Charaktery - 7 / 2002 / Spis treści

Wstęp

Dokładka

"Nie przywiązanej nie odwiążesz łodzi" – piękna fraza z wiersza Osipa Mandelsztama. Jest więc następstwo rzeczy, porządek zdarzeń, jak chce Ryszard Przybylski. Można stracić tylko coś, co się posiada. Zdradza tylko ten, komu zawierzono. Najpierw trzeba mieć czyjeś zaufanie (ufność, wiarę), żeby móc się sprzeniewierzyć. Wiara jest tam, gdzie jest wolność, jest aktem wolności, jest niejako jej samowolnym ograniczeniem.

Zobacz więcej

CO KOMU PO ZDRADZIE.

Gdy kochamy, nasze myśli i uczucia ukierunkowane są na ukochaną osobę. Wtedy przejawiamy tendencję monogamiczną. Kiedy uczucie miłości słabnie, przybierają na sile tendencje poligamiczne. Pojawia się skłonność do erotycznego zainteresowania się nowym partnerem.

Zobacz więcej

HISTORIA PEWNEJ ZAZDROŚCI

Większość z nas doświadcza uczucia zazdrości. Najczęściej pojawia się ono i odchodzi, mniej lub bardziej burzliwie.O zazdrości nieuzasadnionej i pracy nad jej poskromieniem pisze JAKUB JABŁOŃSKI.

Zobacz więcej

LOJALNOŚĆ I NIELOJALNOŚĆ

Dlaczego donosiciele godzą się na werbunek i jakimi racjami uzasadniają swoje decyzje - zastanawia się WIESŁAW ŁUKASZEWSKI.

Zobacz więcej

ZNIEWOLONE SUMIENIE

Akceptacja ideologii ma specyficzny charakter, mianowicie uznający ją nie zdaje sobie często sprawy z tego, że myśli w jej zamkniętych kategoriach. Reakcjom polskich pisarzy na presję ideologiczną komunizmu przygląda się ZDZISŁAW CHLEWIŃSKI.

Zobacz więcej

Z TEORIĄ W PRAKTYKĘ

Po co psychologom teoria? Czy można pomagać i uprawiać terapię bez teorii?Jakie teorie są piękne? Czego nie wolno robić w eksperymentach psychologicznych? O znaczeniu metodologii dla praktyki psychologicznej mówi prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, psycholog, członek korespondent PAN, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą metodologii, diagnostyki psychologicznej, psychometrii, etyki nauki. Prof. Brzeziński napisał wiele prac z tych dziedzin, między innymi podręczniki akademickie: „Metodologia badań psychologicznych” (cztery wydania w PWN: 1996, 1997,1999, 2001) i „Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice” (Wydawnictwo Naukowe Scholar). Jest również redaktorem naukowym serii podręczników akademickich „Wykłady z psychologii” (Wydawnictwo Naukowe Scholar; dotychczas osiem tomów).

Zobacz więcej

CZYTANIE TWARZY

Uważajmy na pierwszy zachwyt czy zauroczenie kimś nowo poznanym. Bardzo pozytywne pierwsze wrażenie ma szczególną zdolność do zniekształcania później napływających informacji.

Zobacz więcej

GRZESZNE SUKCESY, CNOTLIWE PORAŻKI

Kategorie moralne częściej stosujemy do interpretacji zachowań cudzych, zaś kategorie sprawnościowe do interpretacji zachowań własnych. Wynika to z różnicy celów poznawczych, jakie chcemy osiągnąć, stając na pozycji aktora lub obserwatora.

Zobacz więcej

Dotknij mnie

Dzięki spójnej opiece matki rozwija się zdolność dziecka do odczuwania, że to właśnie w ciele mieszka jego psychika – przekonują ANNA CHROSTOWSKA-BUZUN i EDWARD BUZUN.

Zobacz więcej

NIBY NIC, CZYLI PLACEBO

Podatność na placebo nie ma żadnego związku z podatnością na sugestię – przekonuje PRZEMYSŁAW BĄBEL.

Zobacz więcej

TOŻSAMOŚĆ KONSUMERYJNA

Łatwość nawiązania więzi między wielbicielami danej marki rośnie wraz ze wzrostem ceny - im jest ona większa, tym mniej osób może sobie pozwolić na daną rzecz. Być harleyowcem to coś więcej niż preferencja określonego typu motocykla - pisze WILHELMINA WOSIŃSKA.

Zobacz więcej

REKLAMA I EROTYKA

Wykorzystywanie seksu i erotyki w reklamie jest bardzo ryzykowną strategią. Czasami może pomóc, ale wielokrotnie szkodzi produktowi – twierdzi DOMINIKA MAISON.

Zobacz więcej

Z HISTORII PSYCHOLOGII

Co ważnego zdarzyło się 100, 50 i 25 lat temu – przypomina JERZY SIUTA.

Zobacz więcej

SZÓSTKA Z TWÓRCZOŚCI

Wielu umysłowych umiejętności, na przykład myślenia logicznego, obserwowania czy planowania, można się nauczyć. Czy podobnie jest z twórczością? Przeglądu najnowszych modeli twórczości i wynikających z nich programów edukacyjnych dokonuje DOROTA KUBICKA.

Zobacz więcej

CIAŁO, UMYSŁ, DUSZA VI

TOMASZ KRYSZCZYŃSKI medytuje, JAKUB KOŁODZIEJ chwali winę, a EWA SZPERLICH i DANUTA GRUSZCZYŃSKA radzą, by nie chronić dzieci przed trudnymi prawdami.

Zobacz więcej

SZLAKIEM DOBRA

Pomoc musi być dokładnie taka, jakiej człowiek potrzebuje. Nie taka, jaką my sobie wyobrażamy, jaka według nas powinna być - wyjaśnia Janina Ochojska w rozmowie z Anną Semkowicz. Janina Ochojska studiowała astronomię na uniwersytecie w Toruniu. Jest prezesem zarządu Fundacji „Polska Akcja Humanitarna”, która pomaga ofiarom wojen, biedy i kataklizmów - za granicą i w Polsce, a także przybywającym do naszego kraju uchodźcom. Za swą działalność została w 1993 roku uhonorowana tytułem „Kobieta Europy” przyznawanym przez Wspólnotę Europejską. Janina Ochojska otrzymała wiele prestiżowych odznaczeń, między innymi Medal św. Jerzego (1994) i Order Uśmiechu (1995). Jest członkiem kapituły przyznawanej corocznie przez Fundację SOS nagrody „Społecznika Roku” i jurorem konkursu „Dobroczyńca Roku”. W roku 2000 ukazała się książka „Niebo to inni” - wywiad-rzeka z Janiną Ochojską, który przeprowadził Wojciech Bonowicz.

Zobacz więcej

SŁOWA, OBRAZY, DŹWIĘKI 6

JERZY PLUTOWICZ zastanawia się, kto jeszcze czyta książki, BARTOSZ ŻURAWIECKI wyważa drzwi do "panic room", BRONISŁAW MAJ deklamuje wiersz Philipa Larkina, KRZYSZTOF GROBELNY proponuje archetypiczną lekturę "Kronik portowych" Annie Proulx.

Zobacz więcej

OSKARŻONY: SZCZUR

Najsłynniejsze procesy przeciwko zwierzętom przypomina KRZYSZTOF MOTYKA.

Zobacz więcej