Priming

(od ang. to prime – uprzedzać, przygotowywać) – czyli poprzedzanie, oznacza wpływ wcześniejszego kontaktu z bodźcem na późniejsze procesy przetwarzania tego bodźca (poprzedzanie percepcyjne) lub innego bodźca, ale powiązanego z nim semantycznie (poprzedzanie pojęciowe). Poprzedzanie jest procesem niezamierzonym i nieświadomym – może ułatwiać lub utrudniać przetwarzanie informacji, np. rozpoznanie poprzedzonych bodźców. Wpływa też na ich ocenę. Poprzedzanie występuje też wtedy, gdy bodźce poprzedzające prezentowane są podprogowo, czyli w warunkach uniemożliwiających ich świadomy odbiór, np. przez krótki czas. Schemat badania obejmuje dwie fazy. W pierwszej – fazie uczenia się – prezentowany jest materiał (słowa, obrazy). W fazie drugiej – testowej – badani wykonują zadanie, w którym odpowiedzi mogą być ułatwione i ukierunkowane przez materiał, którego uczyli się w fazie pierwszej.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus