Charaktery - 1 / 2009 / Spis treści

Praktycznie

Polak z kosza

Pokaż nam swoje śmieci, a powiemy ci, kim jesteś. Albo nie pokazuj, zajrzymy w nie bez twojej wiedzy i dowiemy się, czego jeszcze ci potrzeba – w ten sposób producenci odkrywają nasze największe tajemnice. O tym, jaki obraz Polaka wyłania się z naszych śmieci opowiada ANNA WILK, która badała, co wyrzucamy do kosza.

Zobacz więcej

Laboratorium

Opowieści o prawdziwym człowieku

Plotkowanie wcale nie jest złe. Z badań wynika, że tylko co trzecia plotka ma wydźwięk negatywny, pozostałe są neutralne lub niosą coś dobrego.Co ważniejsze, słuchanie plotek o zachowaniu innych pomaga nam kierować swym życiem tak, by nie odstawać od środowiska, do którego należymy – uważa Toni Brennan.

Zobacz więcej

Kobieta światowa

Uważa się, że twórcami „trzeciej siły” w psychologii, jej nurtu humanistycznego, byli Abraham Maslow oraz Carl Rogers. Ale nie przypadkiem na przewodniczącą pierwszej międzynarodowej konferencji psychologii humanistycznej, która odbyła się w 1970 roku w Amsterdamie, wybrano Charlottę Bühler.

Zobacz więcej

Gry wojenne

Co czuje lecący samolotem człowiek, gdy dowiaduje się, że uszkodzona maszyna wkrótce runie na ziemię? Jakie myśli przebiegają przez jego głowę w trakcie długich minut, które pozostają do katastrofy? Wszystkie te uczucia były udziałem żołnierzy, na których prowadziła eksperymenty grupa amerykańskich psychologów.

Zobacz więcej

W posłuszeństwie bez zmian

Niemal pół wieku temu Stanley Milgram w kontrowersyjnym eksperymencie udowodnił, że pod presją autorytetu człowiek jest gotów zrobić więcej niż pozornie wyznacza granica szaleństwa. Ta prawda o ludzkiej naturze stała się jednym z kanonów psychologii. Prawem, które wielokrotnie potwierdzono eksperymentalnie, podłączając pod prąd psy czy każąc zadawać ból dzieciom.

Zobacz więcej

Skutki fałszywych wspomnień

Dowiedliśmy nie tylko, że można zaszczepić fałszywe wspomnienia, ale że wywierają one istotny wpływ na to, co ludzie robią, myślą i czują. O swoich najnowszych badaniach specjalnie dla „Charakterów” pisze prof. Elizabeth Loftus - jedna z najwybitniejszych badaczek pamięci na świecie.

Zobacz więcej