Charaktery - 11 / 2013 / Spis treści

Laboratorium

Podłączeni do sieci

Niektórzy obawiają się, że świat wirtualny izoluje ludzi i wzmaga poczucie samotności. W rzeczywistości sieć poszerza możliwości związane z interakcjami społecznymi, pracą, życiem rodzinnym, uczeniem się, a także skłania do kreatywności.

Zobacz więcej

Pokaż mi, w co wierzysz

Wierzymy w trzy podstawowe grupy sił, które decydują o losie świata i człowieka: siły wyższe, siły przypadku i siły ludzkie. Jakie są konsekwencje tych różnic w odcieniach wiary?

Zobacz więcej

Geniusze, sawanci i ludzkie kalkulatory

Czy można na siłę tworzyć genialne rzeczy? - pytał Stanisław Jerzy Lec. I odpowiadał: Tak, trzeba tylko mieć tę siłę! Na czym ta siła polega? Czy można ją wyćwiczyć? A kim są upośledzeni geniusze?

Zobacz więcej