Asocjacjonizm

– teoria zakładająca, że wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się poprzez asocjację (kojarzenie) wrażeń. David Hume, słynny osiemnastowieczny filozof angielski, zakładał, że proces asocjacji prowadzi do powstawania trwałych połączeń w mózgu. Asocjacjonizm bliski był Wilhelmowi Wundtowi, twórcy psychologii eksperymentalnej.

Przejdź do słownika

comments powered by Disqus