Psychologia w szkole - 3 / 2015 / Spis treści

Wstęp

Na dobry początek 13

Niestety, nic się nie zmieniło – to naprawdę ostatni numer „Psychologii w Szkole”. Po ponad 10 latach zmogły nas rynkowe realia. Na szczęście nasze czasopismo nie zostanie zlikwidowane, a tylko zawieszone.

Zobacz więcej

Uważność na ciało

W ciele gromadzą się nasze przeżycia, smutki, żale, opuszczenia, utraty, tęsknoty, samotności i złości. Ciało wszystko przyjmuje, ale nie w nieskończoność! Takie „upychanie” emocji ma swój kres. Co zrobić, kiedy już nadejdzie?

Zobacz więcej

O naprawie odrzucenia

Łatwo jest kogoś wykluczyć z grupy czy społeczeństwa. Równie łatwo jest znaleźć wytłumaczenie, dlaczego komuś została wyrządzona taka krzywda. Bez porównania trudniej jest ją naprawić, ale można to zrobić.

Zobacz więcej

Pod jednym dachem

Szkoły integracyjne, klasy integracyjne – mają więcej wad czy zalet? Przynoszą dzieciom korzyści czy utrudniają im życie? Jak zwykle w takich spornych kwestiach, przeciwników jest tyle samo co zwolenników. Kto jednak ma rację?

Zobacz więcej

Młodzi, gniewni... głusi

Prędzej czy później wiele młodych osób z wadą słuchu dostrzega swoją odmienność i zaczyna się zastanawiać, czy w pełni przynależy do świata słyszących. Kryzys tożsamości zyskuje u nich dodatkowy wymiar.

Zobacz więcej

Pogoda dla klasowych bogaczy

Czy zamożność rodziny ucznia ma wpływ na jego pozycję w klasie? A jeśli tak, to jak duży? Co się dzieje z uczniami mniej zamożnymi? Grupa ich odrzuca czy akceptuje?

Zobacz więcej

Lekcje psychologii w szkole

Psychologia w szkole. Co wynikłoby z dosłownego potraktowania tego tematu? Jak sprawdziłaby się psychologia akademicka jako treść zajęć lekcyjnych? Próbą odpowiedzi na tak postawione pytania jest projekt „Lekcje psychologii”.

Zobacz więcej

Przed wyborem zawodu

Czasami młodzi ludzie traktują doradcę zawodowego jak wróżkę i oczekują, że przepowie im, co robić dalej w życiu. A doradca może tylko im pomóc w poszukiwaniach jak najlepszej drogi życiowej.

Zobacz więcej

Samodzielność w opałach

Coraz mniej dzieci wychodzi na podwórka, żeby pograć w piłkę, poganiać się, posiedzieć na ławeczkach i pogawędzić. To nie tylko wina komputerów i telewizji. To przede wszystkim skutek odbierania dzieciom kolejnych możliwości wykazania się samodzielnością.

Zobacz więcej

Drogi rozwoju i poznawania

Poziom nauczania: liceum Czas trwania: dwie godziny lekcyjne Cele: – poznanie podstawowych teorii rozwoju poznawczego oraz badań, które ukształtowały współczesne myślenie o edukacji; – rozwój krytycznego myślenia (ocena metod badawczych użytych w badaniach psychologicznych oraz możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej do poprawy edukacji); – podkreślenie związków psychologii z codziennym życiem Metody: wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem telefonów komórkowych z dostępem do internetu

Zobacz więcej

Przestrzeń baśni – przestrzeń opowieści

Pomiędzy „Dawno dawno temu” a „żyli długo i szczęśliwie” rozciąga się przestrzeń opowieści, w której obowiązują szczególne zasady. Słowa mają tam nie tylko moc komunikowania rzeczy, ale stają się narzędziem twórczym – jak farby w malarstwie albo dźwięki w muzyce.

Zobacz więcej

Wzajemność pośrednia, czyli ty mnie, a ja jemu

Kiedy robimy dla kogoś coś dobrego, na ogół spodziewamy się bezpośredniego rewanżu. Czasami jednak dobroć zostaje nagrodzona z zupełnie niespodziewanej strony. Kto czyta baśnie, ten o tym wie.

Zobacz więcej

Robię to, co robią inni

Czym się kierujemy, kiedy dręczy nas niepewność, jak powinniśmy się zachować? Zazwyczaj obserwujemy wtedy innych i postępujemy tak jak oni. Korzystamy wtedy ze społecznego dowodu słuszności. Tylko że ten dowód nie zawsze jest słuszny...

Zobacz więcej

Skuteczne powtarzanie do skutku

Nawet w tak krótkim czasie jak jedna lekcja można i trzeba powtarzać, wielokrotnie powracać do prezentowanych informacji. Warto wykorzystać w tym celu amerykańską zasadę: „Najpierw powiedz, o czym będziesz mówić, potem to powiedz, a na koniec powiedz, o czym powiedziałeś”.

Zobacz więcej

Rozwój albo trwanie

Nastawieni na rozwój uczą się na błędach, dążą do poprawy swoich umiejętności, a porażki są dla nich bodźcem do intensywniejszej pracy. Nastawieni na trwanie uważają, że wszystkie ich cechy i umiejętności są niezmienne, więc wysiłek nie ma sensu, bo i tak nic nie da się zmienić.

Zobacz więcej

Droga do wszechstronnego rozwoju

Uczniowie mają różne tempo pracy, zależne choćby od ich temperamentu. Mogą mieć również różną samoocenę, poczucie własnej wartości, poziom aspiracji, a to wpływa na ich motywację do zadań. Brak indywidualizacji utrudnia, a czasem uniemożliwia zrównoważony, harmonijny rozwój.

Zobacz więcej

Nauka czytania

Szkoła może przekonać dzieci, że warto czytać książki. Istnieją różne sposoby na to, żeby czytanie stało się i przyjemnością, i nawykiem. Na pewno nie należy do nich odpytywanie z lektur czy pisanie sprawdzianów.

Zobacz więcej

Pod wpływem lektury

Wszystkich korzyści płynących z czytania, zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych wielbicieli książek, nie sposób wyliczyć. W jaki sposób czas spędzony na lekturze stymuluje nasz umysł?

Zobacz więcej

Kto czyta – rozumie

Czytane historie wpływają intensywnie na emocje małego odbiorcy, kształtują jego empatię i zachowania prospołeczne. Oddziałują na tworzący się obraz siebie – jaki chcę być i jaki powinienem być. I sprzyjają poznawaniu oraz rozumieniu otaczającego świata.

Zobacz więcej