Charaktery - 11 / 2003 / Spis treści

Wstęp

Lęk niezbędny do pełni życia

Dla filozofów niepokój egzystencjalny jest stanem amorficznym, nieokreślonym, pozbawionym formy. Powszechnie traktuje się go jako stan wrodzony natury ludzkiej, jako jeden z podstawowych czynników motywacyjnych, twórczych, ukierunkowujących człowieka ku autentycznemu życiu.

Zobacz więcej

SUMIENIE W GABINECIE TERAPEUTY

Jeśli dostrzegamy „funkcję sumienia” u pacjenta, czyli zdolność do dokonania wolnego wyboru, musimy respektować ten wolny wybór, a więc „wolność sumienia”. Psychoterapeuta musi respektować wolność wyborów dokonywanych przez pacjenta.

Zobacz więcej

CODZIENNY OBRACHUNEK Z ŻYCIA

Rachunek sumienia ma głębokie znaczenie terapeutyczne – uważa JÓZEF AUGUSTYN.

Zobacz więcej

GRZECHY PSYCHOLOGII

Zdaniem WIESŁAWA BARYŁY sumienie psychologii społecznej najbardziej obciąża to, że jej odkrycia nie są wystarczająco popularyzowane i wykorzystywane.

Zobacz więcej

KTO ZABIJA I DLACZEGO

Z morderstwami na tle seksualnym jest podobnie jak z zaspokajaniem popędu seksualnego - ważny jest „pierwszy raz”. Jeśli się uda, coraz łatwiej i szybciej następuje lawina następnych „razy”. KAZIMIERZ POSPISZYL opisuje przerażający świat morderców seksualnych.

Zobacz więcej

MORALNOŚĆ PRZESTĘPCY

Moralność przestępców różni się od moralności przeciętnych obywateli - dowodzi JAROSŁAW GROTH.

Zobacz więcej

Korupcja okiem psychologa

DARIUSZ DOLIŃSKI opisuje historię skorumpowanej bufetowej, WIESŁAW ŁUKASZEWSKI wyjaśnia, skąd się bierze korupcja, a ZBIGNIEW ZALESKI zastanawia się, dlaczego korupcja kwitnie.

Zobacz więcej

LUBIŁEM, LUBIĘ... POLUBIĘ?

Dlaczego jedne rzeczy sprawiają nam przyjemność, a inne nie - wyjaśnia BARTŁOMIEJ DZIK.

Zobacz więcej

Miłość z szeroko otwartymi oczami, czyli jak kochamy Polskę

Z miłością do własnego kraju jest podobnie jak z miłością do drugiego człowieka: każdy kocha jak potrafi, a jeżeli nie potrafi - jest nieszczęśliwy. O naszym stosunku do Polski i naszej narodowej tożsamości napisano w ostatnich miesiącach wiele - ma to związek z procesem integracji z Unią Europejską.

Zobacz więcej

DOBRY LIST PRACY WART

Jak napisać dobry list motywacyjny – podpowiada JOANNA HEIDTMAN.

Zobacz więcej

CIAŁO, UMYSŁ, DUSZA XXI

EWA GER pokazuje dramatyczne skutki mobbingu, zaś EWA SZPERLICH i DANUTA GRUSZCZYŃSKA radzą, jak rozmawiać z córką, która koniecznie chce się odchudzać.

Zobacz więcej

PIERWSZY ŚWIAT

Pierwszy świat kształtuje nas jako ludzi, naszemu człowieczeństwu nadaje kierunek. Jest najważniejszym etapem w życiu człowieka. Z niego wynosimy wszystko - od estetyki po etykę. Wszystkie późniejsze światy odnosimy zawsze do tego pierwszego, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wiesław Myśliwski jest jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich, autorem m.in. „Pałacu”, „Kamienia na kamieniu”, „Widnokręgu”. Krytycy zaliczają zazwyczaj jego twórczość do tzw. nurtu chłopskiego, choć tak naprawdę wymyka się ona jakimkolwiek podziałom. Pisze niewiele, lecz każda jego praca jest szeroko dyskutowana. Wiesław Myśliwski mieszka i tworzy w Warszawie, ale często bywa w Sandomierzu, w którym się wychował. Obecnie pracuje nad nową powieścią.

Zobacz więcej

SŁOWA, OBRAZY, DŹWIĘKI 21

PRZEMYSŁAW TOBOŁA przygląda się duszom w "Godzinach", zaś BRONISŁAW MAJ analizuje wiersz Jerzego Illga.

Zobacz więcej

PSYCHOLOG W BUCHENWALDZIE

O tragicznych losach polskiego psychologa, oskarżonego o znęcanie się nad więźniami w obozie koncentracyjnym, pisze CEZARY W. DOMAŃSKI.

Zobacz więcej

CENNY ZMYSŁ HUMORU

Zmysł komizmu pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny człowieka. Niestety, rodzice zwykle nie zdają sobie z tego sprawy i nie widzą powodu, by zmysł ten kształtować u swoich dzieci.

Zobacz więcej

Praktycznie

O wspólnym załatwianiu powstałego problemu

Dopóki mamy do czynienia nie tylko z bezkarnością, ale wręcz z przyzwoleniem, szanse na wyeliminowanie korupcji nie wydają się duże.

Zobacz więcej