IX Turniej Wiedzy Psychologicznej

Julia Michalak, Wiktoria Pacek, Dorota Banaś – oto zwyciężczynie IX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej, organizowanego przez magazyn psychologiczny „Charaktery”. Ariana Nowicka otrzymała Nagrodę Specjalną Redaktora Naczelnego.

W tegorocznej, dziewiątej już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej wzięło udział ponad 2000 uczniów z 240 szkół z całego kraju.

Jego wielki finał odbył się 8 kwietnia w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ale poprzedziły go wielomiesięczne przygotowania uczestników. Od października na łamach „Charakterów” publikowaliśmy turniejowe teksty, w marcu przeprowadziliśmy eliminacje wstępne. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością wskazanych artykułów, książek (O chłopcu, który przestał się bać oraz Mądre i pożyteczne), a także wiedzą z zakresu zagadnień psychologicznych z „Podstawy programowej dla kształcenia ogólnego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

100 uczniów z najwyższymi notami w teście on-line zakwalifikowało się do wielkiego finału. A ten podzielony był na dwa etapy: pisemny, także w formie testu, oraz ustny, z pytaniami z dwóch bloków tematycznych: „Sztuczki magii, sztuczki umysłu” oraz „Psychologia i życie”. Do części ustnej przeszła tylko dziesiątka finalistów z najlepszymi wynikami z części pisemnej i byli to: Julia Michalak z Wrocławia, Wiktoria Pacek z Lubartowa, Luiza Głazowska z Zielonej Góry, Magdalena Skrzypiec z Lubartowa, Natalia Marczak z Chorzowa, Katarzyna Bobowik z Tarnobrzega, Paulina Jelonek z Oleśnicy, Hanna Jasik ze Szczecinka, Ariana Nowicka z Warszawy, Dorota Banaś z Limanowej.

Z tego grona wyłoniliśmy trzy równorzędne zwyciężczynie – Julię Michalak, Wiktorię Pacek, Dorotę Banaś, które otrzymały stypendia naukowe w wysokości 3000 zł oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto, z uwagi na bardzo wysoki poziom przygotowania finalistów, przyznaliśmy dodatkowe wyróżnienie – Nagrodę Specjalną Redaktora Naczelnego. Otrzymała ją Ariana Nowicka.

Jak mówi dr Dorota Krzemionka, przewodnicząca Komisji Turnieju, tegoroczny poziom rywalizacji był wysoki, a niezmienna popularność konkursu pokazuje, że młodzież interesuje się psychologią i chętnie odkrywa jej tajniki.

Taki też cel – promowanie psychologii jako dyscypliny naukowej, ale również wiedzy, która po prostu pomaga żyć – przyświeca nam w organizacji Turnieju już od dziewięciu lat. W tym czasie wzięło w nim udział około 20 000 uczniów.

Jak co roku, podczas wielkiego finału naszym uczestnikom zapewniliśmy nie tylko zmagania z wiedzą, ale też praktyczne warsztaty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom za udział w całym Turnieju i gorąco gratulujemy zwycięzcom.

IX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, a w jego organizacji wspierali nas partnerzy: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet SWPS, a także Wydawnictwo PWN i Wydawnictwo REBIS, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
***

Foto i film Krzysztof Plebankiewicz

Wyniki finałowego testu pisemnego

Wyniki pisemnego testu finałowego (437.8 KiB)

Relacja video