Antropopresja

- to ogół działań człowieka – zarówno intencjonalnych, jak i niezamierzonych – które mają wpływ na środowisko naturalne. Najczęściej ta ingerencja ma aspekt negatywny i wiąże się z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza i wód, wyrębem lasów itp.

Efektem działalności człowieka często jest deforestyzacja, czyli zmniejszanie się terenów leśnych na skutek wycinki drzew w celu pozyskania surowca dla przemysłu oraz terenów pod uprawę i hodowlę.

W rezultacie działalności człowieka w atmosferze zwiększa się ilość dwutlenku węgla, obniża się poziom wód gruntowych, co prowadzi do pustynnienia gruntów i erozji gleb. Niszczone są ekosystemy i siedliska wielu gatunków zwierząt. Szacuje się, że w wyniku bezmyślnej działalności człowieka w ciągu najbliższych 30 lat wymrze 10–25 proc. gatunków zwierząt zamieszkujących deszczowe lasy tropikalne.

W historii Ziemi zdarzały się okresy masowego wymierania gatunków. Ale, jak piszą Paweł Fortuna i Łukasz Bożycki w książce Animal Rationale: „nigdy jednak degradacja środowiska naturalnego nie dokonywała się za sprawą działalności jednego z nich – w tym przypadku człowieka. (…) Przypominamy uroborosa, mitologicznego węża, który zjada własny ogon. Ale w odróżnieniu od niego zamiast odradzać się w nieskończoność, popełniamy samobójstwo na raty”.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus