Mindfulness (ang.)

– termin najczęściej tłumaczony jako uważność, uważna obecność. Podwaliny rozumienia mindfulness stworzył Jon Kabat-Zinn, emerytowany dziś profesor medycyny, twórca Kliniki Redukcji Stresu na Wydziale Medycznym University of Massachusetts. Według niego jest to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. Życie bowiem dzieje się teraz, a my przez większość czasu przegapiamy ten moment, goniąc za kolejnymi celami i poddając wszystko ocenie. W efekcie działamy automatycznie, kierowani przez nasze lęki i pragnienia.

Uważność zaś polega na byciu całkowicie świadomym tego, czego doświadczamy w danej chwili, a zarazem przyjmowaniu tego i akceptowaniu takim, jakim jest, bez oceniania i przywiązywania się. Pozwalamy, aby wszystko, co znajdzie się w polu naszej uwagi – nasze myśli, uczucia i wrażenia – przepłynęło, dając miejsce kolejnym doświadczeniom. Dzięki uważnej samoobserwacji przestajemy reagować nawykowo na sytuacje.

Postawę uważności rozwija się poprzez trening, medytację, pracę z ciałem, emocjami i myślami. Badania potwierdzają jej znaczenie w leczeniu różnych problemów zdrowotnych. Współcześnie rozwijanych jest szereg nurtów psychoterapeutycznych nawiązujących do mindfulness, między innymi terapia poznawcza oparta na uważności oraz terapia akceptacji i zaangażowania.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus