Psychologia w szkole - 4 / 2011 / Spis treści

Wstęp

Na zimę specjalnie

Jak świat światem trudno było się dogadać starym z młodymi. Wojna pokoleń: bunt młodych, okopywanie się na swoich pozycjach starych. Dlatego nie powinny nikogo dziwić konflikty między uczniami a nauczycielami.

Zobacz więcej

Dobry klimat do zmiany

Tylko osoba elastyczna może być dobrym i zadowolonym ze swojej pracy nauczycielem. Osoba, która dostrzega i rozumie, że świat się zmienia, że ludzie i ich potrzeby się zmieniają. Która rozpoznaje swoje rutyny i schematyzmy, która potrafi je wyważyć i zbalansować - mówi prof. Małgorzata Kossowska.

Zobacz więcej

Dobry dyrektor to podstawa

Każda szkoła ma swoje specyficzne problemy. Nauczyciele muszą umieć rozpoznawać je, następnie tworzyć własne rozwiązania, zmieniać kulturę szkoły, przekształcać ją w miejsce, gdzie się dobrze pracuje. Aby to było możliwe, potrzebny jest dobry dyrektor szkoły.

Zobacz więcej

Czy można mieć kontrolę nad wszystkim?

Niektórzy z nas mają silną potrzebę kontrolowania i podporządkowania sobie ludzi oraz zdarzeń wokół siebie. Gdy coś nie idzie zgodnie z naszym planem - pojawia się złość i zniechęcenie. Tracimy poczucie wpływu na otaczający nas świat, a nasza frustracja rośnie.

Zobacz więcej

Szczęśliwi nauczyciele

Praca jest integralną częścią życia. Jeżeli dla ciebie jest tylko „robotą”, przykrym obowiązkiem, nie znajdziesz w niej zadowolenia, nie będziesz się angażował, nie znajdziesz poczucia sensu. A bez tego nie możesz być szczęśliwym człowiekiem. Jak znaleźć w pracy radość i sens?

Zobacz więcej

Jak trudno rozdzielić treści od formy krytyki

To mit, że przyznanie się do błędu oznacza poddanie się czyjejś agresji.

Zobacz więcej

Naiwny realizm wrogiem ciekawości

Kim jest naiwny realista? To ktoś, kto nie dostrzega, że ludzie są różni, że inaczej myślą, inaczej odbierają rzeczywistość. „Świat jest taki, jak go widzę” - myśli naiwny realista. Taka postawa wyklucza ciekawość poznawczą.

Zobacz więcej

Obrona przez atak

Pewnie każdy z nas spotkał się z atakiem ze strony innych osób: uczniów, ich rodziców, kolegów, dyrektora. Warto zastanowić się, czy ten atak nie był obroną. A jeżeli tak, to obroną przed czym? Kto broni się, atakując? Czy można powstrzymać atak?

Zobacz więcej

Wychowawca z klasą

Przeróżne oczekiwania, żądania, ograniczenia i wymogi stoją na drodze nauczyciela-wychowawcy. Może je jednak pokonać i wtedy na długo pozostanie we wdzięcznej pamięci wychowanków. Tylko jak ma to zrobić?

Zobacz więcej

Czas skończyć z hipokryzją

Nie chodzi o przejęcie w szkołach władzy przez rodziców, ale o rzeczywisty udział w wychowaniu i nauczaniu swoich dzieci.

Zobacz więcej

Szkoła jako instytucja

Instytucjami totalnymi są struktury biurokratyczne, w których istnieje podział na personel nadzorczy oraz podwładnych, a podstawowym stosunkiem społecznym jest nadzorowanie i kontrolowanie.

Zobacz więcej

Jak psychologia rozumie uczenie się

Po co się uczymy? Po to, żeby zdobyć nowe informacje albo umiejętności - odpowie większość z nas. Jednak psychologia pokazuje o wiele głębszy wpływ tego procesu na nasze życie.

Zobacz więcej

Dlaczego ściągi są lepsze od zeszytów ćwiczeń

Nasz mózg nie jest przystosowany do zapisywania informacji, ale do ich przetwarzania - wyciągania z nich ogólnych reguł i rozwiązywania z ich pomocą problemów. Efektywność nauczania zależy więc od rodzaju zadań przygotowanych przez nauczyciela.

Zobacz więcej

Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom?

Większość dzieci sześcioletnich jest gotowa do nauki w szkole. Jednak nie wszystkie. Psychologia dostarcza kryteriów dojrzałości do obowiązku szkolnego, ale należy je zawsze odnosić indywidualnie do każdego dziecka.

Zobacz więcej

Testowanie autorytetu

Nauczyciele boją się głupich żartów, a młodzież o tym wie. Gdy uczniowie chcą zdezorganizować lekcję, wyprowadzić nauczyciela z równowagi - wiedzą, co robić. Gdyby nauczyciele rozumieli, co się akurat dzieje, czemu służą wygłupy, reagowaliby adekwatnie do sytuacji.

Zobacz więcej

Psychoedukacja - rozwój osobisty czy zło konieczne?

„Szkoła powinna wspomagać wszechstronny rozwój ucznia, wprowadzać gow życie społeczne, przygotować do pracy w warunkach współczesnego świata” - czytamy w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego”. Jak to zrobić? Dobrym pomysłem są psychoedukacyjne warsztaty dla uczniów.

Zobacz więcej

Przewidywanie konsekwencji

Podejmowanie znaczących i słusznych decyzji w życiu wymaga nie tylko rozumienia swoich potrzeb, wymagań społecznych i stawiania sobie celów, ale także dostrzegania możliwych konsekwencji swoich wyborów. Tych umiejętności można się nauczyć.

Zobacz więcej

Czy na pewno zaburzenie?

Coraz częściej u dzieci diagnozuje się różne zaburzenia, częściej się też o nich mówi i pisze. Pewnie dlatego, gdy rozwój dziecka nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami czy standardami książkowymi, rodzice i nauczyciele zaczynają się niepokoić: może dziecko jest zaburzone?

Zobacz więcej

Gry w zaufanie

Moje dziecko nie chce ze mną rozmawiać. Nie mówi mi o swoich problemach, a widzę, że coś je gnębi. Na każde pytanie odpowiada wymijająco. Niczego nie mogę się od niego dowiedzieć.

Zobacz więcej

Czy szkoła jest firmą usługową?

Czy wiedza z dziedziny marketingu i zarządzania da się wprost przełożyć na praktykę kierowania szkołą? Czy dyrektor szkoły to po prostu menedżer firmy usługowej, tak jak kierownik hotelu, restauracji czy biura podróży?

Zobacz więcej