Psychologia w szkole - 4 / 2009 / Spis treści

Wstęp

Na zimę specjalnie

Właśnie mija 6 lat od ukazania się pierwszego numeru "Psychologii w Szkole". Od początku przyświecała nam myśl, żeby wspierać nauczycieli w pracy, ale i w codziennym życiu, żeby pomagać rozwiązywać problemy edukacyjne, ale i osobiste, żeby dostarczać wiedzy, ale też rozwijać umiejętności psychologiczne. Udało nam się wiele, ale ciągle szukamy nowych tematów, nowych rozwiązań.

Zobacz więcej

Oblicza uczniowskiej kreatywności

Kreatywność to jedno ze słów kluczy współczesności. Można odnieść wrażenie, że już nawet prać, spać czy jeść musimy kreatywnie, a dla nauczania i wychowywania kreatywność jest wręcz niezbędna. Mnóstwo w tym przesady, mitów oraz niezrozumienia, czym w istocie jest kreatywność.

Zobacz więcej

MacGyver i Bill Gates w szkolnej ławce

Nad nauczycielami w polskiej szkole wisi bożek programu, do którego wszyscy się modlą. To on ciągle pogania nauczycieli. Tam, gdzie króluje bożek programu, nie ma miejsca na pytania uczniów, na rozwijanie ich zainteresowań, pobudzanie ich do myślenia i poszukiwań - dowodzi KRZYSZTOF J. SZMIDT.

Zobacz więcej

Twórca w świecie techniki

Wydaje się, że technika i twórczość to dwa odrębne światy, ale to nieprawda. Współczesna technologia jest wynikiem twórczej pracy przedstawicieli wielu dziedzin naukowych. Wywołała zmiany we wszystkich obszarach życia - pracy, nauce, odpoczynku. Przekształciła myślenie i działanie wielu z nas.

Zobacz więcej

Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych

Nie jest łatwo być uczniem wybitnie zdolnym. Zmaga się on z ciągłymi dramatami wewnętrznymi, konfliktami wyborów i postaw. Przeżywa więcej i intensywniej. Nauczyciele osób zdolnych powinni dbać o harmonijny rozwój zarówno ich talentów, osobowości, jak i systemu wartości.

Zobacz więcej

Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy

Nieadekwatne osiągnięcia uczniów zdolnych to zjawisko niezwykle frustrujące zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Zbyt często, bez wyraźnego powodu uczniowie, którzy wydają się bardzo obiecujący, nie osiągają wyników współmiernych do wcześniej udokumentowanych możliwości.

Zobacz więcej

By kochać innych, trzeba poznać siebie

Nauczyciel o niskiej samoocenie oraz ten o wysokiej, ale niepewnej, nie zbuduje otwartych i życzliwych relacji z uczniami. A tylko takie relacje stymulują rozwój i samodzielność myślenia uczniów. Obu przeszkadza silne pragnienie uzyskania lub potwierdzenia poczucia własnej wartości.

Zobacz więcej

Poznać siebie, zrozumieć innych - cz. 1

Na pewno niejednokrotnie zastanawialiście się, dlaczego z Jankiem świetnie wam się pracuje, a Ania - chociaż dobra uczennica - jest dla was wyzwaniem. Tylko poznając siebie, możemy zrozumieć innych i umożliwić pełny rozwój nie tylko sobie, ale również swoim dzieciom, uczniom czy pracownikom.

Zobacz więcej

"E" jak Empatia i Edukacja

Empatia to potężna siła - twierdził Carl Rogers. Empatyczni nauczyciele potrafią nawiązać bliższy kontakt ze swoimi uczniami, a to przekłada się na ich wyższe wyniki w nauce. Empatyczni uczniowie chętniej pomagają innym i są mniej agresywni. Jak więc rozwijać "empatię pedagogiczną"?

Zobacz więcej

Jak wykorzystać cegłę - o pomiarze twórczości

Aby w szkole wśród innych uczniów nie zgubić ucznia twórczego, należy go zidentyfikować. Warto poznać narzędzia, dzięki którym można określać potencjał uczniów i ich dyspozycje twórcze.

Zobacz więcej

Szybciej, więcej i twórczo...

Indywidualny tok i program nauczania są najskuteczniejszymi formami pracy z uczniami zdolnymi i uzdolnionymi. Na czym polega różnica między indywidualnym programem a tokiem nauki, do kogo są one kierowane, jaka liczba uczniów z nich korzysta?

Zobacz więcej

Szkolna Liga Twórczości

Co zrobić z nadmierną aktywnością uczniów, zwłaszcza tą niekoniecznie pozytywną? Można uczniów karać i przywoływać do porządku. Ale można też inaczej! Więcej korzyści przyniesie zaangażowanie ich w działania twórcze. Jak zorganizować na przykład międzyklasowy twórczy turniej?

Zobacz więcej

O korzyściach z edukacji muzycznej płynących

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale pozytywnie wpływa na rozwój dzieci. Osoby poddawane treningowi muzycznemu szybciej i łatwiej uczą się czytać i mają wyższe osiągnięcia w matematyce. Mają lepszą pamięć werbalną i operacyjną.

Zobacz więcej

Szachy w szkole szpitalnej

Coraz więcej dzieci i młodzieży doświadcza rozmaitych dysfunkcji i zaburzeń, z powodu których spędza wiele miesięcy w szpitalach. Wymagają specjalnego podejścia, ale przede wszystkim pomocy i zrozumienia. Okazuje się, że można zrobić wiele dobrego, ucząc ich gry w szachy.

Zobacz więcej

Psychologiczne aspekty zaciągania długów - scenariusz

Konspekt ten został wyróżniony w konkursie magazynu psychologicznego „Charaktery” na scenariusz lekcji z wykorzystaniem edukacji psychologicznej.

Zobacz więcej