Charaktery - 3 / 2001 / Spis treści

Wstęp

Pani woli zdolne dzieci

Szkoły i więzienia to jedyne na świecie miejsca, gdzie czas jest ważniejszy niż proces, jaki się ma dokonać - twierdzi John Bradshaw, amerykański psychoterapeuta. I trudno jest nie przyznać mu chociaż trochę racji.

Zobacz więcej

Gry pacjentów z lekarzami

Ludzie często zmieniają brzmienie głosu, sposób wysławiania się i gestykulacji. Tym zmianom w zachowaniach towarzyszą zmiany uczuć. Funkcjonujemy uruchamiając naprzemiennie pewne „komplety” zachowań powiązane z odpowiadającymi im stanami wewnętrznymi. Taki określony zestaw wzorów zachowania odpowiadający określonemu stanowi psychiki nazywamy stanem ego.

Zobacz więcej

Optymiści są zdrowsi

Martin Seligman z uniwersytetu w Pensylwanii wykazał, że optymizm sprzyja poczuciu kontroli sytuacji, pesymizm - poczuciu bezradności. Obydwa te odczucia mają głębokie zabarwienie emocjonalne, a poprzez mechanizmy psychosomatyczne - wpływ na stan zdrowia.

Zobacz więcej

Świat jest pełenkon formistów

Konformista w języku potocznym to człowiek „bez kręgosłupa”, własnego zdania, który dla pewnych korzyści podporządkowuje się okolicznościom i władzy. Konformizm (z łac. conformo - nadaję kształt) oznacza, w ujęciu psychologicznym, postępowanie zgodne z ogólnymi wzorcami zachowań społecznych.

Zobacz więcej

Jak psycholog widzi scenę polityczną?

Dlaczego demokracja łączy sięz konfliktami? Czym jest psychologia polityczna, dlaczego ludzie zostają politykami, co to jest paranoja polityczna?

Zobacz więcej

Po co szukać guza w świecie

Hindus nie musiał pilnować ognia - jemu było ciepło. Zatem zaczął dociekać, kim jest i gdzie się znajduje. Odpowiedzi znajduje w sobie.

Zobacz więcej

Praktycznie

fot. YazolinoGirl/istockphoto

Gdzie się podziało moje dzieciństwo

Rodzic, pijący alkoholik, niszczy umysły, emocje i ducha członków rodziny. Zranione przez niego dziecko sądzi, że jest złe, niegodne miłości szacunku. Uczy się nie ufać sobie i innym. Rozpoczyna samotne życie.

Zobacz więcej