Psychologia w szkole - 4 / 2012 / Spis treści

Wstęp

Na zimę specjalnie

Nauczyciele należą do grup najbardziej narażonych na tzw. wypalenie zawodowe. Wiedzą o tym zwłaszcza wychowawcy z dłuższym stażem: zniechęcenie, smętna rutyna, traktowanie uczniów jak szarej masy, a siebie jak... szkoda nawet mówić. Czy są sposoby na to, aby przynajmniej trochę ograniczyć ten przejmująco przykry stan? Oczywiście, że są. Piszemy o nich dużo w tym numerze „Psychologii w Szkole”.

Zobacz więcej

Bądź swoim szefem

Poznawanie siebie, swoich schematów poznawczych i mechanizmów emocjonalnych pozwala kierować sobą, trafnie odczytywać uczucia innych i odpowiednio na nie reagować. Jak twierdzą psychologowie, „im lepiej rozumiem siebie, tym więcej jestem w stanie dostrzec u innych”.

Zobacz więcej

W trosce o obraz siebie

Aby osiągnąć to, na czym nam zależy, musimy dostarczyć ludziom informacje. Na ich podstawie będą mogli wyciągnąć właściwe wnioski o tym, jacy jesteśmy, czego mogą od nas oczekiwać, czego się po nas spodziewać.

Zobacz więcej

Teatr w klasie

„To mnie nie dotyczy”, „Nie wierzę w to” - młodzi ludzie często tak reagują na kierowane pod ich adresem zalecenia, wskazania, przestrogi. Zmieniają myślenie, gdy mogą się z kimś utożsamić. Taką możliwość daje im „Sebastian X”.

Zobacz więcej

Relaks ze Wschodu

Sceptycy mawiają, że niemyślących o niczym głupków jest wokół zbyt wielu i wobec tego nie warto się starać o oczyszczenie umysłu. Spróbujmy jednak choć przez chwilę NIE MYŚLEĆ O NICZYM!

Zobacz więcej

Jak asertywnie chwalić i krytykować

Krytyka może zmobilizować do działania, pochwała - odebrać wiarę we własne możliwości. Wszystko zależy od słów, miejsca, czasu, formy, głosu, mimiki.

Zobacz więcej

Każdy może być agresorem

Depresja i niepokój występują niemal u wszystkich młodych ludzi, którzy mają do czynienia z przemocą rówieśniczą: sprawców, ofiar, widzów. Dlatego zaliczam ją do problemów zdrowia psychicznego - tłumaczy dr Susan Swearer .

Zobacz więcej

Nieagresywnie o agresji

Przemoc nie prowadzi do niczego dobrego, a każdy problem można rozwiązać rozmową. Jak więc rozmawiać z uczniami, aby pokazać im uzdrawiającą moc rozmowy?

Zobacz więcej

Sposoby na niedobre myśli i czyny

Agresja to często rozpaczliwe wołanie „Zainteresuj się mną!”, desperacka prośba o uwagę, o pomoc. Najważniejsze, aby zawsze na nią reagować. Wtedy ucichnie.

Zobacz więcej

Poczucie humoru

Poczucie humoru chroni pozytywną samoocenę, zwiększa zaufanie do siebie, daje też konieczny w wielu sytuacjach dystans.

Zobacz więcej

Oduczanie lęku

Wygaszanie, modelowanie, zatapianie - to terapeutyczne sposoby, aby choć trochę ograniczyć lęk. Mały Piotruś przestał się bać.

Zobacz więcej

Na fundamencie zaufania

Czemu mój inteligentny uczeń nie osiąga sukcesów, na jakie go stać? Dlaczego moje zdolne dziecko ma słabe stopnie? Tego rodzaju pytania często stawiają sobie nauczyciele i rodzice. Wiele wskazuje na to, że kluczem do znalezienia na nie odpowiedzi jest... zaufanie.

Zobacz więcej

Szkoła potrzebuje miłości

Nie ma szczęśliwego ucznia bez szczęśliwego nauczyciela! Nauczyciel z poczuciem własnej wartości i kochający swą pracę przekaże podopiecznym wysoką motywację oraz pewność siebie - twierdzi Stéphane Clerget .

Zobacz więcej

Lubię, co robię, i robię, co lubię

Sporadyczne są sytuacje, w których nie ma za co pochwalić dziecka. Warto chwalić już za samo zaangażowanie w wykonywanie zadania. Zachęcone pochwałami - podejmie kolejne próby, aż w końcu opanuje nową umiejętność.

Zobacz więcej

Przychodzi uczeń do pierwszej klasy...

W procesie nauczania i wychowania nauczyciel pełni kierowniczą rolę. Tym samym ponosi przynajmniej częściową odpowiedzialność za przystosowanie się dziecka do szkoły.

Zobacz więcej

Dziecko w sytuacji szkolnej

Uczeń powinien wiedzieć, że wiedza, umiejętności i postawy, jakie zdobywa w szkole, służą rozwiązywaniu zadań nie tylko szkolnych, ale przede wszystkim życiowych. Jeśli tego nie wie, może zniechęcić się do nauki, bo nie będzie rozumiał, czemu ona służy.

Zobacz więcej

Sposoby na spokój

Dzięki uważności uczymy się świadomego reagowania. Przestajemy reagować automatycznie. Zatrzymanie się, zrozumienie własnych emocji i odczuć daje na to bezcenną przestrzeń.

Zobacz więcej

Medytacja - dar na całe życie

Praktykowanie chrześcijańskiej medytacji stało się kamieniem węgielnym mojego człowieczeństwa. Coraz wyraźniej widzę, że zapracowany świat wcale nie musi zdominować mojego życia. Istnieje inna droga.

Zobacz więcej

Klucz do duszy

Ojciec John Main napisał kiedyś: „Medytacja jest drogą rozwoju, drogą pogłębiania naszego zaangażowania w życie, naszej dojrzałości”. Nigdy nie miałam wątpliwości, że chrześcijańska medytacja wzbogaca moje życie modlitewne.

Zobacz więcej

Uwierzyć w siebie

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie, tak by było odważniejsze w kontaktach z rówieśnikami?

Zobacz więcej