Charaktery - 4 / 2004 / Spis treści

Wstęp

Pewni siebie są skuteczni

Zanim podejmiemy jakieś działanie, zazwyczaj pytamy sami siebie, czy damy radę. Odpowiedź na to pytanie jest miarą naszej pewności siebie, a także naszego przekonania o własnej skuteczności.

Zobacz więcej

UWAGA! GROŹNY SZEF!

Siła jest w cenie. Szacunek budzą nie tylko ci, którzy zginają żelazne belki, ale też ci, którzy są twardzi, skuteczni, radykalni i nie rozczulają się nad sobą, a przede wszystkim nad innymi.

Zobacz więcej

DROGA PRZEZ ROZWÓJ

Dokąd zmierza rozwój człowieka? Dlaczego w pierwszym okresie życia dziecka tak ważna jest obecność matki? Czy rozwijamy się przez całe życie? Na czym polega dojrzałość? O rozwoju i dojrzałości mówi dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża. Grażyna Makiełło-Jarża jest psychologiem, profesorem Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza-Modrzewskiego (kieruje Katedrą Psychologii Rodziny). Przez wiele lat pracowała w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Napisała m.in.: „Rodzinne środowisko wychowawcze a tradycje kulturowe społeczności lokalnej”, „Geneza i rozwój postawy macierzyńskiej”, „Problemy psychologiczne rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne i chore somatycznie”. Ma córkę i trzyletnią wnuczkę. Na hobby nie ma czasu.

Zobacz więcej

CNOTA CZYNI OSOBĘ

Cnoty podnoszą pewność siebie, poprawiają samoocenę, zwiększają odporność organizmu na choroby, poszerzają wachlarz możliwości radzenia sobie z problemami życiowymi. Jednak czasem działają w drugą stronę, na przykład przyczyniają się do powstania nerwic.

Zobacz więcej

Obrona przed krzywdą

Nie ma uniwersalnego sposobu radzenia sobie z krzywdą. Dlatego warto zaufać swojej intuicji i nie oceniać własnych reakcji, warto też szukać zrozumienia i akceptacji innych.

Zobacz więcej

I SKRZYWDZENI, I NAZNACZENI

Nazwanie dzieci wykorzystywanych seksualnie „ofiarami” naznacza je, skłania też do przyjęcia takiej roli. To zaś wpływa na ich nastawienie do siebie i świata, na ich poczucie wartości i znacznie utrudnia radzenie sobie ze stresem.

Zobacz więcej

WIDZĘ, CO DO MNIE MÓWISZ

MAGDALENA CAGARA opisuje niezwykłe doznania synestetyków. Synestezja (z języka greckiego syn - połączenie, aísthesis - odczucie) jest neurologiczną rzadkością, w której zmysły (dwa lub więcej) są ze sobą połączone. Muzykę „widać” w postaci kolorowych figur, smak wywołuje wrażenie kształtów, litery i cyfry mają swoje kolory, czasem nawet płeć i osobowość.

Zobacz więcej

Niestety, pieniądze dają szczęście

Najszczęśliwsi są ci, dla których zarabianie pieniędzy nie jest celem samym w sobie. Najmniej szczęśliwi to ci, którzy nie cenią nic poza pomnażaniem stanu konta. Generalnie jednak pieniądze nie czynią ludzi nieszczęśliwymi.

Zobacz więcej

KAPITALIZM PO POLSKU

Nie mamy w sobie typowych cech kapitalistów - pracę niespecjalnie szanujemy, marnowanie czasu to dla nas nie jest przestępstwo, oszczędność nie jest naszą cnotą, a do bogatych podchodzimy z nieufnością.

Zobacz więcej

GRA, KTÓRA GRA SIĘ SAMA

W lutowych „Charakterach” zastanawialiśmy się nad pożytkami z psychologii. Teraz przyglądamy się związanym z tym tematem mitom i przesądom.

Zobacz więcej

CZY PSYCHOLOG MOŻE BYĆ UCZCIWY

Postępowanie psychologów musi podlegać weryfikacji moralnej, mają bowiem oni wpływ na położenie życiowe innych ludzi.

Zobacz więcej

BĘDZIE DOBRZE, BO MUSI BYĆ DOBRZE

W ludziach niepełnosprawnych czy nieuleczalnie chorych tkwią zdumiewające pokłady siły.

Zobacz więcej

RĘKA DO ZŁAPANIA

Niepełnosprawność może być siłą, zadaniem, które mam tutaj do wypełnienia. Nie warto zastanawiać się, dlaczego ja je dostałam. Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Trzeba natomiast zastanowić się, jak ten dar wykorzystać. Janina Ochojska jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej, pomagającej ludziom w różnych częściach świata. W organizowanie pomocy potrzebującym zaangażowała się w latach 80. podczas rocznego pobytu we Francji. Pierwszy konwój wysłała z Polski do Sarajewa w grudniu 1992 roku. PAH ma cztery stałe misje za granicą - w Czeczenii, Afganistanie, Iranie i Iraku. W Polsce prowadzi programy Pajacyk i Edukacja Humanitarna, a także Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom. Janina Ochojska chorowała na polio. Z wykształcenia jest astronomem. Ma męża, mieszka w Krakowie.

Zobacz więcej

SENS CIERPIENIA

Cierpienie ma szersze znaczenie niż ból, choroba czy kalectwo. Obok cierpienia fizycznego, utożsamianego najczęściej z chorobą, istnieje cierpienie psychiczne (odczuwane w sferze emocjonalnej) oraz cierpienie duchowe, określane niekiedy mianem bólu moralnego lub bólu istnienia (dolor existentiae).JAN RYN wnikliwie analizuje papieskie nauczanie na temat cierpienia.

Zobacz więcej

Praktycznie

Moc na pół siły

Akty przemocy to bardzo często dzieła półsilnych, którzy w ten prosty sposób dostarczają sobie poczucia siły i skuteczności. Z czasem dorabiają do tego ideologię – i tak powstają Czarne Pantery albo Samoobrona.

Zobacz więcej