IX Turniej Wiedzy Psychologicznej

 Finał w VII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie- 8 kwietnia 2017Wyniki eliminacji on-line

Wyniki eliminacji on-line (778.2 KiB)

Lista osób zakwalifikowanych do finału

Lista osób zakwalifikowanych do finału (348.8 KiB)

Organizacja finału IX Turnieju

Organizacja finału IX Turnieju (48.0 KiB)

Zagadnienia do części pisemnej finału

Zagadnienia do części pisemnej finału (28.5 KiB)

Zagadnienia do części ustnej finału

Zagadnienia do części ustnej finału IX (44.5 KiB)