Psychologia w szkole - 4 / 2010 / Spis treści

Wstęp

Na zimę specjalnie

Źródłem sukcesu w każdej pracy umysłowej, twórczej jest świadomość celu, do którego się dąży. Co chce osiągnąć nauczyciel? Nauczyć, wychować, kształtować... Po co?

Zobacz więcej

Strateg w szkolnej ławce

Im większą uczeń ma wiedzę o zróżnicowanych strategiach uczenia się, im lepiej dopasowuje je do określonych sytuacji, tym szybciej będzie się uczył i przyswajał konkretne treści. Jak wdrożyć uczniów do samoregulacji własnych działań?

Zobacz więcej

Zrozumieć problem motywacji

Nauczycielom zależy przede wszystkim na motywowaniu uczniów do nauki. Warto jednak na motywację spojrzeć szerzej, jako na gotowość do podejmowania wysiłku czy wytrwałość w działaniu. W ten sposób łatwiej dotrzeć do źródeł problemów i znaleźć efektywne rozwiązania.

Zobacz więcej

Empatia drogą do sukcesu

Empatyczny nauczyciel potrafi współodczuwać, rozumie uczucia innych osób, potrafi nawiązać właściwy kontakt i silną więź emocjonalną z uczniami. Dzięki temu motywuje ich do uczenia się i osiągania satysfakcjonujących wyników w nauce.

Zobacz więcej

Panaceum na wszystkie problemy?

Wysoki poziom zdolności emocjonalnych nie zawsze idzie w parze z wysokimi kompetencjami emocjonalnymi. Można posiadać zdolności emocjonalne, ale jednocześnie mieć trudności z rozpoznawaniem i rozumieniem emocji oraz radzeniem sobie z nimi. Czym jest inteligencja emocjonalna, jak ją rozwijać?

Zobacz więcej

Od orientacji do współpracy - życie klasy w fazach

Im więcej młodzi ludzie wiedzą o sobie nawzajem, tym mniej muszą się domyślać i tym mniej w nich pożywki dla niepokojów. I w drugą stronę: im więcej mają szans na konstruktywne zaprezentowanie własnej osoby, tym mniej boją się tego, jak zostaną potraktowani.

Zobacz więcej

Dyscypliny trzeba uczyć

Nauczyciele koncentrują się zwykle na planowaniu rozkładu materiału dydaktycznego i wychowawczego. Rzadko uwzględniają w nim pracę nad dyscypliną. A przecież od pierwszego kontaktu z klasą uczymy ją dyscypliny. Aby nasze działania były skuteczne, należy wiedzieć czego i jak uczyć.

Zobacz więcej

Udana rozmowa z uczniem jest możliwa

W trakcie licznych szkoleń poznajemy metody służące efektywniejszemu nauczaniu i wychowaniu. Uczymy się ich, sprawdzamy ich skuteczność w praktyce, wiele z nich odrzucamy i szukamy następnych. W tej pogoni zapominamy o sposobach znanych od początku edukacji, np. o rozmowie.

Zobacz więcej

Akceptuj bliźniego i siebie samego

Żeby dorosły mógł zaakceptować dziecko takim, jakie ono jest, powinien przede wszystkim akceptować siebie samego. Wtedy pozwoli dziecku na samodzielność, stworzy możliwości do pełnego rozwoju, a nieodpowiednich zachowań nie będzie traktował jako ataków na siebie.

Zobacz więcej

Trudna sztuka czytania (cz. 2)

Czytanie jest przede wszystkim procesem myślowym. Czytający zawsze zadaje sobie pytania: czy to, co czyta, ma sens, czy brzmi poprawnie. Poszukiwanie znaczeń w tekście jest procesem, w którym niezbędne są strategie rozwiązywania problemów.

Zobacz więcej

Trening zapaśnika

„Podstawić nogę” najskuteczniej potrafimy sobie własnymi działaniami. Warto nauczyć się obserwować siebie, by dostrzec nawyki utrudniające nam życie. Dopiero wtedy będziemy mogli aktywnie z nimi zawalczyć. Kluczową jednak sprawą w pracy nad sobą jest wykształcanie nawyków pozytywnych.

Zobacz więcej

Aktywne zakamarki w klasie szkolnej

Każdy nauczyciel wie, że uczniowie mniej zainteresowani lekcją siadają w tylnych ławkach klasy. Potwierdzają tym regułę, że „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.

Zobacz więcej

Świt e-analfabety?

Stanisław Lem powiedział kiedyś, że dopóki nie skorzystał z Internetu, nie miał pojęcia, że na świecie jest tylu idiotów. Politycznie niepoprawne? Z pewnością. Czy prawdziwe? Niestety, tak. Media, w tym Internet, w epoce rozrywki i konsumpcji nie służą poznawaniu świata, ale emocjom.

Zobacz więcej

To już przekracza wszelkie granice!

Uczniowie, którzy mają trudności z odczytywaniem granic, swoim zachowaniem sprawiają problemy. Nieuważność na granice innych ludzi budzi złość i prowokuje odwet. Tacy uczniowie często stają się ofiarami mobbingu. Jak im pomóc?

Zobacz więcej

ADHD - z szacunkiem dla genów

Osoby z ADHD są nieprzewidywalne, w danej sytuacji mogą zachowywać się krańcowo odmiennie. Trudno je zrozumieć. Spróbujmy więc zgłębić myślenie dzieci z ADHD, wejdźmy w ich sytuację, wtedy łatwiej nam będzie poczuć mechanizmy kierujące ich zachowaniem.

Zobacz więcej

Gdy nieśmiałość boli

Dzieci nieśmiałe są na pozór bezproblemowe. Nauczyciele jednak wiedzą, że chorobliwa nieśmiałość ucznia może wręcz uniemożliwić pracę. Brak zaangażowania nieśmiałych dzieci często budzi negatywne emocje nauczycieli, a ich przewrażliwienie zniechęca do nich rówieśników.

Zobacz więcej

Szkoła dla kultury

Uczestnictwa w kulturze nie nauczymy, nie wychodząc ze szkoły. Co prawda pamiętamy czasy, kiedy kulturę uprawiano na sali gimnastycznej. Na szczęście, obecnie szkoły podejmują trud zorganizowania wyjść do teatrów czy filharmonii. Co zrobić, by takie wyjście było maksymalnie udane?

Zobacz więcej

Sukces zaczyna się już dziś!

Scenariusz jest modyfikacją - na potrzeby lekcji szkolnej - warsztatów, które powstały w ramach projektu „Artur Rubinstein - chłopiec z Łodzi”, realizowanego przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina, a współfinansowanego przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.

Zobacz więcej