Psychologia w szkole - 3 / 2013 / Spis treści

Wstęp

Na dobry początek 3

Oddajemy do Państwa rąk trzeci już numer zmienionej „Psychologii w Szkole”. Jest on na swój sposób wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy proponujemy numer WAKACYJNY. Co to oznacza?

Zobacz więcej

Buszujący w Sieci

Nie ma sposobu na to, aby zabronić nastolatkom korzystania z urządzeń mobilnych - to ich świat. Co więc mogą zrobić dorośli? Spróbować poznać ten świat i zrozumieć, co czyni go tak atrakcyjnym.

Zobacz więcej

W świecie technologii

Czym dla współczesnej edukacji są dobrodziejstwa technologiczne: smartfony, tablety, portale społecznościowe, internet? Ponieważ od nich nie uciekniemy, to jak je wykorzystywać? Internauci dzielą się swoimi refleksjami.

Zobacz więcej

Blaski i mroki Netu

Z jednej strony wady postawy, dolegliwości fizyczne, zaburzenia psychiczne. Z drugiej - rozwój kreatywnego myślenia, łatwiejsze nawiązywanie kontaktów, większa otwartość na świat. Jak to jest z tymi nowoczesnymi technologiami - szkodzą czy nie?

Zobacz więcej

Mózg zmienia się nieustannie

Uczniom sumiennie przygotowującym się do egzaminów przybywa substancji szarej w korze ciemieniowej. Dzięki temu sprawniej się uczą i więcej zapamiętują.

Zobacz więcej

Trudne życie z dysonansem

Nie lubimy, kiedy to, co widzimy, nie zgadza się z naszymi przekonaniami. Ponieważ na ogół nie mamy wpływu na rzeczywistość, gotowi jesteśmy zmienić poglądy, byleby tylko nic nas nie uwierało.

Zobacz więcej

Ten, który prowadzi przez informacyjny śmietnik

W cyfrowym szumie nauczyciel może stać się kimś naprawdę ważnym. Towarzyszyć w poznawaniu, zabawie, nauce. Stawiać istotne pytania, inspirować, prowokować do myślenia i słuchać odpowiedzi.

Zobacz więcej

Nauka asertywności w szkole

W szkole nauczyciele uczą się, jak być asertywnym w stosunku do rodziców i dyrektora. Czy jednak wiedzą, jak i po co uczyć asertywności swoich uczniów?

Zobacz więcej

Nie przezywaj, nie nazywaj, bo słowo ciałem się stanie

Ludzi o niskiej inteligencji możemy nazywać „idiotami” lub „osobami o nieprzeciętnych potrzebach intelektualnych”. W pierwszym przypadku odczujemy wobec nich współczucie lub złość. W drugim - podziw.

Zobacz więcej

Uczeń przygląda się szkole

Uczniowie mają pełne prawo oceniać szkołę, programy nauczania, nauczycieli. Ich opinie mogą przyczynić się do tego, że wszystkim będzie się żyło lepiej.

Zobacz więcej

Aktywność na zdrowie

Przekonywać, że warto być aktywnym fizycznie, to jak nosić drewno do lasu. Ćwiczenia zwiększają siłę fizyczną, poprawiają samopoczucie. Zmniejszają ryzyko otyłości i chorób układu krążenia, poprawiają radzenie sobie z obowiązkami. Żeby jeszcze tylko chciało się chcieć...

Zobacz więcej

Radość życia, czyli przedmiot, którego nie ma

Czego pragniemy dla naszych dzieci? Szczęścia, spokoju, spełnienia, radości. Czego uczy szkoła? Matematyki, polskiego, fizyki...O szkole mówi się, że przygotowuje do życia. Zgoda. Ale czy uczy również czerpania z niego radości?

Zobacz więcej

Modne niekoniecznie znaczy dobre

Co się dzieje, gdy dzieci znają zasady właściwego postępowania i konsekwencje, jakie pociąga za sobą ich naruszanie? Nie tylko zachowują się mniej agresywnie, ale i lepiej się czują. Dyscyplina często bywa lepsza niż bezstresowe wychowanie.

Zobacz więcej

Warto się uśmiechać

Uśmiech to niezwykle przyjemne i pożyteczne narzędzie komunikacji z ludźmi, jeśli potrafimy nim świadomie zarządzać w trudnych społecznie sytuacjach. Jest zaraźliwy jak ziewanie.

Zobacz więcej

Uśmiech przy tablicy

„Kiedy się uśmiechasz, nie przestawaj, wtedy cały świat uśmiecha się z tobą” - śpiewa Louis Armstrong w utworze „When you’re smiling”. To prawda. A w szkole szczególnie warto się uśmiechać.

Zobacz więcej

Nauczyciel - ten, który wie

Komfort bierności pozwala nie tylko bezpiecznie „oglądać świat bez emocji”, ale też zachować dystans do sytuacji. Krytyka łatwo przychodzi temu, kto stoi obok wydarzenia, nie czuje się za nie odpowiedzialny.

Zobacz więcej

Szwedzka szkoła po lekcjach

Dni sportu, koncerty talentów, akcje charytatywne, wycieczki - życie szkoły to nie tylko lekcje. Może być ciekawe dla wszystkich: nauczycieli, uczniów i rodziców.

Zobacz więcej

Wywala się wszystkie złe rzeczy z serca

Dzieci akceptują medytację, ponieważ nie muszą niczego wyjaśniać, dowodzić lub uzasadniać, uczyć się na pamięć czy wiedzieć. Po prostu doświadczają jej.

Zobacz więcej

System otwarty na medytację

System Marii Montessori kładzie nacisk na wszechstronny rozwój dziecka. Włączenie w ten rozwój praktykowania medytacji pozwoli dziecku jeszcze lepiej poznawać samego siebie, rozumieć i wykorzystywać swoje mocne oraz słabe strony.

Zobacz więcej

Trudne emocje, złe słowa

Często okazuje się, że coś, co budziło niechęć albo lęk, wcale takie straszne nie jest. To różne uprzedzenia i przyjęte z góry założenia narzucają perspektywę, którą potem trudno zmienić. Można tego jednak dokonać.

Zobacz więcej