Psychologia w szkole - 1 / 2011 / Spis treści

Wstęp

Wstępniak

Praca nauczyciela polega na dawaniu siebie innym, więc powinien szczególnie dbać o siebie, o własną kondycję psychiczną i fizyczną. W tym numerze „Psychologii w Szkole” zachęcamy Was zatem do zajęcia się właśnie sobą, do rozwijania swoich mocnych stron, bo to jest gwarancja sukcesu - nie tylko zawodowego, ale i osobistego.

Zobacz więcej

Dopalacze jak czkawka

Odpowiedzialność za dzieci i ich zachowania ponoszą rodzice. To oni muszą rekompensować brak dojrzałości, skłonność do brawury swych pociech. Zaufanie do własnych dzieci to piękna postawa wychowawcza, ale kontrola rodzicielska jest skuteczniejsza. I to jest sedno profilaktyki dopalaczy.

Zobacz więcej

Rodzic w szkole

Współpraca z rodzicami wymaga od nauczycieli przede wszystkim umiejętności interpersonalnych. Oczywiście nie da się „wyuczyć” przebiegu dobrej rozmowy. Warto jednak poznać strategie, które zwiększają szansę na sukces podczas spotkania z rodzicami.

Zobacz więcej

Z nieobecnym ojcem w tle

Z perspektywy gimnazjalistów wyjazd ojca za granicę do pracy przynosi więcej szkody niż korzyści. Osłabia więź i bezpośredni kontakt. Młodzi ludzie wykorzystują słabszy nadzór rodzicielski, łamiąc zasady i normy. Twierdzą, że wyższe zarobki ojca nie dają im większych możliwości.

Zobacz więcej

Być lepszym od siebie wczoraj

Rozwijajmy swoje mocne obszary, zamiast ciągle eliminować luki i słabości, bo można je poprawiać w nieskończoność. Szkoda energii na działanie, które koncentruje nas na niedociągnięciach i wbija w negatywne myślenie o sobie.

Zobacz więcej

Co zagraża nauczycielom?

Zawód pedagoga jest niezwykle obciążający. Nauczyciele pracują przede wszystkim sobą, więc powinni szczególnie dbać o swoją kondycję. Jest to istotne dla skuteczności zawodowej. Przyjrzyjmy się obiektywnym zagrożeniom wynikającym z warunków pracy nauczycieli.

Zobacz więcej

Rozwój osobisty nauczyciela, czyli tędy droga (cz. 1)

Co jest najważniejsze w szkole? Licząc poświęcany czas i pieniądze - najważniejsze w szkole są programy i podręczniki. Zdecydowanie mniej ważny jest człowiek. Potrzeby dzieci realizowane są dość marnie, a jeszcze gorzej potrzeby nauczycieli.

Zobacz więcej

Struś Pędziwiatr w kserokulturze

Są sytuacje, gdy intensywniej myślimy o racjonalnym wykorzystaniu czasu. Dlaczego tak często go trwonimy, dlaczego wykonanie zadań odkładamy na ostatnią chwilę? Czy możemy zmienić swoje nawyki? Tak - ale tylko wtedy, gdy modyfikację zachowań poprzedzimy zmianą naszego myślenia.

Zobacz więcej

Poznać siebie, zrozumieć innych. Uwolnić potencjał ucznia (cz. 4)

Dlaczego jeden nauczyciel potrafi rozwinąć talenty swoich uczniów, a inny nie? Z pewnością zależy to od poziomu kompetencji, ale też od stylu pracy uwarunkowanego osobowością nauczyciela. Istnieje „typ psychologiczny” nauczycieli, którzy potrafią odkrywać i szlifować talenty uczniów.

Zobacz więcej

Ze szkolnej ławki w kapitalną przyszłość

Narzekamy na brak zainteresowań uczniów, na ich bierność, brak zaangażowania w działalność społeczną. Narzekamy na dorosłych, że nie idą do wyborów, że nie potrafią „wziąć sprawy w swoje ręce”. Zamiast rwać włosy z głowy, spróbujmy rozwijać kapitał społeczny swoich uczniów.

Zobacz więcej

Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch stronach tej samej monety

Szkoła powinna rozwijać zdolności wszystkich uczniów, ale nie może lekceważyć potrzeb uczniów szczególnie zdolnych. Sztuką jest takie połączenie tych perspektyw, aby mogły być realizowane z pożytkiem dla każdego ucznia - zarówno tego bardzo zdolnego, jak i przeciętnego.

Zobacz więcej

Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci?

Rodzice mogą wspierać dziecko w rozwoju na wiele sposobów. Często nie zdają sobie sprawy z doniosłości prostych pytań, czynności czy gier. Dzieci w każdej sytuacji wynajdują coś wartościowego, godnego poznania - coś, co powoduje, że rozwijają się fizycznie i umysłowo.

Zobacz więcej

Dzieci uzdolnione matematycznie (cz. 1)

Badania pokazały, że bardzo dużo starszych przedszkolaków jest uzdolnionych matematycznie. Niestety, badania pokazały też, że po kilku miesiącach nauki szkolnej wiele z nich traci zdolności. Dlaczego?

Zobacz więcej

Trudna sztuka czytania (cz. 3). Strategie dekodujące

Czytanie jest procesem myślowym, którego celem jest jak najlepsze zrozumienie odbieranych treści. W procesie tym działają jednocześnie strategie rozwiązywania problemów, strategie dekodujące oraz strategie rozumienia treści.

Zobacz więcej

Każde dziecko jest zdolne

To ważne, aby nauczyciel potrafił odkryć talenty swoich uczniów i aby umiał je stymulować. Takie właśnie są założenia największego w Polsce edukacyjnego projektu unijnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, realizowanego przez Grupę Edukacyjną S.A. z Kielc.

Zobacz więcej

Dziecko jąkające się w klasie

Jąkanie to problem nie tylko dziecka, ale i słuchaczy. To, jak koleżanki i koledzy z klasy będą odbierać osobę jąkającą się, zależy w dużej mierze od nauczyciela, który może kreować prawidłowe postawy i sposoby radzenia sobie z problemem.

Zobacz więcej

Dlaczego dzieci odbierają sobie życie?

Bezpośrednio po podjęciu próby samobójczej przez ucznia dyrekcja szkoły musi zapewnić przynajmniej jego klasie i nauczycielom możliwość psychologicznego przepracowania tego zdarzenia. Pozostawienie problemu swojemu biegowi, bez kontroli, może doprowadzić do dalszych tragedii.

Zobacz więcej