Psychologia w szkole - 4 / 2014 / Spis treści

Wstęp

Bezradne, sfrustrowane...

Histeryzują, szantażują, czasami dopuszczają się przemocy wobec dorosłych. Współczesne dzieci nie potrafią radzić sobie z frustracją i napięciem. I to zarówno te najmłodsze, jak i starsze – z podstawówek i gimnazjów.

Zobacz więcej

Zamknięci w stereotypach

Chłopcy często uważają swoje sukcesy za wynik własnych zdolności, natomiast niepowodzenia zazwyczaj przypisują brakowi szczęścia. Dziewczęta wiążą swoje sukcesy z wysiłkiem lub szczęściem, zaś porażki uznają za wynik mniejszych zdolności. Dlaczego?

Zobacz więcej

Konflikty w klasie

O problemach trzeba mówić, nazywać je, a nie „zamiatać pod dywan”. Jak więc przekonać młodych ludzi, że zawsze można spokojnie rozstrzygnąć spór?

Zobacz więcej

Spokojny umysł, dobre myśli...

Uważność rzadko jest obecna, gdy działamy na automatycznym pilocie – wtedy nasz umysł kieruje się ku temu, co będzie albo co było, ale nie ku temu, co jest. Dzięki uważności wprowadzamy do naszego życia wyciszenie, spokój, świadomą obecność.

Zobacz więcej

Edukacja w „sercu świata”

Nauka to nie luksus – głosi gwiazda pop Shakira i buduje w ojczystej Kolumbii szkoły. Kolumbijska edukacja podstawowa jest bezpłatna, a mimo to w niektórych rejonach analfabetyzm przekracza 20 procent. Edukacja w „sercu świata” powoli jednak zmienia się na lepsze.

Zobacz więcej

Otoczenie i „ja”

Na kształtowanie uczniowskiego obrazu własnego „ja” ogromny wpływ ma środowisko szkolne. Opinie rówieśników i nauczycieli nie tylko oddziałują na samoocenę ucznia, ale też na jego zachowania i postawy.

Zobacz więcej

Drama na lekcji religii (i nie tylko)

Wprowadzając ucznia w rolę, nauczyciel przekazuje mu pewną wiedzę, ale też pomaga dotrzeć do jej istoty. Uczeń przyswaja tę wiedzę nie tylko za sprawą przekazu od nauczyciela, ale też swoich emocji, potencjału intelektualnego oraz kreatywności.

Zobacz więcej

Oswajanie szkoły

Dzieci potrzebują kilku miesięcy, aby dostosować się do życia w szkole. Sprawdzają, co im wolno i jak inni je odbierają, gromadzą wiedzę o szkole i obowiązujących w niej zasadach. Określają też swoją pozycję w grupie i znajdują rówieśników, z którymi chcą spędzać czas.

Zobacz więcej

W pogoni za sukcesem

Czym jest sukces? Czy to pojęcie uniwersalne, takie samo dla wszystkich ludzi, czy też każdy z nas ma własną jego definicję? Czym różni się sukces duży od małego? Odpowiedzi uczniów na te pytania są dobrym otwarciem dyskusji.

Zobacz więcej

SAZ – tresura czy wychowanie?

Wokół stosowanej analizy zachowania narosło mnóstwo mitów i przekonań. Przeciwnicy uważają ją za bezduszną tresurę dzieci, opartą na bezwzględnym stosowaniu kar. Zwolennicy mówią o skutecznej metodzie wychowawczej, która sprawdza się w przeróżnych sytuacjach.

Zobacz więcej

Ręce uczą matematyki

Większość uczniów nie radzi sobie z matematyką. Tak było, jest i zapewne będzie. Czy winne są niezmieniane od lat metody nauczania? Jeśli tak, to trzeba je zmienić. I można to zrobić prosto, łatwo i niedrogo.

Zobacz więcej

Szczerze o uzależnieniach

W Zakładzie Karnym w Oleśnicy prowadzimy program „Moja droga do...”. Przygotowujemy skazanych do trzeźwego życia na wolności. To także program profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zobacz więcej

Przyjaźń – niezbędna, popularność – pożądana

Przyjaciele skuteczniej rozwiązują swoje problemy i dzielą się intymnymi informacjami. Wbrew pozorom jednak liczba przyjaciół nie jest miernikiem popularności – można być popularnym i mieć tylko jednego prawdziwego przyjaciela.

Zobacz więcej

Wyłącznie ludzka cecha

Wpajanie dziecku wartości jest pracochłonne i wymaga czasu. Jednak bez tego wysiłku młodzi ludzie nie będą umieli wziąć odpowiedzialności za siebie i innych.

Zobacz więcej

Nieprzygotowani do seksu

Młodzi ludzie nie potrafią szukać pomocy u specjalistów i lekarzy. Na własną rękę zbierają informacje o seksie, chorobach, zagrożeniach. W internecie dzieci odpowiadają dzieciom na pytania dotyczące zdrowia czy sytuacji kryzysowych, jak ciąża.

Zobacz więcej

Dzieci mają dzieci

Stereotyp głosi, że współczesne dziewczęta są bardzo pewne siebie i swojej seksualności. Tak naprawdę wielu brakuje tej pewności, nie znają swoich prawdziwych potrzeb i granic. Szybciej osiągają dojrzałość fizyczną oraz intelektualną, ale nie emocjonalną.

Zobacz więcej

Szkolny przedmiot niepożądany

Gdyby wychowanie seksualne w polskiej edukacji było uczciwie realizowane, to młodzież wiedziałaby naprawdę dużo. Niestety, zbyt silna presja polityczna i światopoglądowa uniemożliwia taką uczciwość – twierdzi profesor Zbigniew Izdebski.

Zobacz więcej

Na dobry początek 9

Chodziłem do szkół wiele lat temu. Już wtedy, na przełomie lat 70. i 80., był w programie nauczania licealnego przedmiot zwany – jeśli mnie pamięć nie myli – przygotowaniem do życia w rodzinie. Każdego roku dostawała go inna nauczycielka, ale na ogół realizacja wyglądała tak samo: ktoś przynosił artykuł na temat spraw związanych z wychowaniem, odczytywał go, a potem pani zachęcała do dyskusji.

Zobacz więcej