Psychologia dziś - 5 / 2012 / Spis treści

Wstęp

Gdzie się podziała res cogitans?

Przez większość czasu działamy w trybie autopilota.

Zobacz więcej

Laboratorium

Autopilot w głowie

Jesteśmy przekonani, że działamy w sposób planowy. Wyznaczamy cel, po czym dążymy do zrealizowania go, ale tylko do pewnego momentu. Potem działanie przeobraża się w nawyk.

Zobacz więcej

O twórczości i genialności

Choć termin twórczość dość późno trafił do słownika psychologów, kreatywne i innowacyjne podejście do problemów jest cenione od wieków. Bo to właśnie w zdolności tworzenia tkwi wyjątkowość natury ludzkiej.

Zobacz więcej

Na językach

Nauka języka obcego to wielkie wyzwanie. Co się dzieje w mózgu, gdy uczymy się nowego słownictwa i przyswajamy reguły gramatyczne drugiego języka?

Zobacz więcej