Wsteczne kształtowanie pamięci

– to proces zmiany wcześniejszych doświadczeń pod wpływem późniejszych zdarzeń.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus