Charaktery - 8 / 2002 / Spis treści

Wstęp

DLA MĘŻCZYZNY SERCEM JEST ŚWIAT, DLA KOBIETY - SERCE ŚWIATEM

Dla kobiet istotnym elementem własnego „ja” są inni ludzie (jestem córką Magdy) oraz cechy i umiejętności sprzyjające budowaniu relacji. Mężczyźni widzą siebie jako niepowtarzalnych, skłonnych i zdolnych do samodzielnych działań (jestem inteligentny, pewny siebie). Kobiety i mężczyźni psychologicznie różnią się od siebie - to oczywiste. Ale nie wygląda na to, abyśmy byli w stanie rozstrzygnąć, skąd się te różnice biorą. Ci, którzy wiedzą to na pewno, mają więcej pewności niż wiedzy - uważają BOGDAN WOJCISZKE i DOROTA KRZEMIONKA-BRÓZDA.

Zobacz więcej

MÓZGI RÓŻNE, CHOĆ TAKIE SAME

Mózgi kobiet, choć mniejsze od męskich, wcale nie są mniej sprawne. Przeciwnie: w różnych sytuacjach działają często lepiej i szybciej - twierdzi ANNA GRABOWSKA.

Zobacz więcej

OSWAJANIE PŁCI

Około trzeciego roku życia dziecko już wie, że jest dziewczynką albo chłopcem. Zaczyna się identyfikować z jedną z płci.Czym jest tożsamość płciowa? Co to znaczy identyfikować się z własną płcią? Odpowiada MAŁGORZATA SZARZYŃSKA-LICHTOŃ.

Zobacz więcej

ZNAJDŹ SWOJĄ PŁEĆ

Spróbujmy oderwać się od poważnych teorii i przyjrzyjmy się sobie przez pryzmat stereotypów, potocznych wyobrażeń na temat tego, co danej płci przynależy, a co nie. Pomoże nam w tym poniższy psychotest. Psychozabawa opracowana dla nas przez ALICJĘ STRZELECKĄ.

Zobacz więcej

Kobiety szczęśliwe, alternatywne i inne

O radości i trudnościach bycia kobietą rozmawiają: IRENA NAMYSŁOWSKA, ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA, ZUZANNA STADNICKA-DMITRIEW, ANNA OTFFINOWSKA i DOROTA KRZEMIONKA-BRÓZDA.

Zobacz więcej

O MATKACH, KTÓRE KRZYWDZĄ SWOJE DZIECI

Mogą być w każdym wieku, z każdej grupy społecznej i zawodowej, mogą żyć samotnie lub z partnerem, mogą mieć różne zdolności intelektualne i zainteresowania. Stosują każdą formę przemocy: emocjonalną, fizyczną czy seksualną. Mogą zachowywać się uwodzicielsko lub sadystycznie wobec swoich ofiar – dzieci w różnym wieku.

Zobacz więcej

Kamień porzucenia

"Albo do mnie wróci, albo go zniszczę" - to jedna z postaw charakterystycznych dla porzuconych kobiet. Druga jest diametralnie różna: "Dam sobie radę bez niego".

Zobacz więcej

EROS W OKOWACH LĘKU

Mężczyźni podświadomie lękają się kobiet i niepokoją o własną sprawność seksualną. Dlatego fantazjują o wielu anonimowych, uległych kochankach, które są w stanie zaspokoić w każdym miejscu i o każdej porze.

Zobacz więcej

DROGA DO PŁCI

Męskość i kobiecość, według psychoanalizy, wiąże się z osiągnięciem „fazy genitalnej”, to znaczy pełnej identyfikacji z własnym, biologicznym wyposażeniem. Już dziecko uznaje i akceptuje w pewnym momencie fakt, że jest chłopcem lub dziewczynką. Ten proces ma swoją rozwojową kontynuację w okresie dojrzewania i prowadzi do pełnej akceptacji własnej płciowości oraz wszystkiego, co z niej wynika. Oznacza to gotowość do podjęcia ról związanych z płcią, na przykład roli ojca lub matki. Spojrzenie psychoanalizy na tożsamość płciową przybliża ANNA MIKOS.

Zobacz więcej

Ukryta agresja

Molestowanie moralne - zjawisko nowe czy inaczej nazwane? Kto dopuszcza się molestowania moralnego? O molestowaniu moralnym mówi MARIE-FRANCE HIRIGOYEN.

Zobacz więcej

ZŁUDNA PROSTOTA ŚWIADOMOŚCI

Można powiedzieć, że świadomość jest czymś tak oczywistym, jak powietrze. Gdy jednak przychodzi do jej wyjaśnienia, stajemy często bezradni. Parafrazując znaną myśl św. Augustyna na temat natury czasu, można powiedzieć, że „wiemy”, czym jest świadomość, gdy nas nikt nie pyta - zapytani, nie wiemy, co odpowiedzieć. Przyjrzyjmy się niektórym mitom o niej.O mitach na temat świadomości pisze CZESŁAW S. NOSAL.

Zobacz więcej

DWA OBLICZA ILUZJI

Złudzenia nie zawsze są szkodliwe. Pomagają na przykład osiągnąć porozumienie w sprawach, które wydają się niemożliwe do rozstrzygnięcia - uważa MACIEJ DYMKOWSKI.

Zobacz więcej

CIAŁO, UMYSŁ, DUSZA VII

JAN CHODKIEWICZ przygląda się uzależnieniu od Internetu, MAGDA OLSZEWSKA pokazuje dobre strony arteterapii, a EWA SZPERLICH i DANUTA GRUSZCZYŃSKA podpowiadają, jak być dobrą babcią i dobrym dziadkiem.

Zobacz więcej

SŁOWA, OBRAZY, DŹWIĘKI 7

BARTOSZ ŻURAWIECKI chwali "Dzień świra", KRZYSZTOF GROBELNY z pozycji buddyjskich analizuje film "K-PAX", zaś BRONISŁAW MAJ interpretuje wiersz ANTONIEGO PAWLAKA.

Zobacz więcej

PŁEĆ KULTURY

Polska kultura jest wyraźnie kobieca i dobrze by było, gdyby taką pozostała - przekonuje JOLANTA MILUSKA.

Zobacz więcej

Praktycznie

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Kim są? To dorośli, którzy wychowywali się w rodzinach nadużywających alkoholu. Gdy byli dziećmi, musieli zbyt wcześnie dorosnąć. Są dorośli, a nadal w głębi siebie pozostają dziećmi.

Zobacz więcej