Psychologia w szkole - 1 / 2012 / Spis treści

Wstęp

Na wiosnę specjalnie

Będziemy zmieniać „Psychologię w Szkole”. Chcemy, aby ostatni tegoroczny numer, który ukaże się pod koniec listopada, był już całkowicie nowym pismem pod znanym Państwu tytułem: pismem skoncentrowanym na psychologii, zawierającym jak najwięcej praktycznych wskazań i podpowiedzi.

Zobacz więcej

Lekcje psychologii

W 2009 roku przedstawiłam dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie projekt stworzenia klasy psychologicznej i program nauczania psychologii. Uczę psychologii trzeci rok i wygląda na to, że jeszcze długo uczniów mi nie zabraknie - pisze Paula Pilarska.

Zobacz więcej

Dzieci wracają ze świata

Mali Polacy, wracający do kraju po latach spędzonych za granicą czy nawet tam urodzeni, potrzebują czasu, żeby odnaleźć się w polskich realiach. Najbardziej mogą im pomóc nauczyciele - uważa prof. Halina Grzymała-Moszczyńska.

Zobacz więcej

Szkoła - miejsce dla wielu kultur

Różnorodność nie jest abstrakcyjnym pojęciem, lecz bogactwem kulturowym doświadczanym na co dzień - podczas podróży, spotkań z obcokrajowcami, nauki języków obcych, oglądania telewizji, surfowania w Internecie, słuchania muzyki, oglądania filmów, czytania książek... - piszą Marie Rose Moro i Joanna Peiron.

Zobacz więcej

Siła oczekiwań

Oczekiwania nauczycieli mają wyraźny wpływ na osiągnięcia uczniów. Ponad 40 lat temu dowiedli tego Robert Rosenthal i Lenore Jacobson w eksperymencie, który przeszedł do historii psychologii pisze Przemysław Bąbel.

Zobacz więcej

O poczuciu własnej wartości

Wysoka samoocena jest nam wręcz niezbędna do dobrego życia. Ale musi być uzasadniona - pisze Hanna Hamer.

Zobacz więcej

Trauma leczona muzyką

Te dzieci bezsilnie patrzyły na straszną śmierć swoich najbliższych. Przez dziesięć lat nie miały komu opowiedzieć o swoich przeżyciach. Dopiero my dałyśmy im taką możliwość – opowiada muzykoterapeutka Beata Shyaka.

Zobacz więcej

Gdy dziecko traci kogoś bliskiego

Z dziećmi trzeba otwarcie rozmawiać o śmierci bliskich im ludzi, nie mamić obietnicami rychłego powrotu albo wizją szybkiego spotkania. Okłamywanie dziecka jedynie pogarsza jego sytuację psychiczną - pisze Ewa Chalimoniuk.

Zobacz więcej

Klasa w żałobie

Jak nauczyciel może pomóc uczniowi, który stracił kogoś bliskiego? Co może zrobić, kiedy klasa pogrąża się w rozpaczy po stracie kolegi lub koleżanki? - zastanawia się Piotr Żak.

Zobacz więcej

Czego boją się maturzyści

Uczelnie wyższe i rynek pracy to dziś dwa zupełnie odrębne światy. Wygląda na to, że ten fakt najlepiej rozumieją... maturzyści. Władze uczelni nie chcą albo nie potrafią tej rozbieżności dostrzec - pisze Tomasz Kozłowski.

Zobacz więcej

Zalecenia w kwestii uczenia

Nauczyciel decyduje o tym, czego się uczyć, zaś uczeń o tym, jak się uczyć. Ale nauczyciel może i powinien pokazać uczniowi różne metody uczenia się, podsuwane przez psychologię - piszą Maria Ledzińska i Ewa Czerniawska.

Zobacz więcej

Droga do wychowania

Żeby wychowanie było skuteczne, nie wystarczy stworzenie przez nauczyciela spójnego systemu celów, treści i metod wychowawczych. Ten system musi uwzględniać potrzeby i możliwości uczniów, nie może też być oderwany od programu wychowawczego szkoły - pisze Dorota Pankowska.

Zobacz więcej

Szwedzki bufet edukacji

Oferta edukacyjna dla nauczycieli jest bogata, barwna i wielosmakowa- każdy może coś wybrać dla siebie - pisze Bogusław Śliwerski.

Zobacz więcej

Prawa rodziców

Wbrew pozorom rodzice mają ogromne możliwości wpływu na proces wychowawczy w szkole. Tylko kto o nich wie? I jak je wykorzystywać dla dobra uczniów, nauczycieli i samych rodziców? - zastanawia się Bogusław Śliwerski.

Zobacz więcej

Szczególni partnerzy szkoły

Rodzice stają się partnerami szkoły wówczas, gdy mogą mieć rzeczywisty, a nie jedynie fikcyjny i pokazowy, wpływ na sposób funkcjonowania szkoły, gdy mogą współdecydować o najważniejszych dla całej szkolnej społeczności sprawach - pisze Krystyna Starczewska.

Zobacz więcej

Co umieją dzieci i dlaczego

Szkoły wielkomiejskie wcale nie pracują lepiej od tych w małych miejscowościach czy na wsiach. Mają lepsze wyniki, bo w dużych miastach jest znacznie więcej dobrze wykształconych rodziców - pisze Małgorzata Żytko.

Zobacz więcej

Rodzic, czyli domowy nauczyciel

Uczniowie zdecydowanie częściej szukają pomocy u rodziców niż u nauczycieli, choć to ci drudzy mają kompetencje, aby rozwiązywać ich trudności edukacyjne - pisze Agnieszka Konieczna.

Zobacz więcej

Osobisty opiekun ucznia

Kim jest tutor: pomocnikiem wychowawcy klasy, drugim wychowawcą? A może kimś zupełnie innym? Czy może zastąpić rodziców? Komu jest potrzebny i do czego? - zastanawia się Adrianna Sarnat-Ciastko i Mariusz Budzyński.

Zobacz więcej

Hurra, błąd!, czyli domowy model edukacji językowej

Jeśli uda mi się porozumieć w obcym języku, to odnoszę sukces zupełnie niezależnie od tego, jak bardzo ten język kaleczę. Lingwistyczna jakość tej wypowiedzi nie ma żadnego znaczenia - pisze Grzegorz Śpiewak.

Zobacz więcej

Pochwała lenistwa, czyli co drzemie w drzemce

Jeśli biegniesz - zwolnij, jeśli idziesz - zatrzymaj się, jeśli stoisz - usiądź, jeśli siedzisz - połóż się, a jeśli już leżysz, najlepiej zaśnij - pisze Maciej Karwowski.

Zobacz więcej