Charaktery - 3 / 2004 / Spis treści

Wstęp

Zrozumieć - jak to łatwo powiedzieć

Zrozumienie drugiego człowieka jest czymś bardzo złożonym - wiedzą o tym wszyscy, którzy nad tą sprawą kiedykolwiek się zastanawiali. Jest aktem holistycznym: somatycznym i intelektualnym, intuicyjnym i twórczym.

Zobacz więcej

TOK ROZMOWY

EWA DRZYZGA opowiada, co pomaga jej w zrozumieniu ludzi. Ewa Drzyzga jest dziennikarką. Zdobyła Wiktora 2001 i Telekamerę 2004 w dziedzinie publicystyki. Od trzech lat prowadzi popularny talk-show, w którym rozmawia z zaproszonymi przez siebie gośćmi na trudne tematy. Co pomaga jej zrozumieć historie tych ludzi?

Zobacz więcej

GŁOŚNE CZYTANIE MYŚLI

Język ułatwia rozumienie innych ludzi. Bywa jednak, że prowadzi nie do porozumienia, lecz do eskalacji konfliktów.

Zobacz więcej

NA GRANICY MIĘDZY CZERNIĄ A BIELĄ

Czym jest osobowość borderline? Jak dochodzi do rozwoju takiego zaburzenia osobowości? Dlaczego ludziom z osobowością borderline trudno jest utrzymać związki z innymi ludźmi? Czy duże jest ryzyko, że popełnią oni samobójstwo? O osobowości borderline mówi profesor Sam Tyano, psychiatra dziecięcy. Sam Tyano jest dyrektorem Centrum Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu w Tel Awiwie, członkiem Rady Europejskiego Stowarzyszenia Psychiatrów, a także Komitetu Wykonawczego Światowego Stowarzyszenia Psychiatrycznego. Zajmuje się badaniami dotyczącymi samobójstw wśród nieletnich, mechanizmów rozwoju osobowości borderline i zaburzeń odżywiania. Jest autorem wielu publikacji na ten temat.

Zobacz więcej

WYPARCIE BEZ OPARCIA

Niedawno prasę obiegła informacja, że naukowcom udało się wyjaśnić na poziomie neurobiologicznym psychoanalityczny mechanizm wyparcia. Czy naprawdę?

Zobacz więcej

Z PUNKTU WIDZENIA BEHAWIORYSTY

Czy nadejdzie dzień, w którym nauka dowiedzie słuszności pomysłów Freuda, między innymi koncepcji wyparcia?

Zobacz więcej

CO ODKRYŁ SKINNER

20 marca mija setna rocznica urodzin Burrhusa Frederica Skinnera, twórcy behawiorystycznej teorii uczenia się. Postać twórcy behawiorystycznej teorii uczenia się przybliża JERZY SIUTA.

Zobacz więcej

Przypadek z sensem

Nie pojedyncze cechy decydują o wyborze partnera lub partnerki, a raczej ich układ, który prawdopodobnie bierzemy pod uwagę, poszukując naszej drugiej połowy.

Zobacz więcej

NIECH INNI NIE BĘDĄ OBCY

Dzielimy ludzi na swoich i obcych. Obcych się obawiamy, ale są nam oni potrzebni, aby zrozumieć siebie.

Zobacz więcej

POZA SZKLANĄ PUŁAPKĄ

Strategia dostosowania się do męskich standardów ułatwiła kobietom dostęp do dziedzin, które dotychczas były zarezerwowane dla mężczyzn. Dzięki przyjęciu męskiego stylu i odcinaniu się od feministek zaczęła funkcjonować nowa kategoria kobiet.

Zobacz więcej

PIRACKIE STANDARDY MORALNE

Ludzie zazwyczaj unikają zachowań, które są niezgodne z ich wewnętrznymi normami moralnymi, ponieważ złamanie tych norm zmusza do samopotępienia. Każde zachowanie można jednak uzasadnić moralnie.

Zobacz więcej

ZNIKAJĄCY JEŹDŹCY

Nie jest łatwa rzeczywistość młodych ludzi. Drogi, po których pędzą, są niebezpieczne. A samochody prowadzą indywidualnie. Tylko kto ustawia im drogowskazy, kto kartuje mapy.

Zobacz więcej

W POGONI ZA KRÓLICZKIEM

Mitom o celach życiowych przygląda się MAREK WOSIŃSKI.

Zobacz więcej

Smak życia w chorobie

Każdy z nas chciałby być szczęśliwy. Ale każdy wyobraża sobie szczęście inaczej: na miarę własnych marzeń, a czasem możliwości. Różne są definicje szczęścia - inaczej opisują je poeci, inaczej naukowcy, na przykład filozofowie czy psychologowie.

Zobacz więcej

POLITYK NA KOZETCE

Obserwując publiczne zachowania polskich polityków, można sądzić, że wielu z nich ma słabe "ego", "niedojrzałe superego" oraz rozbudowane i pozbawione jakichkolwiek hamulców "id".

Zobacz więcej

CENA WOLNOŚCI PO INFLACJI

Władza komunistów w Europie Środkowej i Wschodniej opierała się na przemocy. Rola tajnej policji politycznej wszędzie była ogromna, a jej prerogatywy niezwykle szerokie. Upadek komunizmu postawił przed społeczeństwami zadanie rozliczenia się z latami dyktatury i z konsekwencjami wieloletniego funkcjonowania agentury bezpieki. Umożliwiając dostęp do akt organów bezpieczeństwa PRL, zwracamy ludziom część wolności, jaką im zabrano - twierdzi ANDRZEJ GRAJEWSKI.

Zobacz więcej

Mniej egocentryzmu, więcej rozumienia

Jakość naszego życia w dużej mierze zależy od tego, czy są wokół nas ludzie, którzy nas rozumieją.

Zobacz więcej