Charaktery - 7 / 2011 / Spis treści

Laboratorium

Mechanik psychiki

Sieczenow wierzył, że manipulując odruchami, można mieć wpływ na ukształtowanie natury ludzkiej. Sądził, iż możliwe jest wychowywanie ludzi-rycerzy, którzy czyniliby wyłącznie dobro, dla których moralność byłaby podstawowym - odruchowym - motorem działania.

Zobacz więcej