Psychologia w szkole - 2 / 2011 / Spis treści

Wstęp

Na lato specjalnie

Kolejny rok szkolny za nami. Teraz spokojnie można podsumowywać pracę, stopień realizacji planów oraz wyników uczniów, zastanowić się nad brakiem osiągnięć niektórych podopiecznych. Co zrobić, aby koniec roku był dla wszystkich - albo przynajmniej dla zdecydowanej większości - momentem radości i satysfakcji?

Zobacz więcej

Czy można nauczyć odpowiedzialności?

Dorastanie do odpowiedzialności nie jest procesem ani łatwym, ani szybkim. Trwa przez całe życie i nie wszystkim udaje się dorosnąć w takim stopniu, jakiego sami by sobie życzyli.

Zobacz więcej

Co krok, to szok

Pedagodzy w naszym kraju znajdują się w szczególnej sytuacji. Nigdy jeszcze w dziejach szkolnictwa wyższego w Polsce nie kształciło się na tym kierunku studiów tyle osób, ile w ostatnim dwudziestoleciu. Jak policzyła profesor Maria Czerepaniak-Walczak, liczba osób studiujących na kierunkach pedagogicznych wzrosła aż czternastokrotnie.

Zobacz więcej

Komu i do czego potrzebny jest w szkole psycholog?

Psycholog potrzebny jest uczniom, nauczycielom i rodzicom. Często inicjuje proces zmian, pomaga i wspiera, ale nie zastępuje nauczycieli ani rodziców w nauczaniu i wychowaniu. Psycholog nie jest cudotwórcą, który „naprawi” lub odmieni dziecko.

Zobacz więcej

Nauczyciel mówi do ucznia... Co z tego wynika?

Nauczyciele wierzą w moc oddziaływania słowem. Są przekonani, że nauczanie ma być jasne, proste i „domknięte” - to znaczy nie powinno prowokować uczniów do stawiania pytań ani rozbudzać ich wątpliwości czy skłaniać do myślenia.

Zobacz więcej

Komunikacja bez przegranych

Nauczyciele wiedzą, jak uczyć swojego przedmiotu, są dobrymi dydaktykami. Natomiast problemem dla wielu jest codzienna komunikacja z uczniami. A przecież bez tej kluczowej umiejętności trudno jest dobrze i skutecznie nauczać. Tak naprawdę praca nauczyciela polega głównie na komunikowaniu się.

Zobacz więcej

Pamięć o pamięci

Metapamięć decyduje o tym, jak szybko i ile zapamiętujemy. Dzięki niej możemy regulować działanie własnej pamięci, dobierać odpowiednie strategie zapamiętywania. Bez niej nie zapamiętamy nic.

Zobacz więcej

Inteligencja to nie wszystko

Popularność testów inteligencji nie maleje. Warto więc poznać nie tylko ich zalety, ale i ograniczenia. Inteligencja jest ważną, ale nie jedyną cechą, od której zależą osiągnięcia ucznia. A test inteligencji jest tylko jedną z metod, które mogą wyjaśnić przyczyny trudności dziecka w nauce.

Zobacz więcej

Niezaspokojona potrzeba zmian

Od 2004 roku do dnia dzisiejszego inżynierowie firmy Google zeskanowali ponad piętnaście milionów książek. W ten sposób bezcenne dzieła chcą uczynić nieśmiertelnymi. Ale książki te stanowią również bazę danych, która daje ogromne możliwości. Jednym z efektów jest powstanie nowej dziedziny wiedzy - kulturonomii.

Zobacz więcej

Zalety i wady teorii inteligencji wielorakich

Różne są zdolności, zainteresowania i możliwości uczniów. Teoria inteligencji wielorakich podkreśla, jak ważne jest indywidualne podejście do potrzeb edukacyjnych każdego dziecka. Nauczyciel pracujący w duchu teorii Gardnera łatwiej rozwinie talenty i umiejętności swoich uczniów.

Zobacz więcej

Szkoła życia. O metodzie projektu

Jak zmotywować uczniów do nauki? Ten problem spędza sen z oczu wielu nauczycielom. A może warto wypróbować metodę projektu? Samodzielność, świadomość wagi zadań, możliwość decydowania o ich realizacji powodują, że uczniów nie trzeba specjalnie zachęcać do pracy.

Zobacz więcej

Dzieci uzdolnione matematycznie (cz. 2)

To od nauczycieli zależy, czy i w jaki sposób dziecko ujawni swoje możliwości umysłowe. Czy będzie z zapałem kształtowało umiejętności matematyczne, czy też zniechęci się do matematyki.

Zobacz więcej

Himalaje ortografii

Krulefna, szczelba, zajondz, kuska, lut - takie błędy pojawiające się w zeszytach niektórych uczniów doprowadzają nauczycieli do rozpaczy. Nie zawsze jednak świadczą one o niewiedzy, zaniedbaniu czy niestaranności piszącego. Mogą dowodzić poważnego zaburzenia.

Zobacz więcej

Wychowawca humor

Humor powinien być stałym elementem relacji między nauczycielami a uczniami. Bez niego trudniej o wzajemny szacunek i zrozumienie, zaś nauczanie staje się zajęciem żmudnym, niewdzięcznym i często nudnym.

Zobacz więcej

By nauka poszła w świat

Generalizacja umiejętności polega na utrwaleniu wyuczonych podczas szkoleń czy terapii sposobów zachowania lub reagowania, tak aby można było skutecznie stosować je w nowych sytuacjach.

Zobacz więcej

Pytania w sprawie komputera dla ucznia

Czy polskiej szkole potrzebny jest program „Komputer dla ucznia”? Może, zanim zostanie wprowadzony, warto głębiej się zastanowić, czy płynące z niego korzyści zrównoważą zagrożenia, jakie mu towarzyszą?

Zobacz więcej

Praktycznie

fot. AntonioGuillem/istockphoto

Asertywność - mity i fakty

Jak odmawiać, żeby uniknąć opinii egoisty?

Zobacz więcej