Charaktery - 6 / 2010 / Spis treści

Laboratorium

Naród po żałobie

Z doświadczenia żałoby po katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem zrodziły się w Polakach dwie psychologiczne potrzeby: poszukiwanie liderów o tradycjonalistycznych i zachowawczych poglądach oraz wynikająca z cierpienia skłonność do altruizmu. Która z tych postaw przeważy?

Zobacz więcej

Antypsychiatra o dwóch twarzach

Jeden z najbardziej znaczących psychiatrów XX wieku, Ronald Laing, był wyjątkowo kontrowersyjnym człowiekiem i lekarzem. Na opinię tę złożyły się jego poglądy na temat przyczyn zaburzeń psychicznych, a także ogromne zaangażowanie w sprawy pacjentów i obojętność wobec... bliskich.

Zobacz więcej

I

Chłodnym okiem na ocieplenie

Od kilkunastu lat toczy się spór o to, czy grozi nam globalne ocieplenie. Część naukowców i ekologów lansuje katastroficzne wizje i nawołuje do wprowadzenia kosztownych programów, które rzekomo mają chronić środowisko. Czy rzeczywiście grozi nam drastyczne i bezprecedensowe ocieplenie klimatu?

Zobacz więcej