Psychologia w szkole - 3 / 2012 / Spis treści

Wstęp

Na jesień specjalnie

MEDYTACJA DZIECI I MŁODZIEŻY: Konferencja i warsztaty poświęcone medytacji w szkole odbędą się i 31 stycznia i 1 lutego 2013 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli i katechetów.

Zobacz więcej

Ty mówisz, ja słucham

Dobra atmosfera i wzajemny szacunek to dwa podstawowe warunki dobrej komunikacji między uczniami i nauczycielem.

Zobacz więcej

Rozmowy trudne, lecz niezbędne

Kontakty z rodzicami to jedna z najtrudniejszych części pracy w szkole. Co zrobić, aby stały się one źródłem korzyści dla obu stron?

Zobacz więcej

ABC komunikacji

Szkoła jest miejscem, w którym nauczyciele muszą się porozumieć ze wszystkimi, także sami ze sobą. I choć to właśnie w szkole uczymy się podstawowych zasad komunikacji, słownictwa i gramatyki, to skutecznego komunikowania się uczy nas życie oraz doświadczenie.

Zobacz więcej

Nauka przez całe życie

Stopniowe poznawanie siebie stwarza możliwość kierowania swoim zachowaniem i ułatwia kontrolę nad nim. Dzięki samopoznaniu możliwa staje się zmiana i/lub korekta myśli, przeżyć, dążeń, wartości, ocen, sposobów reagowania.

Zobacz więcej

Stare emocje w nowym tornistrze

Problemy rodzinne, kłopoty emocjonalne, słabe umiejętności społeczne - dziecko przychodzi do szkoły z bagażem doświadczeń, którego często nie jest w stanie dźwigać. Jak mu pomóc?

Zobacz więcej

Bez przyjemności nie ma nauki

Neurobiologowie potwierdzają to, co wiedzą wszystkie dzieci: poznawanie i odkrywanie świata jest przyjemne. Jednak dzieje się tak tylko w środowisku sprzyjającym mózgowi.

Zobacz więcej

Wyuczone lęki Małego Alberta

Każdego można dosyć łatwo nauczyć lęku. Tyle tylko, że taki wyuczony lęk często pozostaje na całe życie.

Zobacz więcej

Racjonalnie o emocjach

Emocji nie wolno tłumić. Nawet te negatywne trzeba wyrażać asertywnie i w ten sposób budować dobre relacje z ludźmi.

Zobacz więcej

Energią w wypalenie

Energia to siła i moc, dzięki której można bronić się przed wypaleniem zawodowym. Gdzie jej szukać? Jej źródła nie tylko są dostępne „od ręki”, ale też odnawialne.

Zobacz więcej

Sposoby na napięte mięśnie

Nie pozwól, aby spowodowany stresem i napięciem ból mięśni odebrał ci radość życia. Śmiech, masaże i wysiłek fizyczny pomogą ci rozluźnić całe ciało.

Zobacz więcej

Oswajanie ADHD

Rodzice i szkoła są dla siebie najlepszymi sojusznikami w pomaganiu nadpobudliwemu dziecku. Dlatego też dla jego dobra powinni ze sobą współpracować.

Zobacz więcej

Szkolne lęki

Dzieci nie mają wrodzonego lęku przed szkołą - on zawsze pojawia się z zewnątrz. Jego źródłem najczęściej są niewłaściwe relacje w domu lub w szkole.

Zobacz więcej

Przeciw zastraszaniu

Wbrew pozorom istnieje wiele podobieństw między ofiarami i sprawcami bullyingu. I jednym, i drugim można skutecznie pomóc, choć to niełatwe zadanie.

Zobacz więcej

Szkoła pod napięciem

Agresja lub wycofanie się - to uczniowskie strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Żadna nie prowadzi do niczego dobrego.

Zobacz więcej

Psychologia w szkołach

W Polsce psychologia jako przedmiot szkolny nie istnieje. W innych państwach miewa się znacznie lepiej.

Zobacz więcej

Szkoła po szwedzku

Praca w międzynarodowej szkole w Göteborgu jest fantastycznym doświadczeniem, które zmieniło moje podejście do edukacji. Dzięki niej zrozumiałam, że nie tylko uczę przedmiotu, ale przede wszystkim wpływam na rozwój dzieci.

Zobacz więcej

Uważny nauczyciel

Jasne, niezakłócone odczuwanie tego, co jest tu i teraz, daje ogromny spokój, przestrzeń do działania, do adekwatnej reakcji. Tym, co prowadzi do takiego odczuwania, jest uważność.

Zobacz więcej

Podglądanie duchowości

Dzieci nie rozdzielają poczucia relacji z Bogiem od poczucia związku z innymi ludźmi, otoczeniem i samym sobą.

Zobacz więcej

W nowej szkole

Kiedy dziecko ma trudności z zaadaptowaniem się w nowej szkole, warto spróbować niekonwencjonalnych metod, które pomogą mu otworzyć się i opowiedzieć o swoich problemach.

Zobacz więcej

Praktycznie

fot. istockphoto

Jak być naprawdę sobą 

Słowa-wytrychy często stosujemy niewłaściwie, kierując się fałszywymi definicjami. Jednym z takich słów jest asertywność.

Zobacz więcej