Desensytyzacja lub odwrażliwianie

- (ang. desensitization) oznacza obniżenie reaktywności lub wrażliwości. Dotyczy to zarówno reakcji na proste bodźce, jak i bardziej złożonych reakcji emocjonalnych – np. nagły hałas powoduje zaskoczenie, a w miarę powtarzania się bodźca reakcja słabnie.

Technika desensytyzacji stosowana jest w terapii niektórych zaburzeń zachowań. Pozwala zmniejszyć lęk wobec jakiegoś obiektu czy sytuacji poprzez ponawianie kontaktów z tą sytuacją. Technika jest przydatna w leczeniu fobii i innych problemów, u podstaw których leży lęk.

W wersji podstawowej pacjent w warunkach rozluźniania poddawany jest powtarzającemu się działaniu bodźca powodującego lęk, aż do czasu wygaszenia reakcji lękowych. Na przykład strach dzieci przed psami można stopniowo przezwyciężyć, najpierw przedstawiając dziecku psa na rysunku, potem pluszowe pieski zabawki itd.

Psychoanalitycznie zorientowani psychologowie krytycznie odnoszą się do techniki desensytyzacji. Ich zdaniem, jeśli leczone są tylko powierzchowne, behawioralne przejawy nerwicy, to tkwiące u ich podłoża nierozwiązane konflikty znajdują ujście gdzie indziej i mogą pojawić się nowe objawy.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus