Psychologia w szkole - 3 / 2009 / Spis treści

Wstęp

Na jesień specjalnie

Nowy rok szkolny – może tym razem pójdzie lepiej, łatwiej. Może Janek zacznie się uczyć, Ania nie będzie wagarować, a Krzysiek trochę się uspokoi. Może... Ale nic samo się nie zrobi.

Zobacz więcej

Aby chciało się chcieć

Dzieci z grup ryzyka nie mają prawidłowych wzorców zachowań, są albo agresywne, albo bierne – jak środowisko, w którym żyją. Dlatego tak ważne jest pokazanie tym dzieciom, że można żyć inaczej, lepiej. Jak pomóc im wyrwać się z bierności, pobudzić motywację do działania?

Zobacz więcej

W okowach bierności

Bierny uczeń rezygnuje z wysiłku i wycofuje się. Każda sytuacja jest dla niego za trudna. Gdy ma się przygotować do klasówki, staje bezradny i nie wie, co ma robić. Jak pomóc biernemu uczniowi?

Zobacz więcej

Od zamiarów do skutecznego działania

Niektórzy działają efektywnie i czerpią z tego satysfakcję. Inni nie potrafią dokończyć żadnego działania i bez końca rozpamiętują porażki. Okazuje się, że sprawna kontrola działania wymaga umiejętności wzbudzania emocji pozytywnych i neutralizowania negatywnych.

Zobacz więcej

Prosto do celu

Cele nauczyciela nie zawsze są celami jego uczniów. Często uczeń rozwiązuje zadania, aby nie dostać jedynki, a nie po to, by przyswoić sobie i zrozumieć wiedzę. Ma to ważne skutki psychologiczne, które wpływają na proces nauczania i na skuteczność uczenia się.

Zobacz więcej

Co zrobić z ukrytym programem szkoły - cz. 4

Wydaje się, że niemożliwe jest wyeliminowanie ukrytego programu z całego systemu edukacji. Warto dowiedzieć się jednak, co może zrobić każda szkoła i każdy nauczyciel, aby ograniczyć negatywne skutki jego działania.

Zobacz więcej

Warto negocjować z uczniem

Prowadzenie negocjacji nie jest skomplikowane. Wystarczy wiedzieć, czego oczekujemy i na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi. Potrzebna jest też umiejętność słuchania drugiej strony. Z dobrej negocjacji obie strony powinny wyjść przekonane, że odniosły sukces.

Zobacz więcej

Kto i kiedy radzi sobie z dyscypliną w klasie

Kiedy uczniowie niewłaściwie zachowują się na zajęciach, wielu nauczycieli jest bezradnych. Czy można się nauczyć odpowiedniego reagowania? Oczywiście. Chociaż trzeba pamiętać, że nie wszystkie metody są skuteczne w każdej sytuacji i wobec każdego ucznia.

Zobacz więcej

To kreatywność - nie wygłupy

Nauczyciele często nieświadomie blokują twórczość uczniów. Nie pozwalają na samodzielne wycieczki myślowe i eksperymentowanie. Niezależność twórczych dzieci interpretują jako przekorę czy wygłupy. Aby rozwijać twórczość, trzeba umieć rozpoznać przejawy kreatywności uczniów.

Zobacz więcej

Pogoda na twórczość w szkole

Wszystkie istoty do rozwoju potrzebują odpowiednich warunków środowiskowych. Takimi nieco kapryśnymi organizmami są też kreatywność i twórczość. Aby rozkwitnąć, potrzebują sprzyjającego klimatu. Jak stworzyć w szkole klimat dla kreatywności?

Zobacz więcej

Wyjść z koła samosprawdzających się przepowiedni

Zbyt wysokie lub zbyt niskie oczekiwania nauczycieli dotyczące możliwości osiągnięć edukacyjnych dzieci wpływają na to, w jaki sposób traktują swoich uczniów. To z kolei może być źródłem rzeczywistych zmian w zachowaniach i osiągnięciach uczniów.

Zobacz więcej

Korepetycje - norma w polskiej szkole?

Korepetycje nie są dzisiaj domeną uczniów słabych. Są formą zdobywania wiedzy i przygotowania do egzaminów zewnętrznych. Jednak z uwagi na płatny charakter dodatkowych lekcji, korzystać z nich mogą tylko uczniowie, których rodziców na nie stać.

Zobacz więcej

Dzieci z bagażem biedy

Bezrobocie albo lęk przed utratą pracy, obniżka pensji, straty finansowe czy widmo spłaty kredytu utrudniają życie codzienne. Bywają też przyczyną bardzo poważnych problemów psychologicznych, społecznych i zdrowotnych.

Zobacz więcej

Ile z rodziny w nas się mieści

Psychologowie od dawna szukają odpowiedzi na pytanie: wychowanie czy natura? Ile z tego jacy jesteśmy, zawdzięczamy genom, ile wychowaniu rodziców? Jaki wpływ na człowieka może mieć szkoła, a jaki środowisko rówieśnicze?

Zobacz więcej

Zrozumieć opór, czyli jak skutecznie pomóc klasie

Oprócz uczenia nauczyciele również wychowują, a więc realizują zadania wspomagające uczniów w rozwoju. Trzeba mieć świadomość, że zadania te realizuje się w relacji z grupą. A grupa to nowa jakościowo ?istota?, która myśli, czuje i zachowuje się nieco inaczej niż poszczególni uczniowie.

Zobacz więcej