Charaktery - 7 / 2001 / Spis treści

Wstęp

Seks jest ogromnie wielką siłą. Dlaczego? W sytuacji intymnej jest się najbliżej jak tylko osoba może być blisko drugiej osoby. Twarz widzi drugą twarz w największym zbliżeniu, w najdrobniejszym detalu, w najwyraźniejszym wyrazie, w klimacie największego skupienia. W każdej innej sytuacji zbliżenie twarzy do twarzy jest odbierane zdecydowanie jako zagrożenie, jako akt wrogi.

Zobacz więcej

Seks jako źródło cierpień

Ludzie cierpią z powodu niedostatku, ale i z nadmiaru seksu. Erotomani wykorzystują innych tak, jak ich wykorzystano w dzieciństwie. Seks znieczula na chwilę ból, potem narasta wstyd i lęk. O uzależnieniu od seksu z Patrickiem Carnesem, amerykańskim psychologiem i terapeutą, rozmawia Wojtek Sułecki.

Zobacz więcej

Tristan, macho i Izolda

W życiu intymnym wiele jest magii i przesądów. Rozwiewamy niektóre mity związane z seksem i erotyką.

Zobacz więcej

Niezwykły dar celibatu

Kiedy młody mężczyzna, przyjmując święcenia kapłańskie, obiecuje swojemu biskupowi dozgonne zachowanie celibatu, nie wyrzeka się własnej seksualności i nie pragnie jej w sobie niszczyć. Ma ona dla niego taką samą wartość, jak dla każdego dojrzałego mężczyzny.

Zobacz więcej

Kto się śmieje, kto się seksu boi

Matka wysyła córki na kolonie. Przed wyjazdem upomina je: „Pamiętajcie – bawcie się jak damy”. Po tygodniu dostaje kartkę: „Bawimy się, jak damy”. Komizm seksualny przekracza bariery kulturowe, przestrzenne i czasowe. Co sprawia, że ten rodzaj humoru jest tak popularny i poszukiwany?

Zobacz więcej

Big diabeł tkwi w regułach

Noblista Jose Saramago wydał swoją nową powieść „Jaskinia”. W wywiadzie, jakiego udzielił z tej okazji w końcu 2000 roku redaktorom „Le Point”, ogłosił koniec kultury opartej na zasadzie intymności.

Zobacz więcej

Otello lęka się porównań

Największą ze wszystkich męczarni nazwał ją Stendhal. A Cervantes podobno mawiał, że to „namiętność, która gorliwie szuka cierpienia”. Zazdrość – czym jest? Wynika z obawy, że utracimy ukochaną, najbliższą osobę na rzecz kogoś innego. Zazdrością reagujemy na faktyczne lub wyobrażone przejawy zainteresowania partnera kimś, kto automatycznie staje się rywalem.

Zobacz więcej

Udręka i ekstaza twórczości

Czy każdy z nasjest twórczy?Co jest zabójczedla twórczości?Dlaczego wiedzajest kapitałemzdradliwym?Jak wychowaćtwórcze dziecko?Jak być bardziej kreatywnym?

Zobacz więcej

Wiek psychologii

Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski: Czy psychologia była w wieku XX ważną domeną ludzkiej działalności? Ośmielam się odpowiedzieć, że tak i to na dwa sposoby. Pierwszy przejaw ważności dotyczy psychologii jako praktyki społecznej. Doniosłym odkryciem psychologii praktycznej było zauważenie decydującej roli sytuacji czy kontekstu w kształtowaniu zachowań ludzkich.

Zobacz więcej

Dlaczego krzywdzimy innych ludzi?

Powszechna norma odpowiedzialności społecznej nakazuje nam dbać o dobro tych, których los od nas zależy. Od najmłodszych lat uczymy się, że nie wolno krzywdzić innych. Z czasem norma dbałości o dobro innych staje się dla nas tak oczywista jak to, że upuszczone z wysokości przedmioty zawsze spadają na ziemię.

Zobacz więcej

Od niewinności do okrucieństwa

Każdy „inny” jest dla nas w takim samym stopniu naszym bliźnim.

Zobacz więcej

Spotkanie obcego w sobie

Obcy to część nas samych, odrzucona i napiętnowana. Jeśli akceptujesz siebie, nie musisz nikogo nienawidzić.

Zobacz więcej

Jak żyrafa rozmawia z szakalem

Nie starajcie się kontrolować zachowania innych. To niemożliwe. Szanujcie ich decyzje. Im bardziej szanujecie ich prawo wyboru, tym chętniej będą gotowi wziąć pod uwagę to, czego pragniecie.

Zobacz więcej

Seks kontrolowany

Nie ma takiego społeczeństwa, w którym erotyka i seks nie byłyby poddane ścisłym ograniczeniom, normom, regułom i zakazom. Obalono mit o nieograniczonej swobodzie seksualnej w społeczeństwach pierwotnych. Zaryzykowałabym nawet twierdzenie, że normy dotyczące erotyki i seksu są bardziej szczegółowe w społeczeństwach prostszych ekonomicznie i strukturalnie, niż w naszej cywilizacji technicznej.

Zobacz więcej

Na temat

fot. AntonioGuillem/istockophoto

W oczekiwaniu na miłość

Dlaczego czasem nie znajdujemy miłości, choć tak bardzo jej szukamy? Czym innym jest czekać na piękną niedzielę, a czym innym - przeżyć ją do wieczora.

Zobacz więcej