Charaktery - 9 / 2004 / Spis treści

Wstęp

CICHYM ŚCIGA MNIE LOTEM

Terapię poznawczo-behawioralną z powodzeniem stosowaną w leczeniu hipochondryków omawia MAGDALENA GULCZ.

Zobacz więcej

Oblicza samotności

Samotność z reguły przeżywana jest jako niepożądana dokuczliwość, a lęk przed nią może towarzyszyć człowiekowi od narodzin do śmierci. Poczucie samotności nie zawsze wynika z fizycznego osamotnienia, pozbawienia kontaktu z ludźmi. Można bowiem czuć się samotnie, przebywając z nimi, nawet w przysłowiowym ludzkim tłumie.

Zobacz więcej

Bolesny samozachwyt

Człowiek o osobowości narcystycznej jest przekonany o swojej ważności i słuszności swoich poglądów. Uważa, że ma prawo kontrolować innych ludzi – pisze Jarosław Zieliński.

Zobacz więcej

Dokładka

Dobrze, że mamy osobowość. Dobrze, że możemy ją mieć. Wydawałoby się, że osobowość każdy po prostu ma. Ale tak wcale nie jest. Pomysł, żeby posiadać osobowość, wiąże się ściśle ze współczesnym zachodnim indywidualizmem, z ideą, że każdy jest jakiś, określony, różny od innych; i że każdy ma do tego prawo, a nawet taki obowiązek. Większość kultur do dzisiaj widzi to inaczej.

Zobacz więcej

ZROZUMIEĆ NIEZROZUMIAŁE

Dlaczego tak trudno zrozumieć naturę zaburzeń psychicznych, dlaczego tak często psychiatrzy muszą przyznawać się do swojej bezradności? Nie jest to chyba pochodną ich braku wiedzy czy wnikliwości - przeciwnie, poznałem wielu wybitnych ludzi w tej dziedzinie, a o innych, jeszcze wybitniejszych, słyszałem i czytałem. Często odnosi się wrażenie, że aparat poznawczy, jakim posługuje się współczesna medycyna, po prostu nie nadaje się do badania zjawisk psychicznych człowieka, zarówno prawidłowych, jak i patologicznych - tym bardziej, że nie wiemy, gdzie przebiega granica. ARTUR CEDRO wyznaje, dlaczego został psychiatrą.

Zobacz więcej

Osobowość szczęśliwego człowieka

Tym, co wyróżnia ludzi szczęśliwych spośród reszty społeczeństwa, nie są ani komfortowe warunki życia i dobre zdrowie fizyczne, ani cechy demograficzne, na przykład wiek, płeć czy wykształcenie, ani też zrządzenia losu, choćby najbardziej przełomowe, takie jak wysoka wygrana w grze liczbowej.

Zobacz więcej

CHARAKTER PSYCHOANALITYKA

Najwnikliwiej przyczyny i mechanizmy psychologiczne zaburzeń osobowości opisali psychoanalitycy. Wskazali na liczne trudności, jakie pojawiają się i muszą być rozwiązane we wczesnym dzieciństwie, kiedy to kształtuje się osobowość człowieka.

Zobacz więcej

TYPOWO MĘSKIE MC2

Czym jest analiza Lacana? Jak Lacan opisuje rzeczywistość? Jakie znaczenie w rozwoju człowieka ma język? Marietta Camiere jest psychologiem klinicznym, terapeutą stosującym metodę psychoanalizy Lacana. Pracuje w Centrum Terapeutycznym dla Narkomanów MELTEM, które ma swoją siedzibę w Champigny sur Marne.

Zobacz więcej

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA

W maju na stronie internetowej „Charakterów” prosiliśmy Was, byście opisali swoje doświadczenia ze spotkania z odmienną kulturą, z pobytu w obcym kraju. Oto dwie wyróżnione prace. O swoich doświadczeniach z pobytu w Holandii opowiada MAGDALENA SZPUNAR. KULTUROWA TĘCZA. Spotkania z ludźmi różnych narodowości wspomina RENATA CHWASTA.

Zobacz więcej

LEŻĄC NA KOZETCE

Co dzieje się podczas terapii? Jakie uczucia łączą terapeutę z pacjentem? Publikujemy fragment powieści IRVINA D. YALOMA.

Zobacz więcej

SPALENI SZKOŁĄ

Wypalenie zawodowe jest zagrożeniem towarzyszącym niemal każdej pracy zawodowej, szczególnie zaś takiej, w której człowiek nawiązuje intensywny kontakt z ludźmi, na przykład nauczycielstwu. O wypalonych zawodowo nauczycielach pisze KATARZYNA SELWANT.

Zobacz więcej

ZACZNIJ OD BACHA, CZYLI JAK SIĘ UCZYĆ W XXI WIEKU

Żeby móc naprawdę efektywnie się uczyć, trzeba wiedzieć, co pomaga umysłowi w zapamiętywaniu informacji i jaki sposób nauki będzie dla nas najlepszy. Kompozycje dawnych mistrzów sprzyjają uczeniu się, w przeciwieństwie do techno, rocka i hip-hopu – zapewnia RYSZARD GĄSIERKIEWICZ.

Zobacz więcej

Zły dotyk

Dziecko musi umieć rozpoznawać złe zachowania dorosłych. Trzeba wprowadzić programy, które w sposób instruktażowy pokażą mu, jak postępować, gdy dorosły zachowuje się wobec niego niewłaściwie.

Zobacz więcej

Człowiek się rodzi

Przez lata poród był wydarzeniem medycznym, wymagającym stałej kontroli lekarskiej. "Troską" o medyczne bezpieczeństwo matki i noworodka usprawiedliwiano karygodne szpitalne obyczaje. Udręczone i zalęknione kobiety oczekiwały, by jakimś sposobem urodzić za nie dziecko.

Zobacz więcej

GRZEBIĄC W GENACH

O biologicznych uwarunkowaniach naszego zachowania pisze WŁODZIMIERZ ONISZCZENKO.

Zobacz więcej

Nadzieja matką zdrowych

Ludzie pełni nadziei i przekonani, że ich życie ma cel i sens, że każde doświadczenie, nawet śmiertelna choroba, ma swoje znaczenie – żyją zdrowiej.

Zobacz więcej

SCENA PEŁNA EKSPRESJI

Błądziliśmy po domu obłąkanych i z przerażeniem stwierdziliśmy, że większość ze spotkanych tam „przypadków” nie nadaje się na scenę. Poszukaliśmy więc własnego wyobrażenia o wariatach. Piotr Cieślak jest aktorem i reżyserem teatralnym. Studiował na Wydziale Aktorskim, a następnie na Wydziale Reżyserii PWST w Warszawie. Wiele lat wykładał na tej uczelni, był też jej prorektorem i prodziekanem. Od 1993 roku jest dyrektorem artystycznym Teatru Dramatycznego w Warszawie. Pracował również w Puławskim Studio Teatralnym, w warszawskim Teatrze Studio i Teatrze Powszechnym, a także w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. Jest dyrektorem artystycznym II Festiwalu Festiwali Teatralnych SPOTKANIA, który odbędzie się w dniach 2-25 października 2004 roku w Warszawie, pod hasłem „Wschód – Zachód – Inspiracje”. Po co nam teatr? Co łączy sztukę z psychologią? Czy trudno jest zagrać osobę chorą psychicznie? Na te i wiele innych pytań odpowiada PIOTR CIEŚLAK.

Zobacz więcej

SŁOWA, OBRAZY, DŹWIĘKI 27

GRZEGORZ MŁYNARSKI omawia cykl prac ?Rozstrojenie?, DARIUSZ BUGALSKI rozpoczyna opowieść o upadłych aniołach, BRONISŁAW MAJ analizuje wiersz Jana Epifaniego Bonaszewskiego, a Wojciech Eichelberger wprowadza nas w świat najnowszego filmu Pedro Almodóvara.

Zobacz więcej

Osobliwości osobowości

Osobowość decyduje o stylu i sprawności radzenia sobie z wyzwaniami życia. Człowiek o zaburzonej osobowości reaguje w ten sam sposób na różne sytuacje, nie potrafi uporać się ze stresem i uporczywie powtarza pewne zachowania, choć stwarzają one problemy i przynoszą mu szkody.

Zobacz więcej