Kongruencja

- (łac. congruere – schodzić się, zgadzać się) – termin oznaczający zgodność, harmonię, także odpowiedniość i stosowność rozważanych obiektów. W językoznawstwie termin jest inną nazwą związku zgody; w matematyce oznacza relację równoważności.

W psychologii termin występuje w koncepcji Carla Rogersa. Jako podejście fenomenologiczne kongruencja zakłada, że w działaniu kierujemy się subiektywnym doświadczeniem. Całość tych doświadczeń składa się na pole fenomenologiczne. Część z nich – szczególnie te dotyczące własnej osoby – uświadamiamy sobie i ujmujemy w formie symbolicznej.

Kongruencja oznacza spójność, czyli zgodność między tym, czego doświadczamy, a tym, co sobie uświadamiamy. Gdy brak tej zgodności, pojawia się lęk, a zachowanie usztywnia się i nabiera obronnego charakteru. Pojawia się niespójność naszych uczuć, przekonań na swój temat i zachowań. Spójność cechuje osobę w pełni funkcjonującą, która – jak opisuje Rogers – jest otwarta na doświadczenie, nie ujawnia nastawień obronnych, ma bezwarunkowe poczucie własnej wartości i harmonijne relacje z ludźmi. Dąży do urzeczywistnienia posiadanych możliwości.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus