Charaktery - 4 / 2018 / Spis treści

Praktycznie

Rys. Marcin Muszalski

Ojciec, Rysiek, Młody, my

W mediach pojawiła się tylko lakoniczna informacja: dwudziestopięciolatek, skoczył, prawdopodobnie samobójstwo, okoliczności bada prokuratura. Andrzejowi do pełnego obrazu śmierci brata brakuje kilku szczegółów.

Zobacz więcej

Ile za człowieka?

Osądzamy z góry ludzi o innym kolorze skóry, innej orientacji seksualnej, religii. Ale skąd się bierze to osądzanie? Nie rodzimy się tacy. To przychodzi później, szczególnie jeśli wychowywaliśmy się w kulturze budującej własną tożsamość w opozycji do innych.

Zobacz więcej