Psychologia w szkole - 3 / 2011 / Spis treści

Wstęp

Na jesień specjalnie

Trzeba zrobić wszystko, aby przywrócić etos nauczyciela. Bo nauczyciele wpływają na przyszłość uczniów, a więc i przyszłego społeczeństwa. Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę i doceniać to. Ale też nie akceptować narzekań na temat ciężkiej pracy.

Zobacz więcej

Szkoła moich marzeń

Wydaje się, że pojęcia: szkoła i marzenie są sprzeczne same w sobie. Bo czy w szkolnych murach, a konkretnie w głowach spełniających uczniowskie lub nauczycielskie obowiązki, jest miejsce na coś tak ulotnego jak marzenia?

Zobacz więcej

Kłamstwo niejedno ma imię

Badania psychologiczne nie pozostawiają złudzeń: wszyscy kłamiemy, więc i szkoła nie jest od tego wolna. Uczniowie okłamują nauczycieli, rodziców, kolegów, a czasem nawet samych siebie. Dlaczego to robią? Czy są metody radzenia sobie z kłamstwem?

Zobacz więcej

Rozmowa jako forma edukacji

Choć to slogan, rozmowa może wychowywać. Trzeba jednak być uważnym i otwartym na rozmówcę oraz unikać naiwnego realizmu, który pozbawia elastyczności myślenia.

Zobacz więcej

Nauczyciel może pomóc

93 proc. uczniów doświadcza stresu, który najczęściej kojarzy się im ze strachem, lękiem i zagrożeniem. 80 proc. nastolatków twierdzi, że stres spowodowany jest trudnościami w kontaktach z nauczycielami.

Zobacz więcej

Wspierać: kto, w jaki sposób i z jakim skutkiem?

Wsparcia potrzebują wszyscy uczniowie - nie tylko słabi, ale i ci dobrzy, a nawet szczególnie uzdolnieni. Jak przełożyć ten postulat na konkretne działania nauczycieli, pedagogów, rodziców?

Zobacz więcej

Bez pouczania, asertywnymi krokami

Sympatia pomaga w relacjach społecznych, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

Zobacz więcej

Dlaczego neurodydaktyka?

Neurodydaktyka dostarcza wiedzy na temat procesów uczenia się, w oparciu o badania nad mózgiem. Dzięki niej nauczyciele mogą tak planować lekcje, by wykorzystać naturalne predyspozycje uczniów. Profesor Manfred Spitzer twierdzi wręcz, że to mózg ucznia jest miejscem pracy nauczyciela.

Zobacz więcej

Nie bój się e-learningu

Coraz więcej nauczycieli korzysta z platform edukacyjnych, coraz częściej dzieci rozwiązują zadania na komputerach. E-learning wielkimi krokami wchodzi do szkół. Ale czym właściwie jest e-learning? Dlaczego niektórym korzystanie z nowych technologii sprawia dużą trudność?

Zobacz więcej

Przeczytaj, zrozum - na pewno zapamiętasz

Często wystarczy dobra pamięć, żeby uczeń nie miał problemów z ocenami. Tyle tylko, że wiedza zapamiętana, ale niezrozumiana, błyskawicznie znika. Można jednak uczyć się tak, żeby i zapamiętać i zrozumieć.

Zobacz więcej

Jesteśmy mniej twórczy?

Starożytni mawiali „Dies diem nocet”, uważając, że ze zdobytym doświadczeniem stajemy się coraz mądrzejsi.

Zobacz więcej

Czym skorupka za młodu nasiąknie...

Bardzo często na kursach i szkoleniach nadrabiamy to, czego zabrakło w całym procesie edukacji i wychowania. A przecież wiele kompetencji, kluczowych dla naszego sukcesu zawodowego, mogliśmy nabyć już we wczesnym dzieciństwie.

Zobacz więcej

W sytuacjach konfrontacji

Aroganckie zachowanie ucznia zwykle wywołuje w nas gniew i chęć natychmiastowego działania, aby przywrócić go do porządku. Kierując się złością, tracimy kontrolę nad sytuacją i prowadzimy do eskalacji. Jak zatem postępować w sytuacji ukrytej konfrontacji?

Zobacz więcej

O wstydliwych sprawach

Wiedza merytoryczna dotycząca seksu i dojrzewania jest łatwo dostępna zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi. Ale dla młodego człowieka ważne jest nie tylko CO, ale KTO, w jaki sposób, z jakim nastawieniem i że w ogóle wprost i twarzą w twarz – mówi do niego o intymnych sprawach.

Zobacz więcej

Oświata w okresie politycznej burzy

Nie ma takiej rady pedagogicznej, która nie byłaby podzielona w zależności od preferencji politycznych nauczycieli.

Zobacz więcej

Spokojnie, to tylko stres

Presja, aby osiągać coraz lepsze stopnie, zaczyna się bardzo wcześnie. Nie wszystkie dzieci są w stanie jej sprostać. Warto nauczyć je radzenia sobie ze stresem. W ten sposób nabędą bezcennych umiejętności przydatnych nie tylko w szkole, ale i w przyszłym, dorosłym życiu.

Zobacz więcej

Zachowania niewerbalne w klasie szkolnej

O efektywności nauczania decyduje również mowa ciała nauczyciela, wyrażająca bądź otwartość i entuzjazm, bądź brak zainteresowania i obojętność. Warto o tym pamiętać, bo uczniowie potrafią znakomicie odczytać większość zachowań niewerbalnych dorosłych.

Zobacz więcej

Uczniowie z orzeczeniami i opiniami

Wymagania edukacyjne i podejście pedagogiczne powinny być dostosowane do możliwości każdego ucznia. To oczywiste, chociaż rodzi wiele problemów. Nauczyciele muszą tak zorganizować swoją pracę, aby z lekcji skorzystały dzieci zdolne i te mniej zdolne.

Zobacz więcej

Terapeutyczna sieć

Według polskiego prawa dzieci i młodzież mogą skorzystać z psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej tylko za zgodą rodziców. Najwyższy czas zmienić te przepisy.

Zobacz więcej

Autyzm. Czy wszystko o nim wiemy?

Nie ma leku na autyzm. Ale to nie znaczy, że nie możemy pomóc dzieciom chorym na autyzm. Ważny jest czas. Trzeba jak najwcześniej zdiagnozować dziecko i wdrożyć efektywną, sprawdzoną terapię, bo dzięki temu możemy lepiej przystosować je do życia wśród innych.

Zobacz więcej

Klasa-układanka

W nastawionej na rywalizację klasie niemożliwe są przyjazne więzy między uczniami. Można to zmienić stosując metodę klasy-układanki wybitnego psychologa Elliota Aronsona.

Zobacz więcej