Charaktery - 5 / 2004 / Spis treści

Wstęp

Dokładka

Uważam, że redakcja "Charakterów" bardzo dobrze zrobiła, poświęcając majowy numer psychologii międzykulturowej. To temat niesłychanie ważny i aktualny, a więc taki, który nie tylko dziś ma znaczenie i nie przestanie istnieć jutro. Przeciwnie – wielokulturowość z różnymi jej aspektami jest i będzie jednym z największych problemów XXI wieku. Powody są co najmniej dwa.

Zobacz więcej

MAPA WRAŻLIWOŚCI NA KULTURĘ

Sprawdź swoje wyczucie kulturowe, rozwiązując test, który proponują MAŁGORZATA CHODYNICKA, MONIKA BIŁAS i JOANNA WIĘCKOWSKA.

Zobacz więcej

W sieci rodzinnych uwikłań

Czy osoby z poprzednich pokoleń wpływają na nasze życie? Czy problemy, których doświadczamy, mogą wynikać z zaburzeń systemu rodzinnego? Czy możemy być uwikłani w losy ludzi, o których istnieniu nawet nie wiemy?

Zobacz więcej

SZKLANA POGODA DLA TELEMANIAKA

Badania wskazują, że dwie na pięć osób uznać można za uzależnione od telewizji. Symptomy są takie jak w przypadku innych uzależnień: ludzie odczuwają lęk i irytację, gdy nie mogą oglądać telewizji. Dwie na pięć osób można uznać za uzależnione od telewizji. Symptomy są takie jak w przypadku innych uzależnień: ludzie odczuwają lęk, znudzenie i irytację, gdy nie mogą oglądać telewizji .

Zobacz więcej

SZCZĘŚCIE Z GÓRY PRZWIDYWANE

Wiemy, że przewidywanie przyszłości jest trudne, a zarazem wierzymy, że co jak co, ale własne wybory i emocje potrafimy przewidzieć. Zachowujemy się jak ktoś, kto zapraszany na przyjęcie, odpowiada: „W przyszłą sobotę nie mogę, bo będę się źle czuł”.

Zobacz więcej

RAZEM DONIKĄD

Wydaje się, że grupa specjalistów posiadających wszelkie dane do tego, by podjąć właściwą decyzję, nie może się mylić. A jednak historia zna przypadki, gdy decyzja ekspertów nie tylko była błędna, ale wręcz doprowadziła do katastrofy.

Zobacz więcej

TALENT ZROZUMIENIA

W marcowych „Charakterach” opisywaliśmy trudną sztukę zrozumienia innych ludzi. Wokół tej umiejętności narosło wiele mitów. Omawiamy niektóre z nich.

Zobacz więcej

Seks od początku do spełnienia

Dziewczyna bawi się w seks, do którego nie jest przygotowana, ponieważ potrzebuje miłości. Chłopiec bawi się w miłość, do której nie jest przygotowany, ponieważ potrzebuje seksu. A może oboje potrzebują seksu potwierdzającego ich wzajemną miłość.

Zobacz więcej

BRUKSELA SIĘ GNIEWA, PARYŻ POUCZA

Każde oczekiwanie zmiany wzbudza pewne nadzieje, ale i rozmaite lęki. Im bliższy jest moment integracji z Unią Europejską, tym bilans emocji z nią związanych wydaje się bardziej negatywny. Dlaczego tak się dzieje?

Zobacz więcej

MEGALOMANIA Z KOMPLEKSEM NIŻSZOŚCI

O wizerunku własnym Polaków i braku instynktu państwowego mówi HENRYK SAMSONOWICZ. Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz jest historykiem, mediewistą, przewodniczącym Wydziału Nauk Społecznych PAN. W latach 1980–1982 był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, a w rządzie Tadeusza Mazowieckiego ministrem edukacji. Napisał m.in. „Złotą jesień polskiego średniowiecza” i „Schyłek średniowiecznej Europy”.

Zobacz więcej

PRZYPADKOWO JESTEŚMY JACY JESTEŚMY

Wchodzimy do Unii Europejskiej z żółtymi papierami, które sami sobie wystawiamy – twierdzi JANUSZ CZAPIŃSKI.

Zobacz więcej

DROBNE DOLEGLIWOŚCI BARDZIEJ RANIĄ

Zwierzęta uczą się na podstawie prób i błędów, zaś człowiek posiada wyjątkowe umiejętności przewidywania własnych zachowań. Wiele badań potwierdza, że choć potrafimy trafnie przewidzieć, co się nam przydarzy w przyszłości, najczęściej mylimy się co do tego, jak będziemy się z tym czuć. Dlaczego łatwiej nam uporać się z poważnym problemem niż z codziennymi kłopotami?

Zobacz więcej

RÓŻNORODNOŚĆ I POGWAŁCENIE

Ceramika jest językiem prehistorycznym. W 2000 roku stworzyłem pracę – kawałeczek gliny, na którym jest napisane: „Autentyczny kawałek gliny z końca XX wieku”. On przetrzyma czas i będzie dokumentem dla przyszłych archeologów. Marek Cecuła jest artystą plastykiem, związanym z nurtem odrodzenia rzemiosła (Craft Revival). Zajmuje się ceramiką. Urodził się w Kielcach. 16 lat mieszkał w Izraelu, kilka lat w komunie w Brazylii. Od ponad 25 lat jest dziekanem wydziału ceramiki w Parsons School of Design w Nowym Jorku. Wykłada także w Norwegii. Jest kuratorem biennale w Izraelu.

Zobacz więcej

PASJE WOKÓŁ ''PASJI''

O tym, jak zobaczymy i ocenimy "Pasję" Mela Gibsona, zdecyduje nastawienie, z jakim pójdziemy do kina. Nie znalazłem takiego głosu, który byłby – w psychologicznym sensie – nieuprzedzony. Przykład tego filmu pokazuje, że widzimy to, co chcemy albo powinniśmy zobaczyć – przekonuje IRENEUSZ KRZEMIŃSKI.

Zobacz więcej

SŁOWA, OBRAZY, DŹWIĘKI 25

PIOTR TOCZYSKI poszukuje świętego Graala, a BRONISŁAW MAJ analizuje wiersz Wojciecha Bonowicza.

Zobacz więcej

Wiedzieć, aby pomagać

Wiele osób nie rozumie mechanizmów psychologicznych przemocy seksualnej wobec dzieci i nie zna form postępowania z ofiarą i jej rodziną. Mało kto wie, czym jest taka przemoc, czy można jej zapobiegać, jak leczyć jej psychologiczne i somatyczne konsekwencje. Z tej niewiedzy rodzi się bezradność i wypieranie ze świadomości tej okrutnej formy krzywdzenia dzieci.

Zobacz więcej

Z jednej strony wszystkie światy

Ślepota kulturowa uniemożliwia nam dostrzeganie ograniczeń wpływających na nasze postępowanie i utrudnia rozumienie innych ludzi. Jest jak filtr w szkłach okularów, których obecności na naszym nosie nawet nie czujemy.

Zobacz więcej

To ja, twój wóz, odwieź mnie na przegląd

Samochodowa firma Volvo (własność Ford Motor) przeprowadziła niedawno interesujący eksperyment, którego wyniki dają wiele do myślenia. Tradycyjnie samochód uważany jest za „męską zabawkę”, skomplikowane urządzenie techniczne, nie do zrozumienia przez kobiety.

Zobacz więcej

Laboratorium

foto: iStock

Terroryści nie są szaleńcami

Terroryści nie są szaleńcami. Historia jednego aktu terrorystycznego jest historią radykalizacji umysłów, która miała miejsce znacznie wcześniej niż dramatyczna kulminacja.

Zobacz więcej