Charaktery - 6 / 2002 / Spis treści

Wstęp

Dokładka

Być może wielu Czytelników zadziwi fakt, że pismo nasze, chociaż popularnonaukowe - popularne, ale jednak naukowe - zajmuje się astrologią, uchodzącą w kręgach akademickich raczej za zabawę, fraszkę-igraszkę, niż naukę z wszelkimi jej przymiotami. Kilka słów wyjaśnienia należy się więc tym wszystkim, którzy się zdziwią, a może nawet oburzą.

Zobacz więcej

URODZENI POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄ

Od tysiącleci Wenus utożsamiano z miłością, Marsa z odwagą i agresją. Fakt, że pewien władca toczył więcej wojen niż inni, wyjaśniano tak: gdy się rodził, Mars znajdował się blisko punktu górowania na niebie. Gdy dziś stosujemy tę symbolikę, odwołujemy się do doświadczeń trzech tysięcy lat - dowodzi MAREK WOSZCZEK.

Zobacz więcej

SPEŁNIONE PROROCTWO ASTROLOGÓW

Im więcej osób uda się astrologom przekonać o wpływie gwiazd, tym bardziej trafne będą horoskopy.Skąd się biorą stwierdzane w badaniach związki między pozycją ciał niebieskich w chwili urodzenia a cechami osobowości - zastanawia się BOGDAN ZAWADZKI.

Zobacz więcej

WYJAŚNIANIE NIEWYJAŚNIONEGO

Można mieć wątpliwości, czy gwiazdy kierują naszym życiem, ale sztuka ta udaje się astrologom - twierdzi JERZY SIUTA.

Zobacz więcej

POD OSŁONĄ NIEBA

Wielu ludzi na naszej planecie zginęło za sprawą komet. Zabijała ich wiara w to, że są zwiastunami zła. Liczba zabójstw, wypadków, a także wojen i aktów terroru nasila się w rytmie aktywności Słońca. O wpływie Słońca, Księżyca i komet na nasze życie pisze HONORATA KORPIKIEWICZ.

Zobacz więcej

SKORPIONY DOSTOJEWSKIEGO.

Astrologia nie przewiduje wydarzeń, lecz sytuacje, które mogą sprowokować pewne wydarzenia. Czym jest kosmogram i czego się można z niego dowiedzieć o sobie - wyjaśnia dr Leszek Weres, z wykształcenia prawnik, z wyboru astrolog. Ma 57 lat, doktoryzował się z teorii konfliktu i matematycznej teorii gier, którą wykorzystuje w swych dociekaniach astrologicznych. Studiował w Instytucie Technologicznym w Massachusetts, a także na uniwersytetach Harvarda, Stanforda i UCLA. W 1990 r. stworzył Ośrodek Kosmobiologicznych Analiz i Prognoz, który przekształcił w Centrum Kosmoekologii Kultury. Ma pisemne oświadczenia uczestników prowadzonych przez siebie zajęć, że na początku września 2001 roku przewidział ataki na Nowy Jork i Waszyngton.

Zobacz więcej

WINA KOSMICZNA

Jung wymagał od pacjentów, by zgłaszali się na terapię z własnym horoskopem. Możliwość wykorzystania astrologii jako terapii rozważa JERZY PROKOPIUK.

Zobacz więcej

PŁEĆ NIE ZAWSZE ODMIENNA

Skąd się biorą homoseksualiści? Czy można ich leczyć? Czy brak więzi z ojcem i zaborczość matki mogą wpływać na rozwój skłonności homoseksualnych? Kto się lęka, że jest homoseksualistą? Czy brak więzi z ojcem i zaborczość matki mogą prowadzić do rozwoju skłonności homoseksualnych? Najnowszą wiedzę na temat uwarunkowań homoseksualizmu przedstawia dr Kazimierz Szczerba, psycholog i seksuolog kliniczny. Kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Napisał m.in. książkę „Eros i Psyche" oraz „Wychowanie do życia w rodzinie" - podręcznik dla gimnazjalistów. Jest żonaty, ma 53 lata.

Zobacz więcej

MIĘDZY STYGMATEM A KONTROLĄ SPOŁECZNĄ

Przestępca seksualny wychodzi z więzienia po odbyciu kary. Jak ocenić, czy znów nie popełni takiego czynu? Jak zabezpieczyć społeczność, do której powraca? - radzi KAZIMIERZ POSPISZYL.

Zobacz więcej

CIAŁO PAMIĘTA

Powodem wielu dolegliwości fizycznych może być doznana w dzieciństwie przemoc, o której osoba "zapomniała" lub której nigdy nie łączyła z bólem ciała.

Zobacz więcej

CZY WIERZYC ŚWIADKOM?

Niewinni ludzie bywali skazani na skutek zeznań naocznych świadków. I nie była to zła wola świadków - przekonuje KATARZYNA HAMER.

Zobacz więcej

KOT I CIAŁO ASTRALNE

Trudności pojawiające się w badaniach zjawisk parapsychologicznych przybliża DOMINIK WŁUDYGA.

Zobacz więcej

DZIECI - WYMARZONY ODBIORCA SKOMERCJALIZOWANEGO ŚWIATA

Reklamy skierowane bezpośrednio do dzieci są w niektórych krajach zakazane. Owa reguła obowiązuje w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Nie ma takowej w USA, stąd amerykańscy specjaliści od rynku dziecięcego prześcigają się w zabiegach uczynienia z dziecka - pożądliwego konsumenta. Obok bycia pożądliwym - będzie on konsumentem „od kołyski - po grób".0 pułapkach zastawianych na dzieci przez reklamy pisze WILHELMINA WOSIŃSKA.

Zobacz więcej

SŁOWA MÓWIĄ O NAS

Próbując opisać to samo zdarzenie, ludzie wyrażają się w całkowicie różny sposób. „Przepraszam, czy mógłbyś mi podać sól?" i „Hej, podaj mi sól1." - to dwa odmienne akty mowy, które mają ten sam cel. Jednak w tym przykładzie, słowa używane przez mówiących sygnalizują więcej niż tylko ich zapotrzebowanie na chlorek sodu. Słowa bowiem i sposób ich użycia odzwierciedlają osobowość człowieka, jego nastrój, sytuację społeczną, przynależność klasową i wiele innych aspektów jego osoby.Używanie zaimka "ja" jest jednym ze wskaźników uczciwości - twierdzi JAMES W. PENNEBAKER.

Zobacz więcej

CIAŁO, UMYSŁ, DUSZA V

AGNIESZKA BIEŃKOWSKA śledzi moc przesądów, sposoby regulacji nastroju przybliża WIESŁAW BARYŁA, pożytki z córki wymienia MARIA KRÓL-FIJEWSKA, IZA RUDZIŃSKA przekonuje, że każdy z nas jest niezwykłym dzieckiem, a EWA SZPERLICH 1 DANUTA GRUSZCZYŃSKA radzą, by chwalić dzieci.

Zobacz więcej

SŁOWA, OBRAZY, DŹWIĘKI 5

PRZEMYSŁAW TOBOŁA wkracza w świat umysłu, o więźniach tożsamości pisze BARTOSZ ŻURAWIECKI, a BRONISŁAW MAJ analizuje wiersz Piotra Maura.

Zobacz więcej

UCZONY TEŻ CZŁOWIEK

O nadużyciach popełnianych przez naukowców pisze WITOLD KARCZEWSKI.

Zobacz więcej

Praktycznie

fot:ulkas/istockphoto

Całe szczęście

Co nam daje szczęście? Wiele jest mitów na ten temat. Oto one. Wierzymy, że możemy być szczęśliwsi, niż jesteśmy. To jeden z mitów, które demaskuje Janusz Czapiński.

Zobacz więcej