Psychologia w szkole - 1 / 2015 / Spis treści

Wstęp

Zabawy w detektywów

Gry fabularne są dobrym sposobem na to, aby zachęcać dzieci do niekonwencjonalnego myślenia, analizowania faktów, łączenia ich w sensowne całości.

Zobacz więcej

Uważność daje spokój

Efekty stosowania w szkołach treningów uważności przerastają oczekiwania. Uczniowie znacznie rzadziej wagarują, są spokojniejsi i zdrowsi. Mniej też się boją, mają większą świadomość własnych emocji i potrzeb, łatwiej je wyrażają. Lepiej śpią i są bardziej prospołeczni.

Zobacz więcej

Edukacja na Wyspach

Angielskie szkolnictwo chlubi się szkołami w rodzaju słynnej Eton i uniwersytetami, wśród których prym wiodą legendarne Oxford i Cambridge. Jednak za tą wspaniałą fasadą kryje się mnóstwo problemów, które są dla wyspiarskiej edukacji niczym kamień u szyi.

Zobacz więcej

Gdy dziecko nie słyszy

Dla rozwoju dziecka niesłyszącego kluczowe znaczenie ma akceptacja jego głuchoty przez rodziców. Opiekunowie pogodzeni z tą ułomnością podejmują o wiele bardziej racjonalne decyzje dotyczące jego rehabilitacji.

Zobacz więcej

Trudna mowa

Wady wymowy przeszkadzają w prawidłowym rozwoju zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej. W efekcie trudniejsze staje się osiąganie sukcesów edukacyjnych, zwłaszcza w nauce pisania i czytania.

Zobacz więcej

Złożony obraz bullyingu

Jak uchronić uczniów przed bullyingiem? Trzeba nauczyć ich regulowania własnych emocji, pokazać metody sprzeciwiania się przemocy, zachęcać do budowania i pielęgnowania więzi społecznych – uważa Dorothy Espelange.

Zobacz więcej

Style przywiązania

Poziom nauczania: liceum Czas trwania: jedna godzina lekcyjna Cele: – poznanie różnych stylów przywiązania; – poznanie klasycznych badań z zakresu rozwoju społecznego dzieci; – poznanie czynników, które wpływają na jakość relacji w dorosłym życiu; – rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia (ocena metod badawczych użytych w badaniach psychologicznych); – zwrócenie uwagi na związek psychologii z codziennym życiem. Pomoce: krótkie filmy na YouTube Metody: wykład, dyskusja

Zobacz więcej

Jasne strony gier

Są przyczyną szkolnych zaległości czy ułatwiają zdobywanie wiedzy? Uczą agresji czy współpracy? Jaki naprawdę wpływ na dzieci mają gry komputerowe i gry wideo?

Zobacz więcej

Gimnazjaliści w cyfrowym świecie

Najnowsze badania pokazują, że polscy gimnazjaliści mają zaskakująco wysokie kompetencje komputerowe i informacyjne. Są one porównywalne z umiejętnościami nastolatków z takich potęg edukacyjnych jak Norwegia i Korea Południowa.

Zobacz więcej

Daniel ugryzł Karola, czyli o ocenie zachowań

Zazwyczaj „na oko” oceniamy sukcesy i porażki edukacyjne naszych podopiecznych. Takie oceny bywają niebezpieczne, zwłaszcza wtedy, gdy prowadzą do zastosowania niewłaściwej metody nauczania czy terapii. A dobrych narzędzi do oceny nie brakuje.

Zobacz więcej

Rewolucja na trzech frontach

Rozpoczęcie nauki przez sześciolatki to prawdziwa rewolucja. Uczniowie muszą do niej dojrzeć, szkoła otworzyć się na nią, a rodzice przygotować. Dopiero gdy tak się stanie, wszyscy zaczną odnosić korzyści.

Zobacz więcej

W trosce o sztukę rozmowy

Młodsi uczniowie przekrzykują się i przerywają sobie nawzajem. Starsi wolą ze sobą rozmawiać za pomocą znaków graficznych i emotikonów. Co nauczyciele mogą zrobić, żeby nauczyć swoich podopiecznych zwyczajnego rozmawiania?

Zobacz więcej

Na dobry początek 11

Niezwykły jest projekt, który w tym numerze „Psychologii w Szkole” opisuje Urszula Sochacka. Dzięki twórczemu myśleniu, kreatywnej zabawie utrwala pamięć o wojennej tragedii, o śmierci tysięcy dzieci.

Zobacz więcej

Lekcje pamięci

Jak opowiadać dzieciom o ich rówieśnikach, którzy wcale nie tak dawno umierali z powodu chorób, przepracowania, wycieńczenia, skatowani, oszukani, skrzywdzeni przez dorosłych? Posługiwać się metaforami czy tylko suchymi faktami? Ile opowiedzieć, a ile przemilczeć?

Zobacz więcej

Neuronauki i wychowanie

Współczesne badania nad mózgiem przynoszą wiedzę, którą możemy wykorzystywać nie tylko w neuronaukach, ale też w wychowaniu i uczeniu. I nie jest to wcale takie trudne.

Zobacz więcej

Co wynika z czytania bajek

Przez pokolenia wierzono, że opowieści z morałem, w których zło zostaje ukarane, zachęcają do uczciwości. Nie było jednak żadnych dowodów na prawdziwość tego przekonania! I... wciąż nie ma. Czy zatem bajki czegoś uczą?

Zobacz więcej

Przepis na twórcze dzieci

Chcemy, żeby nasze dzieci wyrosły na ludzi pewnych siebie i mających poczucie własnej wartości. Mamy jednak skłonność do traktowania ich, jak wiernych kopii nas samych i często nie dostrzegamy, że są odrębnymi indywidualnościami.

Zobacz więcej

Wolność od schematów

Kreatywność nie jest luksusem, dostępnym tylko dla wybrańców. Przeprowadzenie twórczej lekcji nie wymaga szczególnego nakładu sił i środków. Nie potrzeba do niej nawet specjalnych przygotowań. Potrzeba natomiast elastyczności i otwartości.

Zobacz więcej

Praktycznie

fot. fatihhoca/istockphoto

O tym, co odstrasza panów od szkół

Zawody związane z edukacją są mocno sfeminizowane. Mężczyzn zniechęcają niewielkie zarobki, niski prestiż społeczny oraz stereotypy dyskredytujące ich umiejętności opiekuńcze. Jest jednak jeszcze coś: strach.

Zobacz więcej