Charaktery - 2 / 2003 / Spis treści

Wstęp

ŚWIADOMOŚĆ I TO, CO POZA NIĄ

Granice między świadomością i nieświadomością nie są ostre. Dlatego Donald Hebb, odnosząc się do sporu „świadome czy nieświadome”, zauważył, że przypomina on spór o to, czy pole prostokąta zależy od długości jednego boku, czy też może zależy od długości boku drugiego. Donald Hebb, odnosząc się do sporu "świadome czy nieświadome", zauważył, że przypomina on spór o to, czy pole powierzchni prostokąta zależy od długości jednego boku, czy też może od długości boku drugiego – pisze WIESŁAW ŁUKASZEWSKI.

Zobacz więcej

NA SZCZYCIE PSYCHIKI

Tylko istoty żywe mają świadomość, jakkolwiek w mniej lub bardziej rozwiniętych postaciach. Pełnia świadomości jest jednak możliwa tylko u człowieka. Jedynie u człowieka możliwa jest pełnia świadomości - dowodzi CZESŁAW S. NOSAL.

Zobacz więcej

ZAGADKA ŚWIADOMOŚCI

Z zagadką świadomości każdy z nas styka się codziennie, choć zazwyczaj przechodzi nad nią do porządku bez głębszej refleksji. Świadomość nie zawsze daje się zbadać za pomocą "szkiełka i oka" – zauważa EDWARD NĘCKA.

Zobacz więcej

ZWYCZAJNE ODMIENNE STANY

Zmienione stany świadomości zdarzają się zarówno ludziom zdrowym, jak i cierpiącym na choroby psychiczne. Zmienione stany świadomości to zarówno zaczytanie się w książce, jak i poczucie jedności ze Wszechświatem. – twierdzi ANDRZEJ KOKOSZKA.

Zobacz więcej

NAPRAWDĘ JAK JEST, NIE WIE NIKT

Czy moż­na po­znać praw­dę? Skąd się bio­rą kon­ser­wa­ty­ści? Czy moż­na być kon­ser­wa­tyw­nym hi­pi­sem? – odpowiada ARIE KRUGLANSKI. O poznawaniu świata, możliwościach i ograniczeniach poznania mówi wybitny psycholog, prof. Arie W. Kruglanski. W 1968 roku uzyskał doktorat na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Maryland, a wcześniej wykładał między innymi na uniwersytetach: w Tel Awiwie, w Północnej Karolinie, w Connecticut i Wisconsin. Zajmuje się badaniem poznania społecznego i regułami metapoznania, zmianą psychologiczną, uprzedzeniami i wpływem mniejszości.

Zobacz więcej

CO MÓWIĄ NASZE SNY

Zaszyfrowany język snów ma swoistą logikę i reguły, zaś interpretacja snów przypomina tłumaczenie obcego języka na zrozumiały dla pacjenta i terapeuty.

Zobacz więcej

OBRONA SIEBIE I PRZED SOBĄ

Mechanizmy obronne są operacjami psychicznymi dokonywanymi zwykle nieświadomie, które prowadzą do ukrycia przed sobą samym zagrażających pragnień i myśli albo nieprzyjemnych uczuć. MILENA KARLIŃSKA tłumaczy, czym są mechanizmy obronne.

Zobacz więcej

NA CHOROBĘ ŚMIECH

Dowcip pozwala stawić czoło lękom i niepokojom towarzyszącym chorobie czy pobytowi w szpitalu – przekonuje ANNA RADOMSKA.

Zobacz więcej

PANIE WŁADZO, ZA CO MANDAT

Jak się zachowujemy, gdy grozi nam mandat – piszą EUGENIA MANDAL i MARTA ZACHARA.

Zobacz więcej

MÓWIĘ, CO MYŚLĘ, I MYŚLĘ, CO MÓWISZ

Los uczestnika badań psychologicznych jest opłakany. Niemal zawsze badania pokazują, że jest on durniem albo łotrem. Nawet gdy zdarzy mu się zrobić coś mądrego lub dobrego, to badacze wyjaśnią to wpływem czynników sytuacyjnych.

Zobacz więcej

SPECJALNI PRZYJACIELE

Czy można „umówić się” na zawarcie przyjaźni, czy można ją sztucznie tworzyć? Nie. Relacja, która rozwija się pomiędzy młodszym i starszym, wymaga rzeczywistego zaangażowania obu stron. MAGDALENA CZUB wyjaśnia, na czym polega program "Starszy Brat/Starsza Siostra".

Zobacz więcej

Miłość nie wszystko wybaczy

Niektórzy uważają, że prawdziwa miłość jest burzliwa - i że to właśnie dowodzi jej siły. Inni mylą miłość i intymność z wchłonięciem "ja", emocjonalnym zagarnięciem partnera. A jak jest naprawdę? - z mitami na temat miłości rozprawia się Renata Kaczyńsk-Maciejowska

Zobacz więcej

CIAŁO, UMYSŁ, DUSZA XIII

Różne metody poszerzania świadomości prezentuje KATARZYNA HAMER, zaś EWA SZPERLICH i DANUTA GRUSZCZYŃSKA radzą, kiedy trzeba iść z dzieckiem do psychologa.

Zobacz więcej

TABLETKA ZA 40 DOLARÓW

Kiedyś lekarz dostawał pieniądze za usługę wprost od pacjenta. To spowalniało, lub wręcz uniemożliwiało procedery naciągania ubezpieczalni czy kas chorych. KAZIMIERZ JANKOWSKI jest zwolennikiem powrotu do idei medycyny tradycyjnej.

Zobacz więcej

Zbadałem mnóstwo charakterów

Ponieważ w scenariuszu życia nie da się doświadczyć wszystkiego, to aktorstwo pozwala na przeżycie większej liczby życiorysów. Przeżyłem ich co najmniej kilkadziesiąt. Ale przede wszystkim mam swój własny, niepowtarzalny – mówi Zbigniew Zapasiewicz.

Zobacz więcej

SŁOWA, OBRAZY, DŹWIĘKI 13

PRZEMYSŁAW TOBOŁA słucha, co komu w duszy gra, KRZYSZTOF GEDROYĆ zastanawia się, dlaczego ludzie grają, BARTOSZ ŻURAWECKI przekonuje, że władza wyżywi się sama, a BRONISŁAW MAJ analizuje wiersz Tomasza Różyckiego.

Zobacz więcej

ŚWIAT ODCZAROWANY

Nowoczesna nauka odebrała światu i naturze aurę tajemnicy i magii – ubolewa MICHAŁ BUCHOWSKI.

Zobacz więcej

Praktycznie

Samotni z lęku

Wśród Dorosłych Dzieci Alkoholików pragnienie bycia kochanym idzie często w parze z lękiem przed odrzuceniem. Przeżywają oni dużo wewnętrznych obaw przed zbliżeniem się do kogoś i przed założeniem rodziny.

Zobacz więcej