiek. Umysł jest czysty i jasny, myśli płyną swobodnie. W takim stanie przychodzą do głowy zaskakujące pomysły.

Zobacz więcej

Szkoły kuszą mężczyzn

Wiele mówi się o tym, jak ważni są mężczyźni w wychowaniu dzieci. Co jednak zrobić, żeby przyciągnąć ich do szkół jako nauczycieli? Kilka krajów ma na to ciekawe pomysły.

Zobacz więcej

Dieta na szóstkę

Czego potrzebuje organizm ucznia, aby mieć odpowiednią ilość energii do pracy i zabawy? A jeszcze ważniejsze – jak zachęcić dziecko do zdrowej i rozsądnej diety?

Zobacz więcej

Szkoła może uczyć jedzenia

Dzieci, które zjadły w domu śniadanie, nie mają większych problemów w szkole. Dzieci niedożywione albo głodne gorzej panują nad emocjami, trudniej im skupić uwagę i zrozumieć, co mówi nauczyciel.

Zobacz więcej

Pod ciężarem rodziny

Coraz więcej dzieci ma problemy z zachowaniem. Niektóre nie odbiegają mocno od powszechnie rozumianej normy, inne bardzo utrudniają życie sobie i innym. Czy przyczyna tkwi wyłącznie w nich samych?

Zobacz więcej

Wiedza – broń przeciw przemocy

Lęk przed odrzuceniem jest jedną z głównych przyczyn, dla których dzieci – ofiary przemocy seksualnej nie chcą powiedzieć rodzicom o tym, co je spotkało. A przecież już w domu dziecko powinno dowiedzieć się, co innym wolno wobec niego, a czego nie wolno. W szkole może być już za późno na taką naukę – tłumaczy Izabela Jąderek.

Zobacz więcej

Sztuka i edukacja, czyli nierozłączne siostry

Jeżeli za istotę szkoły przyjąć kontakt i interakcję między nauczycielem a uczniem, to trzeba powiedzieć, jaki ma być ten, który kształci młodego człowieka. Przecież to właśnie od niego w największej mierze zależą efekty pracy szkoły, a charakter tej interakcji wpływa na styl i sposób nauczania.

Zobacz więcej

Lekcje między pokoleniami

Pani Elżbieta ma 90 lat, pani Danuta 60. Dla licealistów z Sopotu stały się niezwykle ważne. Oba pokolenia mnóstwo się od siebie nauczyły.

Zobacz więcej

Trudna lekcja tolerancji

Jeśli uczniowie zaczną myśleć o sobie i o niepełnosprawnych jak o dwóch odrębnych grupach, to istnieje niebezpieczeństwo, że powstaną wzajemne uprzedzenia. W takiej sytuacji próby uczenia tolerancji doprowadzą do wzrostu nietolerancji.

Zobacz więcej

Szkoły sobie bliskie

Szkoła integracyjna to szkoła bez tabu, daje równe szanse, ale nie jest dla wszystkich. Szkoła specjalna to nie wyrok, bo dzięki specjalistycznej opiece wielu uczniom pozwala szybko odnaleźć się w rzeczywistości pełnosprawnych.

Zobacz więcej

Zyski z integracji

O tym, że integracja dzieci o różnych możliwościach jest konieczna, wiadomo od dawna. Komu jednak i jakie korzyści ona przynosi? Informują o tym najnowsze badania amerykańskich psychologów.

Zobacz więcej

Szkoła wspólnych rządów

Samorządność daje uczniom szansę na sprawdzenie własnych kompetencji i umiejętności. Oczywiście bywa, że uczeń „aktywista” spotyka się z krytyką za podjęcie błędnej decyzji. Jednak takie sytuacje stwarzają mu możliwość zrozumienia, na czym polega odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Zobacz więcej

Sam siebie kontroluję...

Nawet mądre dzieci muszą odrabiać zadania. A wtedy – jak dowodzą naukowcy – bardziej liczy się zdolność do samokontroli niż iloraz inteligencji.

Zobacz więcej

Blaski i cienie testów

Testy stały się nieodłącznym elementem szkolnej rzeczywistości. Pojawiają się od nauczania początkowego po kształcenie akademickie. Czy jednak są dobrym narzędziem sprawdzania wiedzy?

Zobacz więcej

Kiedy uwaga przestaje uważać

Zdarza się, że uczniowie z zaburzoną koncentracją uznawani są za „zdolnych leni” lub buntowników, celowo ignorujących polecenia. A przecież oni nie są winni...

Zobacz więcej

Szkoła i psychologia, czyli związek z rozsądku

Brak umiejętności komunikacji, wyrażania emocji – to bolączki nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Kto ma ich tego uczyć? Czy rozwiązaniem byłaby systematyczna edukacja psychologiczna, prowadzona choćby na godzinach wychowawczych?

Zobacz więcej