Charaktery - 4 / 2006 / Spis treści

Wstęp

Dokładka 16

W czasach, gdy wszystko spadło w cenie - i honor i mądrość i odwaga - gdzie skryć się przed zgrają głośnych i napastliwych? Jak uchronić siebie przed śmieciarzami dusz zaludniającymi ekrany, stronice gazet i książek? Nadzieja nadchodzi z wiosną, sezonem przemiany. Cudu naszego powszedniego daj nam Panie, daj nam przemianę, choćby taką z „Modlitwy” Juliana Tuwima:

Zobacz więcej

Słodkiego, twórczego życia

„Dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka sam!” - śpiewa Anna Maria Jopek. Rzeczywiście, rozmaite talenty i uzdolnienia drzemią w każdym z nas. I tylko od nas samych zależy, czy je w sobie znajdziemy i rozwiniemy. Bądźmy twórczy! Odkrywajmy nasze potencjalne możliwości, realizujmy się i nie wstydźmy się żadnych, nawet na pozór dziwacznych, osiągnięć!

Zobacz więcej

O pożytkach z „twórczości bez dzieł”

Wytwory współczesnej cywilizacji to namacalny efekt aktywności pokoleń naukowców, artystów, myślicieli. Twórców otaczających nas rzeczy i idei. Czy zatem jakikolwiek sens ma mówienie o „twórczości bez dzieł”?

Zobacz więcej

Do przodu z głową

Twórczość polega na tym, że zawsze jest jedno rozwiązanie więcej - takie n+1. Na przykład hobbici zamieszkają w biednej popegeerowskiej wiosce. Albo nieletni przestępcy - zamiast iść do poprawczaka - nakręcą film.

Zobacz więcej

Sekwencje intymne

By zaistniała intymność, musimy być blisko. Czy koniecznie fizycznie? Czy nie wystarczy tu bliskość tworzona przez łącza internetowe?

Zobacz więcej

Tak cię kocham, że cię biję

Aż 85 procent rodziców uznaje za dopuszczalne uderzenie dziecka ręką w pupę, ponad połowa dopuszcza kilkakrotne uderzenie pasem. Większość z nich uważa dziecko za swoją własność. 30 kwietnia przypada Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Z tej okazji w „Charakterach” o tym, jakie stany emocjonalne przeżywają rodzice podnoszący rękę na swoje dziecko pisze Barbara Smolińska.

Zobacz więcej

Gdy wybucha wojna domowa

Dla dziecka rozwód rodziców jest zawsze trudnym przeżyciem. Od dorosłych zależy, czy będzie umiało sobie z nim poradzić. Sposób, w jaki rodzice się rozstają, relacje, jakie potem nawiązują, są kluczowe dla rozwoju dziecka. Mogą stać się one dla niego piętnem, czymś, z czym sobie nigdy nie poradzi. Pamiętajmy o tym, walcząc o „drugą szansę” dla siebie.

Zobacz więcej

Poszukiwacze zasad w kwasie

Specyfik ten, jak zakładał jego wynalazca, skromny szwajcarski chemik, miał leczyć „kobiece choroby”. Nie leczył, więc przez pięć lat przeleżał na półce w laboratorium. Potem puszkę Pandory otwarto - wspomniany chemik przypadkowo nałykał się swego dzieła. I jako pierwszy na świecie poznał prawdziwe oblicze LSD. Preparatu dziś przez jednych traktowanego jako narkotyk, przez innych jako bilet do bram raju.

Zobacz więcej

W świecie hierarchii potrzeb

Kamieniem milowym w życiu Abrahama Maslowa, jak sam przyznawał, była chwila, gdy nauczyciel w obecności całejklasy pochwalił go za odpowiedź na trudne pytanie. To wtedy uzmysłowił sobie, że uznanie innych można zdobyć dzięki pilnej nauce i pracy. Potrzeba szacunku stałasię później jednym z elementów opracowanej przez nie goteorii motywacji.

Zobacz więcej

Nazizm: ucieczka w psychoanalizę

Traumatyczne przeżycia z pierwszej wojny światowej spowodowały, że miliony Niemców rzuciły się nazistom w ramiona - uważają psychohistorycy. Posiłkując się teoriami Freuda, tłumaczą, jak doszło do tego, że stateczni obywatele zamienili się w bezwzględnych oprawców.

Zobacz więcej

Jak boli złamane serce

Kiedy ktoś doświadcza sytuacji opuszczenia przez bliskich, wykluczenia z grupy przyjaciół lub odrzucenia przez ukochaną osobę, pojawiają się w nim: poczucie osamotnienia, smutek i lęk. Od osób przeżywających takie sytuacje często można usłyszeć: „niemal mi serce pękło”, „bardzo mnie to zabolało”. Ludzie ci sugerują,że odrzucenie czy też wykluczenie wywołały w nich stan podobny do autentycznego bólu.

Zobacz więcej

Zorientowani na orgazm

Dokąd prowadzi pogoń za orgazmem? Czy pożądanie oznacza podniecenie? Co można zrobić, by nasze życie intymne było udane - te i inne wątpliwości pomaga rozwiać Jacek Bomba.

Zobacz więcej

Między Dionizosem a Heraklesem

Kiedy mówimy, że Matka Teresa była świętą, a Stalin ludobójcą i łajdakiem, to nie tylko dokonujemy charakterystyki tych osób, ale informujemy również, co w ludziach cenimy i jakie są nasze wartości.

Zobacz więcej

Uwierzyć, by zwyciężyć

Jadwiga Koźmińska-Kiniorska jest psychoterapeutą, pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Ukończyła warsztaty Simontona. Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia psychologiczne w klubie Amazonek.

Zobacz więcej

„Jestem pogodny i Wy bądźcie...”

Ojciec Święty był dla mnie znakiem tego, że niemożliwe staje się możliwym. Że dialog między dwoma na pozór skłóconymi stronami jest zawsze możliwy. Że warto spotykać się z tymi, u których nikt już nie szuka zrozumienia - to fragment bardzo osobistego świadectwa opisującego korespondencyjną, wieloletnią znajomość z Janem Pawłem II.

Zobacz więcej

Na temat

fot. PeopleImages/istockphoto

Ślepi na miłość

Co dziesiąta kobieta i co piąty mężczyzna to uczuciowi ślepcy, czyli osoby cierpiące na aleksytymię. Nie potrafią nazwać swoich uczuć i odróżnić ich od doznań cielesnych.

Zobacz więcej

Praktycznie

fot. ovanmandic/istockphoto

Z ciszą w głowie

Żeby zrozumieć, czym naprawdę jest komunikacja, trzeba zobaczyć, jak dwieście dzieci zgromadzonych w ogromnej auli porozumiewa się za pomocą języka migowego. Jest w tym taki ładunek emocji i taka ekspresja, że każde z nich wydaje się piękne jak anioł.

Zobacz więcej

fot. Ocskaymark/istockphoto

Oblicza parkinsona

Shaking palsy (drżączka poraźna) - tymi dwoma słowami, w 1817 roku, James Parkinson nazwał objawy zaobserwowane u niektórych pacjentów.

Zobacz więcej