Charaktery - 1 / 2010 / Spis treści

Na temat

Dowody wdzięczności bez powodu

To ona jest miarą naszego człowieczeństwa. Jest cnotą i łaską, odblaskiem naszej szlachetności, najpiękniejszym darem serca. Niewiele trzeba, by ją poczuć. A jednak tak wielu nie potrafi jej w sobie odnaleźć. Wdzięczność. Taka, której żaden dowód niepotrzebny. Taka, co powraca, choć dana była bez adresu zwrotnego. Taka, która szczęście daje i tym, którzy ją czują, i tym, którym jest okazywana.

Zobacz więcej

Wdzięczna strona życia

Uzdrawia relacje społeczne, wzmacnia zdrowie, poprawia samopoczucie i pozwala lepiej zrozumieć siebie. Z drugiej strony - często wprawia w zakłopotanie, mamy trudności z jej wyrażeniem, wymaga wielkiej pokory. Na szczęście można ją ćwiczyć. O wdzięczności mówi prof. ROBERT EMMONS, badacz tego zjawiska. ROBERT EMMONS jest profesorem psychologii na University of California, Davis. Jego zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości, psychologię emocji i religii. Bada zjawisko wdzięczności oraz jej związek ze szczęściem i dobrostanem. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „The Journal of Positive Psychology”. Autor książek: The Psychology of Ultimate Concerns; The Psychology of Gratitude; Thanks!: How the New Science of Gratitude Can Make You Happier.

Zobacz więcej

Praktycznie

Sens życia według kobiety

Mężczyźni z rozpędem pokonują kolejne szczeble kariery. Swoją wartość mierzą grubością portfela. Kobiety zostają w tyle. Ale wcale nie dlatego, że nie mogą mężczyzn dogonić - po prostu nie startują w wyścigu. W efekcie odnoszą podwójne zwycięstwo: wykonują pracę, która ma dla nich znaczenie oraz znajdują czas dla siebie i bliskich - przekonuje kanadyjska psycholog SUSAN PINKER. Susan Pinker jest psychologiem i dziennikarką. Współpracuje z międzynarodowymi czasopismami, m.in. „The New York Times” i „Der Spiegel”, na łamach których podejmuje zagadnienia z zakresu psychologii, polityki społecznej, edukacji, ekonomii behawioralnej i biznesu. Autorka książki Paradoks płci, która została uhonorowana prestiżową nagrodą Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego - William James Book Award.

Zobacz więcej